ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 55 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπομπές Αερίων & Κλιματική Αλλαγή

Πρωτοβουλία

Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκους του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας

Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκους του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ο Δήμος Θηβαίων είναι δήμος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Θηβαίων, Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.thiva.gr

 Στόχος δράσης

Η βιοκλιματική αναβάθμιση που υλοποιήθηκε στόχευε στη βελτίωση του μικροκλίματος μέσω:

 • μείωσης της μέσης μέγιστης θερινής θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 1,61οC σε ύψος 1.80 m
 • μείωσης του τυπικού ημερήσιου αθροίσματος των βαθμοωρών βάσης 26οC κατά 21%
 • μείωσης της μέσης χωρικής μέγιστης θερμοκρασίας επιφάνειας κατά 9,7 °C
 • βελτίωσης της θερμικής άνεσης 15,7%.

Ειδικότερα με την προαναφερόμενη παρέμβαση επιτεύχθηκαν:

1: Η αναστροφή της Θερμικής Κλιματικής Αλλαγής στο Αστικό Περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης με ευνοϊκή επίδραση στο σύνολο της πόλης

2: Η προστασία του Ευπαθούς Πληθυσμού κατά την περίοδο των Θερμικών Διαταραχών (θερμών επεισοδίων)

3: Η βελτίωση του Μικροκλίματος στο Δομημένο Σύνολο Υψηλής Πυκνότητας, όπως είναι το κέντρο της Θήβας  και συγκεκριμένα στην  αστική περιοχή παρέμβασης που είναι περιοχή χαμηλού εισοδήματος

4: Η μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο

5: Η μείωση του Ηλεκτρικού Φορτίου Αιχμής της χώρας

6: Η βελτίωση των Επιπέδων Θερμικής Άνεσης του Αστικού Πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης, των κατοίκων της πόλης που θα είναι χρήστες του κοινόχρηστου χώρου και των επισκεπτών.

7: Με την βιοκλιματική διάσταση στο σχεδιασμό της προτεινόμενης ανάπλασης και των λοιπών σχετικών παρεμβάσεων, δημιουργείται τόνωση και ανάπτυξη της Τεχνογνωσίας και Βιομηχανίας Σχεδιασμού και Παραγωγής Δομικών Υλικών Φιλικών προς το Περιβάλλον.

Η σκοπιμότητα επομένως της προαναφερόμενης πράξης εξυπηρέτησε το γενικό στόχο για  ανάσχεση της αστικής κλιματικής μεταβολής και τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος βιοκλιματικών αναβαθμίσεων δημόσιων ανοικτών χώρων στο οποίο εντάχθηκε.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ωφελούμενος πληθυσμός από την προαναφερόμενη πράξη είναι το σύνολο σχεδόν του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Θηβαίων ήτοι 36.477 κάτοικοι, αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Το έργο συνεισφέρει στη κλιματική βελτίωση της περιοχής παρέμβασης και της πόλης γενικότερα, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χαμηλού εισοδήματος κατοίκων της περιοχής, της πόλης και των επισκεπτών.

 

Χρονική διάρκεια

Η συνολική διάρκεια της πράξης ήταν 14 μήνες. Υπογράφηκε σύμβαση στις 10/02/2015 και ολοκληρώθηκε στις 30/04/2016. Σημειώνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης είχε ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2015 αλλά λόγω του ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες δόθηκε παράταση μέχρι 30-4-2016.  


Περιγραφή

Η πράξη αφορά στη βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχής, συνολικού εμβαδού 20.950m2 στο κέντρο του Δήμου Θηβών και ειδικότερα στην περιοχή κατά μήκος του ρέματος Χρυσορρόα. Η περιοχή αναβάθμισης οριοθετείται δυτικά από την κορυφή του πρανούς του λόφου της Καδμείας, ανατολικά από την οδό Γληνού και Βόρεια- Νότια από την οδό Εστίας έως την οδό Τσεβά-Αυλίδος. Η  συγκεκριμένη περιοχή είχε επιχωματωθεί από την οδό Εστίας έως την οδό Τσεβά-Αυλίδος και η αναβάθμισή της υλοποιήθηκε, κύρια μέσω τοποθέτησης ψυχρών υλικών, τοποθέτηση νέου οδοστρώματος με ψυχρή φωτοκαταλυτική επίστρωση, αύξησης της επιφάνειας που διατίθεται στους πεζούς και ειδικότερα κατασκευής πεζοδρόμων, αρχαιολογικής περιπάτου & ποδηλατοδρόμων, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, σημαντικής ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, τοποθέτησης συστημάτων σκίασης (πέργκολες), τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με φωτοβολταϊκά πάνελ και τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού.

Σημείώνεται ότι το συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ κόστος της προαναφερόμενης πράξης ανήλθε στο ποσό των 1.594.985,97 €.

Στα ακόλουθα link υπάρχει ένα βίντεο νυχτερινής λήψης και ένα γενικότερο βίντεο της προαναφερόμενης πράξης:

https://www.dropbox.com/s/bq4niq9pxu5cos5/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9A%CE%9F%20%CE%98%CE%97%CE%92%CE%91.mp4?dl=0

https://www.youtube.com/watch?v=CeWevdahLZc


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα μετρήσιμα αποτελέσματα στο ωφελούμενο κοινό είναι τα ακόλουθα:

 • Ποσοστό μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 10%
 • Εξοικονομούμενη ενέργεια κατά 10%
 • Αύξηση χώρων πρασίνου συνολικής έκτασης 11.990 m2
 • Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών συνολικής έκτασης 20.950 m2


Τόπος Δράσης

Η πράξη αφορά στη βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχής, συνολικού εμβαδού 20.950m2 στο κέντρο του Δήμου Θηβών και ειδικότερα στην περιοχή κατά μήκος του ρέματος Χρυσορρόα. Η περιοχή αναβάθμισης οριοθετείται δυτικά από την κορυφή του πρανούς του λόφου της Καδμείας, ανατολικά από την οδό Γληνού και Βόρεια- Νότια από την οδό Εστίας έως την οδό Τσεβά-Αυλίδος.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η προαναφερόμενη πράξη χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Σε όλη την φάση υλοποίησης του έργου υπήρχε συνεχής συνεργασία με το ΚΑΠΕ.

Επί πλέον, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης και λόγω ασφυκτικών προθεσμιών υπήρχε συνεργασία και υποστήριξη από τη Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της προαναφερόμενης πράξης συνεργάστηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία οι εργαζόμενοι όλων των εμπλεκόμενων διευθύνσεων και τμημάτων.

Συγκεκριμένα ενεπλάκησαν:

 • η Τεχνική Υπηρεσία σαν επιβλέπουσα υπηρεσία,
 • το τμήμα Προγραμματισμού το οποίο ήταν υπεύθυνο και αρμόδιο για την παρακολούθηση και υλοποίηση της πράξης καθώς και
 • η Οικονομική Υπηρεσία αρμόδια για τις πληρωμές.

Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα γενικότερα οφέλη του Δήμου Θηβαίων από την υλοποίηση της προτεινόμενης παρέμβασης είναι πολλαπλά γιατί το ρέμα Χρυσορρόα είναι το ένα από τα δύο ιστορικά ρέματα που όριζαν τη περίμετρο της ιστορικής ακρόπολης της Αρχαίας Θήβας, τη Καδμεία. Σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό η περιοχή του ρέματος είναι κοινόχρηστος χώρος. Λόγω της μη διαμόρφωσης, η κατάσταση που παρουσίαζε η περιοχή ήταν απαράδεκτη και χαρακτηριζόταν από τις προσπάθειες των γειτνιαζόντων ιδιοκτητών για καταπάτηση του δημόσιου χώρου του ρέματος, την απόθεση μπαζών και απορριμμάτων, τις διαρκείς επιχώσεις του απομένοντος φυσικού πρανούς της Καδμείας όπου βρίσκονται τα αρχαιολογικά στοιχεία του Τείχους και των Πυλών από τις παρακείμενες νέες οικοδομές, την επίστρωση με άσφαλτο σε τμήματά του, την ύπαρξη στη περιοχή δραστηριοτήτων που ρυπαίνουν και αλλοιώνουν το περιβάλλον παραβιάζοντας τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης από τον εγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής (ΚΤΕΛ), την παντελή έλλειψη πρασίνου και χώρων αναψυχής και γενικά την ανυπαρξία  ενός ευχάριστου θερμοκρασιακά και αισθητικά και λειτουργικά χώρου για τον κάτοικο της περιοχής και τον επισκέπτη κάτοικο του κέντρου της πόλης και τον τουρίστα επισκέπτη των αρχαιολογικών χώρων και τέλος την διάσπαση του αστικού ιστού του κέντρου της πόλης.  

Μέσω της βιοκλιματικής αναβάθμισης της συγκεκριμένης περιοχής επιτεύχθηκαν:

Συμβολή τόσο τοπικά στην άμεση περιοχή του όσο και ευρύτερα στην πυκνοδομημένη κεντρική πόλη στη θετική κλιματική / θερμοκρασιακή ρύθμιση αφ’ ενός αποκαθιστώντας μέσω του πρασίνου και των βιοκλιματικών στοιχείων του τη «φυσική» λειτουργία του τμήματος του ρέματος του Χρυσορρόα.

Συμβολή στην αποκατάσταση του οικιστικού ιστού και της λειτουργίας κεντρικού τμήματος της πόλης και την αναβάθμιση της ελκυστικότητάς του και της ποιότητα ζωής αποκαθιστώντας τη συνέχεια της λειτουργίας των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων και ανατάσσοντας την υποβάθμιση της καίριας αυτής περιοχής του σημερινού Κέντρου της πόλης της Θήβας.

Απομάκρυνση από την περιοχή δραστηριοτήτων που ρυπαίνουν και αλλοιώνουν το περιβάλλον παραβιάζοντας τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης.

Υλοποίηση ενός πρώτου τμήματος του αρχαιολογικού περιπάτου που θα ενοποιεί και θα αναβαθμίζει την ιστορική κληρονομιά της Θήβας γύρω από το περίγραμμα της ιστορικής ακρόπολης της Καδμείας της Αρχαίας Θήβας που ορίζεται από τα ρέματα Χρυσορρόας και Δίρκη. Στο πρώτο αυτό τμήμα έχουν αποκαλυφθεί τμήματα του Αρχαίου Τείχους και δύο εκ των επτά πυλών της Αρχαίας Πόλης.

Δημιουργία ενός ευχάριστου θερμοκρασιακά και αισθητικά και λειτουργικά χώρου για υπαίθριες δραστηριότητες του Δήμου (περιοδικές εκθέσεις και αγορές προϊόντων κλπ.), για τον κάτοικο της περιοχής και τον επισκέπτη κάτοικο του κέντρου της πόλης και τον τουρίστα επισκέπτη των αρχαιολογικών χώρων εντός και στην περίμετρο της περιοχής παρέμβασης.

Αναβάθμιση της τουριστικής έλξης της πόλης μέσω της εξασφάλισης άνετων συνθηκών επίσκεψης και περιήγησης των μνημείων της πόλης και ποιότητας εικόνας στον επισκέπτη τουρίστα της Θήβας λειτουργώντας έτσι πολλαπλασιαστικά στην υπεραξία που καλείται να δώσει στην πόλη το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο που πρόσφατα εγκαινιάστηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Κ.Π.Σ.

Τα μετρήσιμα οφέλη για τον Δήμο Θηβαίων ταυτίζονται με τα οφέλη προς τους πολίτες, δηλαδή:

- Ποσοστό μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 10%

- Εξοικονομούμενη ενέργεια κατά 10%

- Αύξηση χώρων πρασίνου συνολικής έκτασης 11.990 m2

- Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών συνολικής έκτασης 20.950 m2
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation