ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 34 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Διαφάνεια στα Πόθεν Έσχες

Διαφάνεια στα Πόθεν Έσχες
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

VOULIWATCH

Το Vouliwatch είναι μία ανεξάρτητη πρωτοβουλία, μέσω της οποίας οι Έλληνες πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, να θέσουν δημοσίως ερωτήματα αλλά και να ελέγξουν τους Βουλευτές. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.vouliwatch.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Αλλαγή της νομοθεσίας, των μέσων και μεθόδων κατάρτισης και δημοσίευσης των πόθεν έσχες των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των οικείων τους προσώπων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Έλληνες πολίτες, ψηφοφόροι, θεσμικοί συνεργάτες της Βουλής, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας, ερευνητές, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και νομικοί επιστήμονες και το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ΜΚΟ και πρωτοβουλίες πολιτών, οργανισμοί προώθησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας).  

 

Χρονική διάρκεια

Μάιος 2016 - σήμερα που διατηρούνται τα δημοσιευμένα στην πλατφόρμα του Vouliwatch οικονομικά στοιχεία των Βουλευτών.


Περιγραφή

Τον Μάιο του 2016 δόθηκαν στη δημοσιότητα, με τριετή καθυστέρηση, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών (Πόθεν Έσχες) καθώς και των υπευθύνων για τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων.

Το νομικό και πρακτικό πλάσιο που κάλυπτε τη δημοσίευση των οικονομικών των βουλευτών και ευρωβουλευτών ήταν αδιαφανές και αναχρονιστικό. Ειδικότερα:

 • Πρόκειται βασικά για δηλώσεις "έσχες" και όχι "πόθεν".
 • Έχουν πολλά σημεία κενά (μη συμπληρωμένες κατηγορίες).
 • Είναι σχεδόν ακατανόητα για το μέσο πολίτη που δεν διαθέτει ειδικές γνώσεις καθώς: περιλαμβάνουν περισσότερους από σαράντα φορολογικούς κωδικούς, χωρίς ονομαστική αντιστοιχία τους σε εισόδημα, ακίνητη περιουσία, μετοχές κ.ο.κ.
 • Αναρτώνται σε "κλειστή" μορφή: φωτογραφίες pdf, μη αναζητήσιμα αρχεία, μη μηχαναγνώσιμα.
 • Ο προβλεπόμενος χρόνος δημοσίευσης ήταν μόνο για τριάντα ημέρες, στη συνέχεια η Βουλή τα "κατεβάζει" από την ιστοσελίδα της.
 • Θεωρείται παράνομη η αναπαραγωγή μέρους των δηλώσεων, επιτρέπεται μόνο ολόκληρο το αρχείο, με σκοπό να αποφεύγεται η διασταύρωση των στοιχείων τους με άλλα διαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο για το ίδιο πρόσωπο.

Το Vouliwatch, στο πλαίσιο της προώθησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημοσίευσε πλήρως, με ηλεκτρονικό τρόπο τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών (Πόθεν Έσχες) που δημοσιεύθηκαν από την Βουλή, μεταγράφοντας όλα τα στοιχεία με απλό και εύληπτο τρόπο στην πλατφόρμα του Vouliwatch, στο προφίλ του κάθε Βουλευτή. Μπορείτε να δείτε παράδειγμα του πως δημοσιεύονται από την Βουλή εδώ και του ηλεκτρονικού τρόπου ανάρτησης από το Vouliwatch εδώ.

Ανάπτυξη ενημερωτικής καμπάνιας για το αναχρονιστικό πλαίσιο η οποία περιλαμβάνει:

 1. Δημοσίευση σχολιαστικών άρθρων στην πλατφόρμα του Vouliwatch και προώθησή τους μέσα από την πλατφόρμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της πρωτοβουλίας, το δίκτυο των συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (περίπου 300.000 επισκέπτες).
 2. Αποστολή newsletter στους περισσότερους από 5.000 παραλήπτες, εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας.
 3. Παρουσίαση της καμπάνιας σε ΜΜΕ (πρωινή τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ 1, Ραδιοφωνικός Σταθμός ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, The Press Project, Huffington Post, Popaganda.gr)
 4. Δημιουργία επεξηγηματικού VIDEO το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 20.000 θεατές.
 5. Δημιουργία απολογιστικού infographic το οποίο προωθήθηκε σε όλο το παραπάνω κοινό και μοιράστηκε και στο δικό τους δίκτυο.
 6. Δημιουργία καμπάνιας ενημέρωσης και συλλογής υπογραφών στην ιστοσελίδα AVAAZ, για άσκηση πίεσης στην Βουλή με σκοπό την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
 7. Σύνταξη και αποστολή στον Πρόεδρο της Βουλής και την Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τα Πόθεν Έσχες, ενημερώνοντάς τους για το αδιαφανές πλαίσιο και αιτούμενοι την αλλαγή και βελτίωσή του προς εξυπηρέτηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
 8. Σύνταξη και αποστολή ατομικών επιστολών προς τους Βουλευτές, ενημερώνοντάς τους για τη δημοσίευση από την πλατφόρμα μας των οικονομικών τους στοιχείων και αιτούμενοι την άδειά τους για μόνιμη ανάρτηση και παραμονή αυτών στην πλατφόρμα του Vouliwatch.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η καμπάνια “έτρεξε” με μεγάλη επιτυχία τόσο σε επίπεδο απήχησης στο κοινό όσο και σε ουσιαστικό, θεσμικό επίπεδο.

Απήχηση Κοινού:

Η ιστοσελίδα μας είχε συνολικά 30.110 επισκέψεις τον Μάιο-Ιούνιο 2016, το βίντεο είδαν περισσότεροι από 16.000 επισκέπτες (youtube- facebook), την καμπάνια μας στο avaaz ψήφισαν περισσότεροι από 1.500 χρήστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και έλαβαν το newsletter και το Δελτίο Τύπου πάνω από 10.000 παραλήπτες (Βουλευτές, δημοσιογράφοι, πολίτες, κοινωνία των πολιτών).

Θεσμικό Επίπεδο:

Στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή, N. 4389/22.05.2016, εισήχθησαν αλλαγές στη σχετική νομοθεσία (άρθρα 172-183):

 1. Μεταφέρεται η όλη διαδικασία στην αρμοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, μία κίνηση πολιτικής σημασίας αφού φεύγει από μια πιο “τεχνική” επιτροπή και περνάει πλέον στον έλεγχο μίας κοινοβουλευτικής επιτροπής. 
 2. Η δημοσιοποίηση των δηλώσεων θα διαρκεί όσο η θητεία των υπόχρεων και επιπλέον 3 χρόνια μετά την λήξη της. Πρόκειται για μία σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προϋπάρχον καθεστώς όπου δημοσιοποιούνταν μόνο για τριάντα ημέρες και μετά “κατέβαιναν” από την ιστοσελίδα της Βουλής, αλλά, δεν είναι αρκετό. Το Vouliwatch προτείνει τη μόνιμη ανάρτηση των στοιχείων αυτών με τη μορφή αρχείου, ώστε ο πολίτης να είναι σε θέση να ελέγξει την οικονομική πορεία των υπόχρεων Βουλευτών ανά πάσα στιγμή.
 3. Υποχρεώνεται η Επιτροπή να δημοσιοποιεί τα στοιχεία εντός τριμήνου από τότε που υποβάλλονονται στη διάθεσή της. Οι δηλώσεις υποβάλλονται από τους υπόχρεους εντος ενενήντα (90) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και έπειτα κάθε επόμενο χρόνο, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Επομένως, με το νέο νόμο θα πρέπει να δημοσιεύονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο κάθε έτους!
 4. Καθιερώνεται υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων.


Τόπος Δράσης

Ελληνική Επικράτεια και εξωτερικό (Αμερική, Μεγ.Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία).


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρξε συνεργασία με άλλον φορέα.


Συμμετοχή εργαζομένων

Η καμπάνια ενημέρωσης συντονίστηκε και προωθήθηκε από τους πέντε βασικούς συνεργάτες της πρωτοβουλίας Vouliwatch: τον Στέφανο Λουκόπουλο (Συνιδρυτής - Εκτελεστικός Διευθυντής), τον Παναγιώτη Βλάχο (Συνδρυτής - Υπεύθυνος Στρατηγικής), την Μαρία Ναθαναήλ (Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας), τον Κωνσταντίνο Μετζέλο (Διαχειριστής Περιεχομένου της πλατφόρμας) και τον Γεράσιμο Λιβιτσάνο (Κοινοβουλευτικός Συντάκτης Vouliwatch).


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσα από την καμπάνια για τα “Πόθεν Έσχες”, το Vouliwatch συνομίλησε με θεσμικούς φορείς, κατάφερε να ανοίξει έναν θεσμικό δίαυλο επικοινωνίας με τη Βουλή, αναβαθμίστηκε η παρουσία του οργανισμού και σε επίπεδο ομάδας πίεσης προς τη βουλή και τη νομοθετική εξουσία. Επίσης, οργανώθηκε ηλεκτρονικό ψήφισμα και παρήχθησαν οπτικοακουστικά μέσα, μέσα από τα οποία η Βουλή πιέστηκε να αναβαθμίσει το μέχρι σημέρα αδιαφανές και αναχρονιστικό πλαίσιο για τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, κάνοντας ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα προς τον δρόμο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, που τόσο έχει ανάγκη το πολιτικό μας σύστημα.

Η πρωτοβουλία του Vouliwatch πέτυχε ένα στόχο για την ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών κατακτώντας την θέση ενός οργανισμού, που παρά τη σύντομη διάρκεια ζωής του (δύο έτη) καταφέρνει την ουσιαστική αλλαγή και ενημερώνει τους πολίτες για τα δικαιώματά τους σε μία συμμετοχική δημοκρατία.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation