ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 332 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συμπράξεις Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα, αυτό που θεωρείται απόβλητο από έναν οργανισμό αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο. Εφαρμόζουμε το ίδιο σκεπτικό, που ονομάζεται "βιομηχανική συμβίωση", στις βιομηχανικές μας διεργασίες για τον περιορισμό της κατανάλωσης φυσικών πόρων. Τέτοιο παράδειγμα βιομηχανικής συμβίωσης αποτελεί η κοινή πρωτοβουλία των εγκαταστάσεων του εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής και της βιομηχανίας αναψυκτικών ΕΨΑ, για τη χρήση νερού. Η κοινή πρωτοβουλία έχει ως στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δύο επιχειρήσεων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Κοινωνικοί εταίροι, τοπικές κοινωνίες

 

Χρονική διάρκεια

2012 -


Περιγραφή

Η βιομηχανική συμβίωση είναι εδραιωμένη πρακτική και προτείνει ένα σκεπτικό για τις βιομηχανικές διεργασίες, το οποίο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της ανάλωσης νέων (φυσικών) πόρων κατά τη διαδικασία παραγωγής μέσω της αξιοποίησης αποβλήτων από άλλες διαδικασίες. Απαιτεί αλληλεξάρτηση και συνέργεια μεταξύ διάφορων κλάδων, προκειμένου μία εταιρεία να επαναχρησιμοποιεί υπολείμματα κάποιας άλλης εταιρείας.
 

Η παραγωγική διαδικασία τσιμέντου δεν αποτελεί ιδιαίτερα υδροβόρα δραστηριότητα σε σχέση με άλλους κλάδους αλλά με την ορθολογική χρήση νερού στη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας μπορούμε να συμβάλουμε στην καλύτερη διαχείριση του νερού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το εργοστάσιο τσιμέντου Βόλου χρησιμοποιεί νερό σε διάφορες ανάγκες του, όπως για την ψύξη των απαερίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, τη διαβροχή δρόμων και σωρών υλικών για την αποφυγή της διάχυτης σκόνης και την άρδευση δένδρων. Στο πλαίσιο αυτό, το εργοστάσιο Βόλου έχει κάνει σημαντική προσπάθεια εξοικονόμησης, έχοντας προχωρήσει σε συνεργασία με την εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής επαναχρησιμοποιεί το επεξεργασμένο νερό από τον καθαρισμό των γραμμών παραγωγής και το πλύσιμο φιαλών της παρακείμενης μονάδας, υποκαθιστώντας ισόποση ποσότητα πηγαίων νερών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα οφέλη της κοινής πρωτοβουλίας του εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής και της βιομηχανίας αναψυκτικών ΕΨΑ, για τη χρήση νερού είναι κυρίως περιβαλλοντικά, τόσο για τις δύο πλευρές αμοιβαία όσο και για την τοπική κοινότητα. Αφενός, αποφεύγεται η άντληση φρέσκου καθαρού νερού για μια χρήση που δεν απαιτείται τέτοια ποιότητα νερού και, κατά συνέπεια, διαφυλάσσονται φυσικοί πόροι και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αφετέρου, αποφεύγεται η απόρριψη του αποβλήτου νερού στη θάλασσα, προστατεύοντας το περιβάλλον. Αποτελεί αειφόρο πρακτική και για τις δύο επιχειρήσεις, μειώνοντας το τοπικό τους αποτύπωμα. Η συνολική ετήσια ποσότητα νερού που επαναχρησιμοποιείται από το εργοστάσιο Βόλου είναι περί τα 30.000m³ που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής κατανάλωσης του.Τόπος Δράσης

Εργοστάσιο Βόλου ΑΓΕΤ Ηρακλής


Συνεργασία με φορέα

Εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ


Συμμετοχή εργαζομένων

Με τη συμμετοχή των εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη της κοινής πρωτοβουλίας του εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής και της βιομηχανίας αναψυκτικών ΕΨΑ, για τη χρήση νερού είναι κυρίως περιβαλλοντικά, τόσο για τις δύο πλευρές αμοιβαία όσο και για την τοπική κοινότητα. Αφενός, αποφεύγεται η άντληση φρέσκου καθαρού νερού για μια χρήση που δεν απαιτείται τέτοια ποιότητα νερού, και κατά συνέπεια διαφυλάσσονται φυσικοί πόροι και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αφετέρου, αποφεύγεται η απόρριψη του αποβλήτου νερού στη θάλασσα, προστατεύοντας το περιβάλλον. Αποτελεί αειφόρο πρακτική και για τις δύο επιχειρήσεις, μειώνοντας το τοπικό τους αποτύπωμα. Η συνολική ετήσια ποσότητα νερού που επαναχρησιμοποιείται από το εργοστάσιο Βόλου είναι περί τα 30.000m³ που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής κατανάλωσης του
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει ανάσα ζωής και ελπίδας στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Υποστήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation