ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 81 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής

Πρωτοβουλία

Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης- "SOCIAL NETWORK ATTIKH"

Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης- "SOCIAL NETWORK ATTIKH"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια ΑττικήςΣτόχος δράσης

Η Δομή εναρμονίζεται με τους γενικότερους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης αποτελώντας τον επιχειρησιακό βραχίονα συντονισμού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής, συμμετέχοντας στην υλοποίησή και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της, µε βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Στόχοι της δράσης είναι:1. ο συντονισμός διαδικασιών σχεδιασμού της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και η δημιουργία μηχανισμού δικτύωσης και διαβούλευσης με όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των πεδίων παρέμβασης 2. η κάλυψη του κενού πρόσβασης στην αναγκαία πληροφόρηση και υποστήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους, 3. η αξιοποίηση δεδομένων, μελετών και ερευνών για την ανατροφοδότηση, ανασχεδιασμό και προσαρμογή των προγραμματιζόμενων δράσεων στις ιδιαιτερότητες των τοπικών δεδομένων 4. η επικαιροποίηση στοιχείων ομάδων και αναγκών που διαμορφώνονται στην Περιφέρεια και η εφαρμογή πιλοτικών (σε χωρικό ή θεματικό πεδίο) καινοτομικών παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας κι εμβάθυνσης της κοινωνικής συνοχής. Τέλος, ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κοινωνικού προσανατολισμού, ταχείας παρέμβασης, που καλύπτονται μερικώς ή καθόλου από τους κοινωνικούς φορείς και εντοπισμός, καταγραφή, αξιολόγηση και παρακολούθηση ιδιαίτερων χωρικών κοινωνικών προβλημάτων. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε δήμους και φορείς και των 66 Δήμων της περιφέρειας Αττικής και όλοι οι πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άνεργοι, ΑΜΕΑ, πρόσφυγες, αποφυλακισθέντες κλπ)

 

Χρονική διάρκεια

Τρία έτη. Από το Νοέμβριο του 2017 έως Νοέμβριο 2020


Περιγραφή

Η κοινωνική συνοχή της Αττικής διαταράσσεται από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο. Η ταχύτητα αύξησης της μακροχρόνιας ανεργίας και των επιπέδων της φτώχειας, αναδεικνύει την Περιφέρεια ως υποκείμενη σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας και αύξησης των προβλημάτων κοινωνικού διαχωρισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε η  “Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική”. Όραμα της Περιφέρειας, μέσω της λειτουργίας της Δομής, είναι να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας κι ενδυνάμωσης με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες στην Περιφέρεια Αττικής.

Αποτελεί την πλατφόρμα υποστήριξης των Μηχανισμών που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση όπως ο Εθνικός Μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των κοινωνικών δράσεων, και ο Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.  Ο σχεδιασμός πλαισίου συλλογής στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης δράσεων και πολιτικών, η αποτίμηση και αξιολόγηση τους καθώς και η εκτίμηση του αντίκτυπού  και η δημιουργία μηχανισμών, εργαλείων και μεθοδολογιών παρακολούθησης μέτρων και πολιτικών κοινωνικής ένταξης, απασχόλησης και καταπολέμησης της φτώχειας αποτελούν βασική εργασία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου.

Επιπλέον, αποτελεί τον κόμβο διαλειτουργικότητας των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, ένταξη Ρομά, κα) και το περιφερειακό σημείο διεπαφής και επικοινωνίας με τις Ειδικές Γραμματείες (Κοινωνικής Ένταξης, Ρομά, ΚΑΛΟ, κα) και Επιτελικές Δομές των Υπουργείων. Επίσης το σημείο αναφοράς για τη δικτύωση-διασύνδεση κι ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών για όλες τις συναφείς δράσεις.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Κύριο αποτέλεσμα είναι η κάλυψη του κενού πρόσβασης στην πληροφόρηση, τη πρόληψη και τη πλήρη υποστήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους. Επίσης η  ταχεία παρέμβαση/υποστήριξη (περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη παρακολούθηση ενεργειών) από τη Δομή προς θεσμικούς φορείς και πολίτες. Ενδεικτικά μια σημαντική δράση ήταν η  Άμεση Παρέμβαση Υποστήριξης Φορέων και πολιτών / Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου και Δήμου Μαραθώνος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου. Αυτή η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη της Δομής στο Μάτι, του Δήμου Μαραθώνος, για την εξυπηρέτηση των μονίμων κατοίκων της περιοχής σε θέματα: α)  συμπλήρωσης  αιτήσεων (σύνταξη, καθοδήγηση, έλεγχο δικαιολογητικών και υποβολή σε αρμόδιες υπηρεσίες)  β) γενικής ενημέρωσης και γ) παραπομπής σε αρμόδιους φορείς για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Ως επίδραση θεωρείτε η διευκόλυνση του πυρόπληκτου πληθυσμού στη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών (αιτήσεις επιδομάτων, καθαρισμοί χώρων, κατ΄οικον βοήθεια, ψυχική υγεία, θέματα αποζημειώσεων κ.α.) για την επιστροφή στη κανονικότητα του πληθυσμού που διανέμει στο Δήμο Μαραθώνος. Επίσης η ολοκλήρωση πρόσληψης Φαρμακοποιού θα καταστήσει δυνατή τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και θα δώσει τη δυνατότητα σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του Δήμου να αποκτήσουν πρόσβαση στο βασικό αγαθό της υγείας.

 

 Τόπος Δράσης

Η δράση αρθώνεται σε επτά (7) Παραρτήματα στις Περιφερειακές Ενότητες, Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Νότιου Τομέα, Ανατολικού Τομέα, Δυτικού Τομέα, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Με τους 66 Δήμους της χώρας, με τα αρμόδια υπουργεία και επιτελικές τους δομές.


Συμμετοχή εργαζομένων

Η δομή αποτελείται από 17 εργαζόμενους.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για τον Οργανισμό έως σήμερα συνοψίζονται στα εξής: α) άμεση εμπλοκή του φορέα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, β) απόκτηση τεχνογνωσίας στις διαχειριστικές - διοικητικές απαιτήσεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, γ) υιοθέτηση  διαδικασιών παρακολούθησης υλοποίησης έργου/ων, δ) ανάπτυξη εργαλείων για τη μέτρηση των στόχων και ε) απόκτηση εμπειρίας των εμπλεκόμενων στελεχών του φορέα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation