ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 130 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κοινωνική Ένταξη & Ισότιμη Πρόσβαση

Πρωτοβουλία

Διαγενεακή Επικοινωνία, Ενεργή Γήρανση και Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Τρίτη Ηλικία

Διαγενεακή Επικοινωνία, Ενεργή Γήρανση και Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Τρίτη Ηλικία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, υλοποιεί πλέγμα δράσεων, έργων και πρωτοβουλιών αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η επίτευξη συνθηκών περιβαλλοντικής και αστικής αναζωογόνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δήμο:

www.agan.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Α) Με γνώμονα την άποψη πως ο ηλικιωμένος είναι ο καταλληλότερος μεταβιβαστής του πλούσιου λαϊκού πολιτισμού της γενιάς του προς τους νεότερους, το 1993 σχεδιάστηκε στα ΚΑΠΗ του Δήμου και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα το πρόγραμμα «Επικοινωνία των γενεών».

Β) Επιπλέον, τα μέλη των ΚΑΠΗ αγκαλιάζουν πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προσωπική τους ανάπτυξη και την απόκτηση δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες. Έτσι, κατά το 2015 και τους πρώτους μήνες του 2016 υλοποιήθηκε στον Δήμο μας το πρόγραμμα "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ". To συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την οργάνωση  "50 και Ελάς" με την υποστήριξη της COSMOTE και στόχο είχε την επιμόρφωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την ενίσχυση της ψηφιακής πρόσβασης για όλους τους πολίτες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

  1. Οι ηλικιωμένοι, μέλη των ΚΑΠΗ.
  2. Τα παιδιά των παιδικών σταθμών του Δήμου μας.
  3. Μαθητική & εκαπιδευτική κοινότητα
 

Χρονική διάρκεια

Από το 1993 μέχρι σήμερα.


Περιγραφή

Α΄ Στάδιο: Αναζήτηση ηλικιωμένων μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση. Επικοινωνία και ενημέρωση με τους υπευθύνους των παιδικών σταθμών για τη δράση και την υποστήριξή τους.
Β΄ Στάδιο: Καταγραφή παραμυθιών, εθίμων σε κοινωνικές εποχιακές εκδηλώσεις, κατασκευή παραδοσιακών παιχνιδιών, καταγραφή ομαδικών παιχνιδιών. Επιλογή υλικού και εκπαίδευση της ομάδας.
Γ΄ Στάδιο: Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς και έναρξη του προγράμματος, με συνεχή αξιολόγηση. Σε ετήσια βάση, παρακολουθούν το πρόγραμμα 230 παιδιά νήπια και δημοτικής εκπαίδευσης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Επιθυμητά αποτελέσματα:

  • Ανάπτυξη τεχνικών υγιούς γήρανσης και προσωπικής ανάπτυξης για τους ηλικιωμένους που συμμετέχουν στο project.
  • Ανταλλαγή εμπειριών και συνεπώς, δημιουργία.


Τόπος Δράσης

Παιδικοί Σταθμοί και Δημοτικά σχολεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.


Συνεργασία με φορέα

Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα ΚΑΠΗ, στους παιδικούς σταθμούς, στο προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας και την εκπαιδευτική κοινότητα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα είναι αναγκαία η διεπιστημονική συνεργασία όλων των ειδικοτήτων: Κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, δασκάλων, κοινωνιολόγων κλπ.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η εξεύρεση νέων μεθόδων και τεχνικών επικοινωνίας ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές, ξεπερνώντας τα εμπόδια που δημιουργεί το χάσμα των γενεών.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Συμμαχία Θετικών Αγγελιοφόρων για την καταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής του Μίσους"

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού με Smart Φωτισμό στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων με καινοτομία στη χρηματοδότηση

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δημιουργία νέας Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

Διαδικτυακό θεατρικό παιχνίδι σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, μέλη του Β' Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" στο πλαίσιο υλοπ

Η Συμμετοχικότητα ως βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

Καινοτομία στη διαχείριση απορριμμάτων

Λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation