ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος είναι η παροχή μιας καινοτόμας και οικονομικά αποδοτικότερης εναλλακτικής λύσης στην αγορά σε σχέση με την συμβατική κατασκευή βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων με χρήση ασύνδετων αδρανών υλικών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η νέα σειρά προϊόντων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ απευθύνεται σε πελάτες σε όλη την Ελλάδα, με έμφαση στις εταιρίες κονιαμάτων, έτοιμου σκυροδέματος και προκατασκευών στοχεύοντας παράλληλα στην είσοδο σε νέες αγορές (πλαστικά, χρώματα, χαρτί, ζωοτροφές κλπ.).

 

Χρονική διάρκεια

Ήδη από το 2019 ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ξεκίνησε να προωθεί τη λύση CBGM (Cement Bound Granular Mixture) για την κατασκευή σταθεροποιημένων βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων και συνεχίζει μέχρι και σήμερα.

 


Περιγραφή

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή οδικών έργων σχετίζεται με το 18% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα και παράλληλα ότι απαιτεί κατανάλωση σημαντικών ποσοτήτων φυσικών πόρων (60 χιλ. τόνων υλικών ανά χιλιόμετρο αυτοκινητόδρομου) ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχώρησε στην προώθηση της εφαρμογής σχετικών βιώσιμων λύσεων στην ελληνική κατασκευαστική αγορά.

Συγκεκριμένα το 2019 προχώρησε στην προώθηση της λύσης CBGM (Cement Bound Granular Mixture) που αφορά την κατασκευή σταθεροποιημένων βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων με σημαντικότερη εφαρμογή την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης στις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα της Εγνατίας Οδού «Α/Κ Αρδανίου – Κήποι».

Το CBGM είναι ένα ομοιογενές μίγμα θραυστού αμμοχάλικου κατάλληλης διαβάθμισης με τσιμέντο και νερό, το οποίο κατάλληλα συμπυκνούμενο χρησιμοποιείται για την κατασκευή βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων. Αποτελεί μια οικονομικά αποδοτικότερη  και σίγουρα μία  βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με την συμβατική κατασκευή βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων με χρήση ασύνδετων αδρανών υλικών (UGM: Unbound Granular Mixture).

Σημειώνεται ότι προϊόντα σταθεροποιημένων αδρανών υλικών οδοστρωσίας με τσιμέντο (τσιμεντόδετα αμμοχάλικα) χρησιμοποιούνται ως δομικά στρώματα βάσεων και υποστρωμάτων σε δρόμους, αεροδρόμια και λιμάνια με εξαιρετική επιτυχία σε πολλές χώρες του κόσμου και κυρίως σε Ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Το προϊόν παράγεται σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σύμφωνα με τις παρακάτω κανονιστικές  παραπομπές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-030501:2009 Στρώσεις Οδοστρώματος από Τσιμεντόδετο Αμμοχάλικο & ΕΝ 14227-1 Cement and Other Hydraulically Bound Mixtures. Για την παρασκευή του χρησιμοποιούνται αδρανή υλικά πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΝ 12620  και τσιμέντο τύπου CEMII/B-M(WL)32.5R, το οποίο είναι πιστοποιημένο με CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 197-1.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα πλεονεκτήματα του υλικού CBGM έναντι των συμβατικών υλικών οδοστρωσίας για τους πελάτες του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ είναι τα ακόλουθα:  

  • Εξοικονόμηση αδρανών υλικών  λόγω αυξημένης φέρουσας ικανότητας   
  • Ομοιογένεια και καλύτερη ποιότητα 
  • Εξοικονόμηση χρόνου και εξοπλισμού λόγω εύκολης διάστρωσης και συμπύκνωσης  
  • Εξοικονόμηση κόστους και φυσικών πόρων   
  • Δυνατότητα χρησιμοποίησης ανακυκλωμένων αδρανών υλικών  
  • Αύξηση διάρκειας ζωής οδοστρωμάτων

 

Η σημαντικότερη εφαρμογή στην επιλογή της συγκεκριμένης λύσης αφορά τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα της Εγνατίας Οδού «Α/Κ Αρδανίου – Κήποι».

 Τόπος Δράσης

Το καινοτόμο αυτό προϊόν είναι διαθέσιμος για όλους τους πελάτες του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η σημαντικότερη εφαρμογή της συγκεκριμένης λύσης αφορά τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα της Εγνατίας Οδού «Α/Κ Αρδανίου – Κήποι».

 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η ανάπτυξη και προώθηση της λύσης CBGM (Cement Bound Granular Mixture) πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, στο πλαίσιο της παροχής μιας νέας σειράς προϊόντων με αυξημένα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, τα οποία θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες του.

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ μετά από δύο χρόνια έρευνας, σχεδιασμού, εκτεταμένων δοκιμών και επένδυσης για την αναβάθμιση του εργοστασίου στο Βόλο, συνέβαλαν στην παρουσίαση μιας νέας σειράς προϊόντων, η οποία αποτελείται από δύο κατηγορίες, αλεσμένο ασβεστόλιθο υψηλής καθαρότητας και μίγμα τσιμέντου με ασβεστόλιθο και ανταποκρίνονται πλήρως στις εξειδικευμένες απαιτήσεις κάθε πελάτη του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ μέσα από την παροχή βιώσιμων καινοτόμων λύσεων για οδικά έργα υποδομών και μέσα από την παρουσίαση νέων προϊόντων με αυξημένα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας στοχεύει στην είσοδο του σε νέες αγορές, όπως πλαστικά, χρώματα, χαρτί, ζωοτροφές κλπ., καθώς επίσης και στην εδραίωση του σε αυτές ως μια καινοτόμα βιώσιμη εταιρεία.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Εθελοντική δράση καθαρισμού πινακίδων οδικής σήμανσης

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει ανάσα ζωής και ελπίδας στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα».

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPD) για όλους τους τύπους τσιμέντου

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS

Στήριξη εκπαιδευτικών δομών Ειδικής Αγωγής της Π. Ε. Ευβοίας και του ειδικού σχολείου της Αγριάς στη Μαγνησία.

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Υποστήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation