ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 55 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χρήση Φυσικών Πόρων & Διαχείριση Αποβλήτων

Πρωτοβουλία

Δημοτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

Δημοτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Δήμος Ελευσίνας είναι δήμος της Περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το σχέδιο Καλλικράτης από την συνένωση του προϋπάρχοντος δήμου Ελευσίνας και της κοινότητας Μαγούλας.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.eleusina.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η αύξηση ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών, η μείωση του όγκου των ογκωδών στερεών αποβλήτων, μέσω τεμαχισμού τους (που οδηγεί σε λιγότερα δρομολόγια για μεταφορά τους σε χώρο τελικής διάθεσης), η αύξηση αξιοποίησης υλικών (π.χ. διαλογή ξυλείας για τελική διάθεση στην τσιμεντοβιομηχανία ως εναλλακτικό καύσιμο, διαλογή και τεμαχισμός πράσινων υλικών - κλαδεμάτων με σκοπό την κομποστοποίηση) και η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζων). Μέχρι το 2017, θα αξιοποιείται το 95% των εισερχόμενων υλικών στο ΚΔΑΥ.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Προς όλους τους δημότες.

 

Χρονική διάρκεια

Ξεκίνησε η λειτουργία τοι 2005 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα (2016).


Περιγραφή

Το Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) του Δήμου Ελευσίνας λειτουργεί από το 2005 και είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο ΚΔΑΥ οδηγούνται τα ογκώδη οικιακά απόβλητα (π.χ. παλιά έπιπλα, στρώματα, κλαδιά, κλπ), τα οποία αποθέτουν οι κάτοικοι σε 100 περίπου μεταλλικούς κάδους (Skipper) των 7 κ.μ. εγκατεστημένους στην Ελευσίνα και στη Μαγούλα καθώς και απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

Πολλές φορές, τα ογκώδη απόβλητα είναι αναμεμειγμένα με τα Α.Ε.Κ.Κ. (κακή πρακτική). Στους δημότες δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρουν οι ίδιοι μικροποσότητες μπάζων στο ΚΔΑΥ ή για μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί ο Δήμος να μεταφέρει (έναντι χρέωσης) τα μπάζα στο ΚΔΑΥ. Επίσης, στο ΚΔΑΥ γίνεται προσωρινή αποθήκευση άχρηστων ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και λυχνιών. Ουσιαστικά, το ΚΔΑΥ είναι ένα "πράσινο σημείο". Από το περιεχόμενο των skipper γίνεται στο ΚΔΑΥ διαλογή των διαφόρων ανακυκλώσιμων υλικών (όπως χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, ξυλεία, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κλπ), τα οποία συγκεντρώνονται σε κατάλληλα containers και, στη συνέχεια, παραδίδονται σε αδειοδοτημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Το υπόλοιπο (μη ανακυκλώσιμο) περιεχόμενο των Skipper τεμαχίζεται σε κατάλληλο τεμαχιστή (Shredder) και στη συνέχεια κοσκινίζεται. Από το κοσκίνισμα προκύπτει ένα λεπτόκοκκο κλάσμα, το οποίο αποτελείται κυρίως από χώμα (μπάζα) και άλλο κλάσμα χονδρόκοκκο, αποτελούμενο από τα υπόλοιπα τεμαχισμένα υλικά. Το πρώτο κλάσμα διατίθεται σε αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης με πολύ μικρή χρέωση (σε σχέση με τη χρέωση στον ΧΥΤΑ) και το δεύτερο κλάσμα (με μειωμένο όγκο άρα και λιγότερα δρομολόγια) οδηγείται για τελική διάθεση (ταφή) στον ΧΥΤΑ. Μπάζα μη αναμεμειγμένα με άλλα υλικά παραδίδονται, επίσης, στο αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (με μικρή και πάλι χρέωση).

Αν ο Δήμος δεν εξασφάλιζε τις υπηρεσίες του ΚΔΑΥ για τα ογκώδη οικιακά απόβλητα και τα μπάζα, αυτά θα κατέληγαν σε κοινόχρηστους χώρους, οικόπεδα ή ρέματα δημιουργώντας τεράστια προβλήματα ρύπανσης. Η λύση αυτή έχει για τον Δήμο και τους κατοίκους περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο Δήμος Ελευσίνας προσφέρει αποτελεσματική λύση στους δημότες του για τη διαχείριση των ογκωδών οικιακών αποβλήτων καθώς και των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Αυτό σημαίνει πολύ καθαρότερη πόλη.Τόπος Δράσης

Δήμος Ελευσίνας (Ελευσίνα, Μαγούλα).


Συνεργασία με φορέα

Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής και Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι υπάλληλοι του δημοτικού ΚΔΑΥ και οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι του Δήμου με την ανακύκλωση.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

1. Το 2013, ανακυκλώθηκε το 23% της ποσότητας υλικών του ΚΔΑΥ , το 2014 το 50%, το 2015 το 72 % και το πρώτο εξάμηνο  2016 80%.
2. Συμβολή στην επιβράδυνση της Κλιματικής αλλαγής.
3. Μείωση κόστους διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.
4. Το οικονομικό όφελος για το Δήμο Ελευσίνας για το 2014 ήταν περίπου 130.000€.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation