ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 50 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χρήση Φυσικών Πόρων & Διαχείριση Αποβλήτων

Πρωτοβουλία

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΑΣΑ, διαλογή στην πηγή και επεξεργασία των βιοαποβλήτων

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΑΣΑ, διαλογή στην πηγή και επεξεργασία των βιοαποβλήτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αιανής, Δημητρίου Υψηλάντη, Ελιμείας, Ελλησπόντου και Κοζάνης, με πληθυσμό περίπου 75.400 κατοίκους.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.kozanh.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 • Αύξηση των ποσοστών ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Επίτευξη των στόχων για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ), που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Ν.4042/2012) και το νέο ΕΣΔΑ. Αυτοί οι στόχοι είναι:

​-Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) για τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτιά, πλαστικά, γυαλιά, μέταλλα) και ανακύκλωση 65% κ.β. μέχρι το 2020.

-Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) για τα βιοαπόβλητα (υπολλείμματα τροφίμων και πράσινα/κήπων/πάρκων) κατά 40% κ.β. μέχρι το 2020 και αξιοποίησή τους ως εδαφοβελτιωτικό (με ή χωρίς παραγωγή ενεργείας).

-Επεξεργασία του συνόλου των (μη χωριστά συλλεγέντα) υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ, με στόχο την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων (βιοαπόβλητα και χαρτιά) κατά 65% κ.β. μέχρι το 2020.

-Διάθεση προς υγειονομική ταφή, μόνο των απορριμμάτων τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία και δεν δύναται να ανακυκλωθούν, τα οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% κ.β. της συνολικής παραγωγής ΑΣΑ.

-Ανακύκλωση και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ κατά 75% κ.β., ανάκτηση των ΑΗΗΕ κατά 4 kg/κατ./έτος  μέχρι το 2020.

-Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας απορριμμάτων για τα έντυπα χαρτιά, τα υλικά συσκευασίας, τα απόβλητα τροφίμων, τα ΑΗΗΕ κ.λπ.

-Ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων ή και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη ΔσΠ, ως στοιχείων τοπικού σχεδιασμού με χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Δημότες Δήμου Κοζάνης.

 

Χρονική διάρκεια

Ετήσια, επαναλαμβανόμενη.


Περιγραφή

Προγράμματα ΔσΠ για τα Ανακυκλώσιμα ΑΣΑ

Ο Δήμος σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. εφαρμόζει ήδη σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για τα Ανακυκλώσιμα ΑΣΑ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλογή 4 υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο) σε διακριτούς χώρους/κάδους προσωρινής αποθήκευσης και προκαθορισμένα σημεία παραγωγής.

Η προσωρινή αποθήκευση του έντυπου χαρτιού και των τριών υλικών συσκευασίας (πλαστικό, γυαλί, μέταλλο) γίνεται σε διακριτούς χρωματιστούς κάδους (360 lt ή 660 lt) (μπλε για το χαρτί, γαλάζιο για το πλαστικό, κόκκινο για το μέταλλο & κίτρινο για το γυαλί), σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Όσον αφορά το χαρτοκιβώτιο συλλέγεται απευθείας από τις θέσεις παραγωγής του (εμπορικό κέντρο, βιοτεχνίες, λαϊκές αγορές, κλπ.). Η συλλογή των υλικών από τους τέσσερις διακριτούς κάδους ανακύκλωσης, καθώς και του χαρτοκιβωτίου πραγματοποιείται με απορριμματοφόρα ή ημιφορτηγά οχήματα.

Οι τοποθετημένοι κάδοι ανακύκλωσης, μέχρι 31/12/2015 είναι περίπου: 186 για Χαρτί (360lt), 185για Πλαστικό (360lt) , 163 για Γυαλί (360lt)  και 164 για Μέταλλα (360lt). Οι θέσεις ανακύκλωσης είναι περίπου 203 (στην πλειοψηφία των θέσεων υπάρχουν 4πλέτες κάδων, ενώ σε κάποιες θέσεις υπάρχουν είτε 3πλέτες: χαρτί-πλαστικό-αλουμίνιο κ.ο.κ.). Επίσης ο Δήμος διαθέτει 1 όχημα τύπου Πρέσας 8m3, 1 δορυφορικό όχημα 6m3, 1 δορυφορικό όχημα 4m3, 2 οχήματα τύπου πρέσας 16m3 καθώς και 2 ανατρεπόμενα οχήματα και ένα φορτηγό για την συλλογή των ΑΥ. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Με βάση τους στόχους του ΕΣΔΑ, ο Δήμος Κοζάνης εκπόνησε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και μεταξύ των άλλων στόχων και προκλήσεων  που έχει να αντιμετωπίσει, με ορίζοντα το 2020, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν και ουσιαστικά αποτελέσματα, είναι και η Ανάπτυξη συστήματος ΔσΠ βιοαποβλήτων (καφέ κάδος και πράσινα υλικά) και Κομποστοποίηση, και η επέκταση ανακύκλωσης που θα συμβάλλουν στην μεγιστοποίηση της ανάκτησης χρήσιμων υλικών και στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής των υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς περαιτέρω επεξεργασία και ακολούθως προς υγειονομική ταφή.

Αρχικά ο Δήμος Κοζάνης εφάρμοσε πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων και της ανακύκλωσης, το οποίο περιλάμβανε:

 • Παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου και αφίσας
 • Ηλεκτρονική αποστολή φυλλαδίου και αφίσας στους κατάλληλος αποδέκτες
 • Περιβαλλοντικές παρουσιάσεις του προγράμματος σε σχολεία του Δήμου
 • Ενημέρωση για το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών και χαρτιού σε τοπικούς φορείς και τις δυνατότητες συμβολής τους στην προσπάθεια αύξησης της ΔσΠ
 • Πραγματοποίηση μιας κεντρικής ανοικτής εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Παραγωγή Δελτίων Τύπου
 • Αποστολή υλικού για προβολή του προγράμματος σε τοπικά ΜΜΕ

Στη συνέχεια ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, η οποία αποτελεί τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ξεκίνησε, πιλοτικά και σε περιορισμένη κλίμακα, την εφαρμογή προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και εν συνεχεία κομποστοποίησης οικιακών βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών).
Για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος,  διάρκειας ενός χρόνου, έχει επιλεγεί μέσα από την εξέταση κριτηρίων, η περιοχή Πλατάνια-Παναγία Φανερωμένη, της πόλης της Κοζάνης ως η καταλληλότερη, αφού εξασφαλίζει αρκετές από τις προϋποθέσεις για την επιτυχία του. 

Αρχικά έγινε καταγραφή των νοικοκυριών, τα οποία κλήθηκαν να συμμετέχουν, με συμμετοχή περίπου 250 νοικοκυριών ή/και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Από τις επόμενες ημέρες υπάλληλοι του Δήμου και της ΔΙΑΔΥΜΑ  άρχισαν να επισκέπτονται την περιοχή πόρτα- πόρτα και να καταγράφουν το δυναμικό των νοικοκυριών, τις καθημερινές συνήθειες σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων και να ενημερώνουν για την εφαρμογή  και εξέλιξη του προγράμματος. Έγινε τοποθέτηση των καφέ κάδων βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών) καθώς και επέκταση των σημείων  τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο) στην εν λόγω περιοχή. Η αποκομιδή του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών και των οικιακών βιοαποβλήτων πραγματοποιείται σε χρόνους και συχνότητα η οποία εξασφαλίζει την υγιεινή, την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη εν γένει. 

Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν σε δύο χρονικές περιόδους (ενδιάμεση και τελική) και θα χρησιμοποιηθούν για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΑΣΑ.

Τα στοιχεία του πιλοτικού προγράμματος θα αξιολογηθούν ώστε να εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον και στο σύνολο της πόλης αρχικά και του δήμου στο σύνολό του σε ένα επόμενο στάδιο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα είναι αυτά που θέτει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης (υπάρχουν διαθέσιμοι πίνακες με ποσότητες και ποσοστά).Τόπος Δράσης

Δήμος Κοζάνης


Συνεργασία με φορέα

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε


Συμμετοχή εργαζομένων

Το σύνολο του προωπικού του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης (70 άτομα).​


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 1. Προστασία του περιβάλλοντος.
 2. Μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή.
 3. Μείωση δημοτικών τελών.
 4. Ευαισθητοποίηση πολιτών.
 5. Εναρμόνιση με ΕΣΔΑ.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation