ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 163 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολιτισμός/Πολιτιστική Κληρονομιά

Πρωτοβουλία

ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας είναι ένας εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την προώθηση και ενθάρρυνση της παιδικής τέχνης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη νέα γενιά της χώρας μας.

Με τη διοργάνωση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, απελευθερώνουμε την έκφραση των παιδιών μέσα από τη μητρική τους γλώσσα, την τέχνη. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

https://sites.google.com/site/paidikipinakothikielladas/


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας δημιουργεί μια πλήρη συλλογή παιδικών ζωγραφικών έργων, η οποία αποτελείται από χιλιάδες αριστουργήματα φιλοτεχνημένα από παιδιά! H «Αρχειακή Συλλογή Ελληνικής Παιδικής Ζωγραφικής» αποτελεί τον πυρήνα γύρω από τον οποίο έχουν αναπτυχθεί τα προγράμματα και οι δράσεις της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας, με την συγκέντρωση αυθεντικών έργων παιδικής τέχνης και την δημιουργία μιας μοναδικής συλλογής καλλιτεχνικής παιδικής δημιουργίας που ολοένα και αναπτύσσεται!

Η δημιουργία και συντήρηση της «Αρχειακής Συλλογής Ελληνικής Παιδικής Ζωγραφικής» είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας που έχει ως κύριο σκοπό να λειτουργήσει ως μηχανισμός συγκέντρωσης, καταγραφής, διαφύλαξης και μεταβίβασης της παιδικής καλλιτεχνικής δημιουργίας σε τοπική και χρονική συνέχεια, οργανώνοντας την ιστορική μνήμη και διαφυλάσσοντας από τη λήθη πολύτιμο υλικό, προετοιμάζοντας το για τις επόμενες γενιές. 

Τελικός στόχος της εφαρμογής είναι η επίτευξη ενός ανοικτού διαλόγου ανάμεσα στην αρχειακή πρακτική και την παιδική εικαστική παραγωγή, που φέρνει στο προσκήνιο την σύγχρονη παιδική σκέψη, τους προβληματισμούς και τις προοπτικές της νέας γενιάς της χώρας μας, ενισχύοντας την βαθύτερη κατανόηση του παρόντος και δίνοντας φωνή και χώρο έκφρασης μέσω της τέχνης, στους αρχιτέκτονες του μέλλοντος, στα παιδιά μας. Τους παρέχει επίσης τη δυνατότητα να αυτοανακαλύψουν πράγματα μέσα από την δική τους πρωτότυπη σκέψη, οδηγώντας στην αυθεντικότητα, τη δημιουργικότητα, και την προσωπική τους καλλιέργεια.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Παιδιά και Νέοι από 3 έως 18 ετών, που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί οργανισμοί  και σχολεία, εικαστικά και πολιτιστικά κέντρα της Ελλάδας, της Κύπρου και της ομογένειας.

 

Χρονική διάρκεια

2017 έως 2020


Περιγραφή

Mία ποικιλόμορφη πλατφόρμα έμπνευσης παραγωγής παιδικής τέχνης. Ένας ανοικτός διάλογος ανάμεσα στην αρχειακή πρακτική και την παιδική εικαστική παραγωγή, που φέρνει στο προσκήνιο την σύγχρονη παιδική σκέψη, τους προβληματισμούς και τις προοπτικές της νέας γενιάς της χώρας μας, ενισχύοντας την ερμηνεία του παρελθόντος, την βαθύτερη κατανόηση του παρόντος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Η παιδική τέχνη αποκτά έναν αξιόπιστο μηχανισμό μεταβίβασης σε τοπική και χρονική συνέχεια, ο οποίος οργανώνει την ιστορική μνήμη και προστατεύει από τη λήθη ανεκτίμητο πολιτιστικό και  καλλιτεχνικό υλικό,  διαφυλάσσοντας το για τις επόμενες γενιές, εγχείρημα το οποίο δεν έχει προηγούμενο στη χώρα μας.

Οι δάσκαλοι στα συνεργαζόμενα σχολεία βρήκαν στην εφαρμογή ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που διδάσκει σύνθετες έννοιες στα παιδιά, τα παροτρύνει να τις ερμηνεύσουν και να εντρυφήσουν σε αυτές. Έννοιες όπως η ειρήνη, η συνύπαρξη, η προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποκτούν ταυτότητα και νόημα στην συνείδηση των παιδιών με τη δύναμη της εικόνας που έχει παραχθεί από τα ίδια τα παιδιά.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή της Αρχειακής Συλλογής Ελληνικής Παιδικής Ζωγραφικής στην οργανωμένη εκπροσώπηση της χώρας μας σε διεθνείς διαγωνισμούς τέχνης (UNESCO, FAO Ηνωμένα Έθνη, GreenPeace, WWF, κτλ).

Αναλυτικότερα, μέσω της εφαρμογής ενημερώνονται οι επωφελούμενοι για τη θεματολογία των διαγωνισμών με συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, διοργανώνεται η συμμετοχή τους, ώστε να επιτευχθεί η διεθνής εκπροσώπηση της Χώρας με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό, αξιώνοντας τη διεκδίκηση διακρίσεων.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα εκπαιδευτικής λειτουργικότητας της εφαρμογής αναφέρεται η δράση στο πρόγραμμα  «Ελλάδα και UNESCO: Παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη χωρών και μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην ελληνική επικράτεια», η οποία αφορά στο σχεδιασμό μέσων ενίσχυσης της διδασκαλίας και προβολής της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στον ελλαδικό χώρο μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία.

Επιπρόσθετα το πρόγραμμα:

- Μεριμνά για την συγκέντρωση, συντήρηση, διαφύλαξη, καταγραφή, ευρετηρίαση, ταξινόμηση,  ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη της ελληνικής παιδικής ζωγραφικής.
- Εμπλουτίζει την αρχειακή συλλογή με την διοργάνωση διαγωνισμών και την επιλογή των διακριθέντων έργων. 
- Συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς για την συλλογή και την διάσωση του αρχειακού υλικού.
- Μελετά, εισηγείται και προωθεί τον εμπλουτισμό της συλλογής σε συνεργασία με άλλους συναφείς οργανισμούς.
- Συμμετέχει σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς.
- Προωθεί την επιστημονική έρευνα σε θέματα παιδικής τέχνης και διοργανώνει ειδικά συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις κ.λπ.
- Συνεργάζεται με τη σχολική κοινότητα διοργανώνοντας εκδηλώσεις, επισκέψεις κ.α. που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
- Εκδίδει δημοσιεύματα που προωθούν τον εμπλουτισμό της αρχειακής συλλογής. 
- Οργανώνει την έκθεση των αρχείων στην έδρα της ΠΠΕ και σε άλλους κατάλληλους χώρους και την προβολή τους για την προσέγγιση επισκεπτών.
- Διοργανώνει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, εκδηλώσεις προβολής της παιδικής τέχνης με την ευθύνη για την μεταφορά, εγκατάσταση και τοποθέτηση των εκθεμάτων καθώς και για την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων
- Φροντίζει για την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, συντήρηση, διαφύλαξη καθώς και μηχανοργάνωση του καταλόγου του αρχειακού υλικού και να μεριμνά για την τήρηση ειδικών μητρώων για την συλλογή. 

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουμε την τύχη να δουλεύουμε με μικρά παιδιά γνωρίζουμε ότι η μητρική γλώσσα τους είναι πρωτίστως η τέχνη!

Κάθε δάσκαλος θα σας πει ότι οι μαθητές του πρώτα έμαθαν να ζωγραφίζουν τον κόσμο γύρω τους και μετά έμαθαν να γράφουν και να διαβάζουν.

Τα παιδιά εκφράζονται, δημιουργούν και μαθαίνουν μέσα από τη ζωγραφική, αφήνοντας άναυδους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς γύρω τους.Τόπος Δράσης

Ελλάδα, Κύπρος, χώρες της ομογένειας.


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας της Κύπρου και των σχολείων της ομογένειας. Συνεργασία επίσης με εικαστικές σχολές και πολιτιστικά κέντρα ανά την επικράτεια. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Δάσκαλοι, καθηγητές εικαστικών των ελληνικών δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε διεθνές επίπεδο. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο οργανισμός με τη συλλογή των έργων τέχνης, αποκτά μια παγκοσμίως καινοτόμα συλλογή έργων τέχνης, μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη για τη χώρα μας. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation