ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 236 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ενίσχυση της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας καθώς και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας.

footprint (heracles-footprint.gr)

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτή η πρακτική, περιλαμβάνονται οι τοπικές αρχές και μέλη της τοπικής κοινωνίας (πολίτες), οι περιβαλλοντικές αρχές της χώρας, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις / Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις με περιβαλλοντικό αντικείμενο, καθώς και κάθε άλλο κοινωνικό μέρος που ενδιαφέρεται για την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας.

footprint (heracles-footprint.gr)

 

Χρονική διάρκεια

Η ψηφιακή πλατφόρμα heracles-footprint.gr βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία από το 2018 μέχρι σήμερα.


Περιγραφή

Η λειτουργία της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ χαρακτηρίζεται πάντοτε από υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα καθώς και από διαφάνεια και επικοινωνία με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ προέβη σε μια καινοτόμο ενέργεια με στόχο την πλήρη διαφάνεια όσον αφορά στις εκπομπές αέριων ρύπων καθώς και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών της.

Συγκεκριμένα η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή την ανοικτή λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης heracles-footprint.gr η οποία λειτουργεί ως ψηφιακός χώρος επικοινωνίας των αέριων εκπομπών του εργοστασίου στο Βόλο.

Παραμένοντας προσηλωμένος στις αρχές της διαφάνειας και της κοινωνικής ευθύνης, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, έδωσε πρόσβαση σε όλους τους κοινωνικούς του εταίρους στην ψηφιακή πλατφόρμα heracles-footprint.gr, παρέχοντας την ευκαιρία να παρακολουθούν εύκολα και γρήγορα τις μετρήσεις των αέριων εκπομπών του εργοστασίου. Παράλληλα, η πλατφόρμα αυτή, προσφέρει τη δυνατότητα αντιπαραβολής των στοιχείων με τα όρια που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. H Πλατφόρμα heracles-footprint.gr ενημερώνεται αυτόματα σε καθημερινή βάση από το ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου. Αναφορικά με τη μέτρηση διοξινών & φουρανίων, ενημερώνεται από τις αναλύσεις που πραγματοποιεί σε μηνιαία βάση το διαπιστευμένο κατά EN 17025 εργαστήριο, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Βασικός στόχος της ανάπτυξης της ψηφιακής αυτής πλατφόρμας ήταν η άμεση ενημέρωση των  εκπροσώπων τόσο της αδειοδοτούσας όσο και της ελεγκτικής αρχής. Με την ανοικτή πρόσβαση στους κοινωνικούς εταίρους, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη διαρκή δέσμευση για την ανάπτυξη καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας, έγκυρης και διαφανούς ενημέρωσης. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία που γίνεται πράξη για πρώτη φορά τόσο στην ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία.

Το εργοστάσιο του Βόλου ιδρύθηκε το 1924 και είναι η μεγαλύτερη μονάδα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με δυναμικότητα  4 εκατ. τόνων τσιμέντο ετησίως. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι αυστηροί έλεγχοι και η ευελιξία παραγωγής επιτρέπουν στο εργοστάσιο να διαθέτει στην εσωτερική και διεθνή αγορά  7 είδη τσιμέντου, κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά.

Στον όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά και συνετά τους πόρους μας, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας, μειώνοντας παράλληλα  τις επιπτώσεις  στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, βελτιώνουμε τις εκπομπές CO2 από τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, βελτιστοποιούμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα ενώ παράλληλα ελέγχουμε συστηματικά και περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων ρύπων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας.

footprint (heracles-footprint.gr)


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσω της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δίνει την ευκαιρία στην τοπική κοινωνία να παρακολουθεί εύκολα και γρήγορα την συνολική εικόνα των αέριων εκπομπών του εργοστασίου στο Βόλο. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα αντιπαραβολής των στοιχείων με τα όρια που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η πλατφόρμα έχει προσελκύσει περισσότερους από 1.500  επισκέπτες σε 2.500 Sessions, ενώ ο μέσος αριθμός σελίδων ανά επίσκεψη ήταν 2,38 σελίδες και η μέση διάρκεια μιας επίσκεψης ήταν 1 λεπτό και 31 δευτερόλεπτα.

 Τόπος Δράσης

Η ψηφιακή πλατφόρμα heracles-footprint.gr καλύπτει τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου στο Βόλο, ενώ είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε σημείο ψηφιακά μέσω του διαδικτύου.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr πραγματοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας για άμεση ενημέρωση αναφορικά με τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα δείγματα για τη μέτρηση της περιεκτικότητας των απαερίων καύσης του κλιβάνου σε διοξίνες και φουράνια, αποστέλλονται  σφραγισμένα στο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για τη μέτρηση της περιεκτικότητας τους σε διοξίνες και φουράνια.

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ενημέρωση και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr πραγματοποιείται από εργαζόμενους της εταιρείας, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι και τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης ενημέρωσης αναφορικά με τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου στο Βόλο.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ από την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr είναι σημαντικά, καθώς παρέχεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους η δυνατότητα να παρακολουθούν εύκολα και γρήγορα την εικόνα των αέριων εκπομπών του εργοστασίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας, των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας συνολικά. Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων των αέριων εκπομπών της εταιρείας αποδεικνύουν ότι τα εργοστάσια λειτουργούν πολύ κάτω από τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.

Παράλληλα, η ενέργεια αυτή αναδεικνύει την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ως ηγέτη στον κλάδο του τσιμέντου στον τομέα της διαφάνειας, καθώς είναι η πρώτη εταιρεία που αναπτύσσει τέτοια πλατφόρμα.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει ανάσα ζωής και ελπίδας στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Υποστήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation