ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη Δόμηση & Κτίρια

Πρωτοβουλία

COSMOTE TV Building

COSMOTE TV Building
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

OTE- COSMOTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 47,9% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,7%. Ο Όμιλος ΟΤΕ το 2020 απασχολούσε περίπου 11.500 εργαζομένους στην Ελλάδα και πάνω από 16.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Με τη συνεχή διεύρυνση της πελατείας και την ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών η Cosmote TV θέλησε να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες για Studios και να προσφέρει παράλληλα καλύτερο περιβάλλον εργασίας στους εργαζόμενους. Ακολουθώντας την περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ και τη δέσμευση της διοίκησης για σχεδιασμό και υλοποίηση έργων σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, δημιουργήθηκε στη Νέα Κηφισιά ένα υπερσύγχρονο κτίριο με τηλεοπτικά studios και γραφειακούς χώρους.

Η OTE Estate ανέλαβε και υλοποίησε την πλήρη ανακαίνιση  ενός παλιού κτιριακού συγκροτήματος και τη μεταμόρφωσή του σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο  τηλεοπτικών studios, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις ειδικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Ο σχεδιασμός του «πράσινου» κτιρίου της COSMOTE TV έγινε με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, στοχεύοντας στη βελτιωμένη απόδοση δεικτών, όπως η κατανάλωση ενέργειας, αλλά και οι απόλυτα ανεκτές έως μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αποτέλεσμα, το κτίριο να είναι το πρώτο κτίριο ειδικών προδιαγραφών (παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων - Studios) στην Ελλάδα που διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση κατά LEED και μάλιστα σε επίπεδο GOLD, από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων (U.S. Green Building Council – USGBC).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι, κοινωνία, πελάτες

 

Χρονική διάρκεια

Έτος έναρξης: 2017

Έτος ολοκλήρωσης: 2019


Περιγραφή

Η ΟΤΕestate, κατέληξε στην επιλογή του κτιρίου στη Νέα Κηφισιά, το οποίο είναι ιδιοκτησίας Ομίλου ΟΤΕ από το 1970 και παρέμενε αναξιοποίητο πριν ξεκινήσει η ανακατασκευή του.

Εταιρίες Ομίλου ΟΤΕ:

Η εταιρεία COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «COSMOTE TV PRODUCTIONS»), έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και εκμετάλλευση, στην Ελλάδα ή / και το εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο, προγραμμάτων και κάθε είδους οπτικοακουστικό περιεχόμενο, που προορίζεται για λειτουργία συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και τη συνεργασία με φορείς τηλεόρασης για την εκπομπή κωδικοποιημένων προγραμμάτων.

Η «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο ΟΤΕestate, είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, στην οποία έχει μεταβιβασθεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΤΕ, με σκοπό τη διαχείριση και την αξιοποίησή της. Συστάθηκε το 1995 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου του χαρτοφυλακίου, καθώς και στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ.  Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων και λειτουργικής υποστήριξης χώρων, έργων και εγκαταστάσεων (Facility & Property Management και Space Management). .

Ιστορία:

Η ανέγερση του συγκροτήματος ξεκίνησε το 1970 και τμήματά του ολοκληρώνονταν σταδιακά με νέες ανεγέρσεις έως το 1988.

Το συγκρότημα λειτούργησε ως Εκτυπωτικό κέντρο του Χρυσού Οδηγού του ΟΤΕ, που εξυπηρετούσε το σύνολο της χώρας.

Κτιριολογικά  δεδομένα & Προκλήσεις

Το συγκρότημα αποτελείται από 3 ανεξάρτητα κτίρια, που επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Οικόπεδο: 7.800 τμ

Εσωτερικοί χώροι: 6.100 τμ οι οποίοι περιλαμβάνουν :

Χώρους παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων για 3 Studios
Χώροι τεχνικών και υποστήριξης παραγωγής
Χώρους γραφείων
Χώροι εκτόνωσης, κοινού, δημοσιογράφων
Υποστηρικτικοί χώροι υποδομής του συγκροτήματος


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία, το νέο κτίριο αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα ενισχύεται η τοπική αγορά.

Οι χώροι παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι σχεδιασμένοι και εξοπλισμένοι με σύγχρονα συστήματα υψηλής απόδοσης, αφήνοντας ικανοποίηση και μία εξαιρετική εμπειρία στους εργαζόμενους και στους προσκεκλημένους.

Οι εργαζόμενοι αναπτύσσονται σε ένα σύγχρονο και οικολογικό περιβάλλον με υψηλό αίσθημα ικανοποίησης για τις συνθήκες στο χώρο εργασίας.Τόπος Δράσης

Νέα Κηφισιά, Aθήνα


Συνεργασία με φορέα

ΟΤΕ Estate


Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν από τη φάση του σχεδιασμού του κτιρίου, δίνοντας τις ειδικές απαιτήσεις των χώρων ανάλογα με τη χρήση αυτών. Το αποτέλεσμα είναι πλήρως εναρμονισμένο στις ανάγκες της εργασίας με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία. Υπάρχει ικανοποίηση των εργαζομένων για την ποιότητα των εγκαταστάσεων και των συνθηκών εργασίας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το «αειφόρο κτίριο»:

Εξασφαλίζει εξαιρετικές συνθήκες εργασίας
Εφαρμόζει όλο το εύρος των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
Χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον οικοδομικά υλικά
Εξοικονομεί φυσικούς πόρους
Προκαλεί μηδενικές ή απόλυτα ανεκτές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην κατασκευή και στη λειτουργία--είναι ενεργειακά αποδοτικό
Συμβάλλει στη μείωση επιβλαβών εκπομπών CO2
Βελτιώνει την εργασιακή κουλτούρα χρηστών
Δημιουργεί υγιές και ασφαλές εσωτερικό περιβάλλον
Ενισχύει την εταιρική εικόνα και την περιβαλλοντική πολιτική
Διευκολύνει τη χρήση ποδηλάτων
Αναβαθμίζει αισθητικά τον περιβάλλοντα χώρο 
Αναβαθμίζει την περιοχή της Κηφισιάς και ενισχύει  την τοπική αγορά και οικονομία

Ενέργεια & Ατμόσφαιρα

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας 21% σε σχέση με το κτίριο αναφοράς (κατηγορία Β κατά ΚΕΝΑΚ) και μείωση 23% σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου ASHRAE 90.1.
Ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους (εξωτερική θερμομόνωση) για τη διατήρηση θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων, χωρίς απώλειες και περιττή χρήση του κλιματισμού
Τοποθέτηση ενός μοντέρνου και υψηλής αισθητικής façade στις εξωτερικές όψεις του κτιριακού συγκροτήματος για μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας & επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης
Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού υψηλής απόδοσης για όλους τους χώρους.
Εγκατάσταση χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης φωτισμού LED στους χώρους και κεντρικός έλεγχος φωτισμού και έλεγχος φωτισμού στα WC με αισθητήρες παρουσίας
Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για τη θέρμανση του νερού χρήσης

Υλικά, Πόροι & Διαχείριση Νερού

Επιλογή υλικών με περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο περιεχόμενο και υλικών που παρήχθησαν ή εξορύχτηκαν εντός Ελλάδος
Συλλογή των όμβριων υδάτων για το πότισμα του περιβάλλοντα χώρου και φύτευση με μικρές απαιτήσεις ποτίσματος
Μείωση και έλεγχος κατανάλωσης του πόσιμου νερού χρήσης, μέσω εγκατάστασης ειδών κρουνοποιίας χαμηλής κατανάλωσης

Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος

Εφαρμογή ειδικής ακουστικής μελέτης και χρήση ειδικών απορροφητικών υλικών προκειμένου να καλυφτούν οι ιδιαίτερες ακουστικές απαιτήσεις των χώρων παραγωγής.
Παροχή προκλιματισμένου νωπού αέρα για δημιουργία υψηλής ποιότητας εσωτερικών συνθηκών, συμβάλλοντας στην αίσθηση ικανοποίησης. (Αύξηση παροχής σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ASHRAE Standard 62.1). Έλεγχος ποιότητας αέρα μέσω αισθητήρων μέτρησης CO2
Αποκλεισμός τοξικών υλικών κατά την κατασκευή (π.χ. κόλλες)
Φυσικά φωτιζόμενοι χώροι και εξασφάλιση θέασης προς τον εξωτερικό χώρο
Εξασφάλιση προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation