ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 207 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου

Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ELVALHALCOR

Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 15 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία  επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.elvalhalcor.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ανάπτυξη διεργασιών και  τεχνολογιών που επιτρέπουν την ολοένα και μεγαλύτερη αντικατάσταση πρωτογενών μετάλλων με ανακυκλωμένα μέταλλα για την κάλυψη των απαιτήσεων των συμμετόχων και ιδιαίτερα των πελατών, της τοπικής κοινωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργοστάσιο τήξης και χύτευσης τομέα σωλήνων χαλκού (Halcor), Τμήματα Βιώσιμης ανάπτυξης, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος τομέα σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor, συλλογείς μετάλλων χαλκού και κραμάτων χαλκού μετά το τέλος κύκλου ζωής τους. 

 

Χρονική διάρκεια

2008 – 2019


Περιγραφή

Οι πρώτες ύλες που προμηθεύεται η ElvalHalcor είναι χαλκός και αλουμίνιο που προέρχονται είτε από πρωτογενή παραγωγή (πρωτόχυτο) είτε από σκραπ. Η προμήθεια του σκραπ γίνεται με δυο τρόπους: α) μέσα από το δίκτυο των πελατών μας, μετά την κατεργασία του μετάλλου και την παραγωγή τελικών προϊόντων αλλά και β) από το τέλος της ζωής των προϊόντων, μετά δηλαδή και τη χρήση τους από τον καταναλωτή (end-of-life scrap).

 

H ElvalHalcor προσβλέποντας πάντα με υπευθυνότητα στην περιβαλλοντική προστασία και στην άμεση εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε συνδυασμό με το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα, καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών της σε πρώτες ύλες αντικαθιστώντας πρωτογενείς πρώτες ύλες με χρησιμοποιημένα -ανακυκλώσιμα-μέταλλα (σκραπ) εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής τους. Ο όρος σκραπ χρησιμοποιείται για την περιγραφή ανακυκλώσιμων μετάλλων που απομένουν από όλων των ειδών τις διεργασίες παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων όπως ανταλλακτικά αυτοκινήτων, εξοπλισμός κτιρίων και λοιπά υλικά.

 

Επιδιώκοντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, η ElvalHalcor δίνει μεγάλη έμφαση στην ανακύκλωση του, αλουμινίου, του  χαλκού και των  κραμάτων του. Στον τομέα έλασης αλουμινίου, η ElvalHalcor αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα. Η Εταιρία, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί τρεις  φούρνους απολακοποίησης – τήξης στους οποίους εφαρμόζονται   μια σειρά από Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που αφορούν στην ανάκτηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Η τεχνολογία αυτή διασφαλίζει ότι το αλουμίνιο ανακυκλώνεται με διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, περιορίζοντας τα απόβλητα και μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα αυξάνει τη δυνατότητα χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου σαν πρώτη ύλη σε αντικατάσταση πρωτόχυτου μετάλλου., .  Η ανακύκλωση του αλουμινίου είναι μία πρακτική που βοηθά ιδιαίτερα την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής   μέσω άμεσης εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας. Με την ανακύκλωση των κουτιών αλουμινίου επιτυγχάνεται πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 95%, σε σχέση με την ενέργεια που απαιτείται, για να παραχθεί ένα κουτάκι από πρωτόχυτο αλουμίνιο. Για την περαιτέρω ανάπτυξη  της ανακύκλωσης , η Elval λειτουργεί πάνω από 12 χρόνια το  Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) στο Μαρούσι, το οποίο δέχεται, διαχωρίζει και επεξεργάζεται χρησιμοποιημένα κουτιά αλουμινίου μπύρας και αναψυκτικών. Τα κουτιά αυτά στη συνέχεια προωθούνται στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα, όπου ανακυκλώνονται στους ειδικούς φούρνους  και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων. Το ΚΑΝΑΛ έχει δυνατότητα να επεξεργάζεται ετησίως περίπου 2.800 τόνους χρησιμοποιημένων κουτιών. Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις του   κάνει ενημερώσεις  σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης αλουμινίου ενώ  παράλληλα υλοποιεί προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για σχολεία και άλλες κοινωνικές ομάδες, με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή. 

 

Ειδικότερα ο τομέας σωλήνων χαλκού (Halcor), της ElvalHalcor υλοποιεί εκτεταμένο πρόγραμμα χρήσης ανακυκλωμένου χαλκού σαν πρώτη ύλη. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης - χύτευσης, παραλαμβάνει, ελέγχει ποιοτικά και επεξεργάζεται μέσω διαλογής τις προς ανακύκλωση ύλες. Από τις ύλες αυτές, το ποσοστό των υλών που δεν χρησιμοποίει (π.χ. σίδηρο, ξύλο, χώμα) τα διαχωρίζει και προωθεί προς επιλεγμένες κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για ανακύκλωση ή τελική διάθεση. Η Εταιρία, στρατηγικά προωθεί τη συνεχώς αυξητική ενσωμάτωση του σκραπ ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων της.

 

Η Halcor τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει σημαντικά τη χρήση σκραπ ανακυκλώνοντας σημαντικές ποσότητες σκραπ μετάλλου και πλέον είναι ο μεγαλύτερος ανακυκλωτής χαλκού και κραμάτων χαλκού στην Ελλάδα. Την τελευταία 5ετία μόνο, ο τομέας σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor έχει ανακυκλώσει πάνω από 275.000 tons χαλκού.

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, στον τομέα σωλήνων χαλκού, το σκραπ που ανακυκλώθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη έφτασε το 59% της συνολικής ποσότητας μετάλλων που αναλώθηκε στην παραγωγή.

 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική συνεισφορά στην προώθηση συνθηκών κυκλικής οικονομίας, με έμφαση στη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και ενέργειας. Η ανακύκλωση χαλκού βοηθά στην εξοικονόμηση του 85% της ενέργειας που απαιτείται στην πρωτογενή παραγωγή χαλκού και στη μείωση αερίων του θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 65%.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ανακύκλωση μετάλλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Από το 2007 μέχρι το 2019 η Halcor έχει ανακυκλώσει μεγάλες ποσότητες μετάλλων, αποτελώντας το μεγαλύτερο ανακυκλωτή χαλκού και κραμάτων του στα Βαλκάνια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική συνεισφορά στην προώθηση των συνθηκών για τη διαμόρφωση μιας κυκλικής οικονομίας, με έμφαση στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ενέργειας και κόστους. Σε σχέση με την παραγωγή πρωτογενούς χαλκού από ορυκτά, η παραγωγή από ανακύκλωση χαλκού:

Μειώνει την έκλυση επικίνδυνων αερίων όπως διοξειδίου του θείου, σωματιδίων, κ.λπ.
Εξοικονομεί περίπου 85% της απαιτούμενης ενέργειας (απαιτείται 3 φορές λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και 2,5 φορές λιγότερη θερμική).

Εξοικονομεί περίπου το 65% των εκπομπών CO2, συμβάλλοντας σημαντικά στην παγκόσμια μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις ElvalHalcor, Οινόφυτα Βοιωτίας:

Εγκαταστάσεις τομέα σωλήνων χαλκού - Halcor, 62ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ.320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας.

Εγκαταστάσεις τομέα έλασης αλουμινίου - Elval, 61ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Εργοστάσιο τήξης και χύτευσης τομέα σωλήνων χαλκού (Halcor), Τμήματα Βιώσιμης ανάπτυξης, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος τομέα σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor, συλλογείς μετάλλων χαλκού και κραμάτων χαλκού μετά το τέλος κύκλου ζωής τους.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση του προγράμματος, συμμετέχουν εργαζόμενοι από διάφορα τμήματα της Εταιρίας. Συνολικά πάνω από 150 εργαζόμενοι εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, το σύνολο των εργαζομένων του χυτηρίου, στελέχη και εργαζόμενοι από τα τμήματα βιώσιμης ανάπτυξης, τεχνολογίας, περιβάλλοντος, παραγωγής, καθώς και εργαζόμενοι από τα υπόλοιπα εργοστάσια του τομέα σωλήνων χαλκού.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η επανένταξη του σκραπ στην παραγωγή μας είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την ElvalHalcor, καθώς συμβάλλει στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και έχει σπουδαία οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

 

Η εξοικονόμηση ενέργειας, σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή της ίδιας ποσότητας χαλκού, υπολογίζεται σε τουλάχιστον 4.398.816 MWh, σε χρονικό διάστημα δώδεκα ετών (από το 2008-2019) ισοδυναμώντας με την ενέργεια που καταναλώνει ετησίως μια πόλη 755.970 κατοίκων (υπολογισμένο με το μέσο όρο της Ε.Ε). Το όφελος σε εκπομπές CO2 σε χρονικό διάστημα δώδεκα ετών (από το 2008 έως το 2019) σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή χαλκού είναι 655.262 tn CO2, που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές CO2 μίας πόλης 61.245 κατοίκων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Boost your career - We elVALUE next generation

TALOS®XS σωλήνες κράματος χαλκού-σιδήρου υψηλής αντοχής

"Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου"

Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου

Δράση «Μουσικά όργανα από μέταλλα», στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και ενημέρωση/εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Εφαρμογή μεθοδολογίας 6 sigma σε περιβαλλοντικά περιστατικά

Η ElvalHalcor υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Καινοτόμο πράσινο προϊόν ‘’Elval grain‘’

Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Εκπαίδευση Προμηθευτών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και εκπαίδευση προμηθευτών

Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Όλοι μαζί στη μάχη κατά του COVID-19

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο βιωσιμότητας ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

‘’Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου’’Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation