ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 18 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των οικοσυστημάτων & της βιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ www.paratiro.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ www.paratiro.gr
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΑΝΙΜΑ

Η ΑΝΙΜΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της προστασίας της φύσης και της άγριας ζωής παρέχοντας υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών και Περίθαλψης σε περισσότερα από 3.600 άγρια ζώα σε ετήσια βάση. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.wild-anima.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το  πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός Εθνικού Δικτύου Παρατηρητών Άγριας Ζωής, μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων από πολίτες για περιστατικά τραυματισμένων και άρρωστων άγριων ζώων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το Δίκτυο συμβάλει στην επιστημονική καταγραφή των περιστατικών θανάτων και τραυματισμών άγριων ζώων καθώς και των αιτιών από τις οποίες προήλθαν. Πρόκειται για μια προσπάθεια προώθησης της Επιστήμης των Πολιτών (Citizen Science), δηλαδή της οργανωμένης έρευνας κατά την οποία οι πολίτες, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη επιστήμονες ή ειδικοί, συλλέγουν και / ή αναλύουν δεδομένα σε εθελοντική βάση. Για την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργήθηκε η  πλατφόρμα www.paratiro.gr μέσω της οποίας κάθε πολίτης μπορεί να στείλει πληροφορία αξιοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το έργο δίνει την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να συμμετέχει, συνεισφέροντας με παρατηρήσεις, σε μια πανελλαδική προσπάθεια καταγραφής περιβαλλοντικών στοιχείων που αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας. Στοχεύει ιδιαίτερα στην προσέγγιση των νέων ανθρώπων, των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και ειδικών ομάδων που περιλαμβάνουν την επιστημονική κοινότητα, εργαζόμενους σε φορείς διαχείρισης, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μέλη περιβαλλοντικών φορέων.   

 

Χρονική διάρκεια

15 μήνες.


Περιγραφή

Το έργο υλοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια με τη συμμετοχή των πολιτών οι οποίοι συλλέγουν και αποστέλλουν στοιχεία για περιστατικά τραυματισμένων και νεκρών άγριων ζώων επιτυγχάνοντας δύο πολύ βασικούς στόχους: πρώτον μια αρχική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα που υποστηρίζει την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και δεύτερον την εμπλοκή του κοινού στην επιστημονική έρευνα προωθώντας την “επιστήμη των πολιτών”.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος:

 • Δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα (paratiro.gr) η οποία αποτελεί τη μόνη δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες να καταγράψουν περιστατικά νεκρών ή τραυματισμένων άγριων ζώων και ένα μοναδικό εργαλείο ευαισθητοποίησης για τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η άγρια ζωή.
 • Υλοποιήθηκε μια σειρά δράσεων δημοσιότητας και δικτύωσης, που διαμόρφωσαν ένα μεγάλο δίκτυο που αγγίζει τον αριθμό των 650 ομάδων, φορέων και μεμονωμένων ευαισθητοποιημένων πολιτών.
 • Έγινε επεξεργασία των δεδομένων της πλατφόρμας η οποία ολοκληρώθηκε με τη συγγραφή μιας επιστημονικής ανακοίνωσης, η οποία παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2015 στο 13ο Διεθνές Συνέδριο Ζωογεωγραφίας και Οικολογίας της Ελλάδας και των Γειτονικών Περιοχών στο Ηράκλειο της Κρήτης.  
 • Η συλλογή στοιχείων επέτρεψε την εμπεριστατωμένη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Συντάχθηκε και στάλθηκε σε περισσότερες από 50 διευθύνσεις αρμόδιων εθνικών φορέων αναφορά με τα αποτελέσματα του προγράμματος και τον εντοπισμό περιοχών στις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου, επιτεύχθηκε ο γενικός στόχος της κινητοποίησης και ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 7.000 πολίτες και φορείς ενεπλάκησαν με διάφορους τρόπους στο έργο. Η  πρωτοβουλία αυτή φέρνει στην επιφάνεια τη συλλογική ευθύνη όλων μας απέναντι στην άγρια ζωή, καθώς αναδεικνύει τους παράγοντες θνησιμότητας που είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπογενείς.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Τα στοιχεία από το πρόγραμμα προσφέρουν μια πρώτη σαφή εικόνα για τους βασικούς παράγοντες θνησιμότητας των άγριων ζώων και την έκταση του προβλήματος στη χώρα μας.
 • Αναδεικνύουν περιοχές στις οποίες απαιτούνται κατά προτεραιότητα  παρεμβάσεις για τον περιορισμό των κινδύνων που αντιμετωπίζει η άγρια ζωή.
 • Δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να αξιοποιήσουν τα στοιχεία για τον σχεδιασμό και την προώθηση παρεμβάσεων που δυνητικά θα οδηγήσουν στη μείωση των περιστατικών θανάτου, όπως για παράδειγμα μονώσεις εναέριων καλωδίων, αντιμετώπιση έντονων περιστατικών λαθροθηρίας, βελτιωτικές παρεμβάσεις σε αυτοκινητοδρόμους.
 • Το “Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών Άγριας Ζωής” λειτουργεί μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα paratiro.gr. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 9 μηνών λειτουργίας του είχε δεχθεί 12.288 μοναδικούς επισκέπτες στη σελίδα του στο Facebook, 3.618 μοναδικούς επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο,  623 πολίτες και φορείς είχαν εγγραφεί στο Εθνικό Δίκτυο ενώ 254 χρήστες είχαν εισάγει πληροφορίες για περισσότερα από 420 περιστατικά νεκρών (80%) ή τραυματισμένων (20%) ζώων. Τα περισσότερα περιστατικά, για τα οποία έχουν σταλεί στοιχεία, αφορούν νεκρά θηλαστικά από τροχαία ατυχήματα. Επίσης 137 φορείς σε όλη την Ελλάδα αποτέλεσαν ομάδες στόχευσης για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προγράμματος.
 • Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων παρουσίασης του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκαν σε 9 διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα περισσότερα από 1.200 άτομα. 


Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά.


Συνεργασία με φορέα

Για τη διάχυση της πληροφορίας και την υποστήριξη του έργου σε τοπικό επίπεδο δημιουργήθηκε ένα δίκτυο από 137 τοπικούς φορείς. Επίσης υπήρξε συνεργασία με τους κυριότερους περιβαλλοντικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε εθνική κλίμακα για την περίθαλψη της άγριας ζωής και την προστασία της βιοποικιλότητας, ενώ στο πλαίσιο εκδηλώσεων ενημέρωσης για το έργο υπήρξε συνεργασία με μια σειρά από Πανεπιστήμια, Φορείς Διαχείρισης, ΜΚΟ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.                                                                                        


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι της ΑΝΙΜΑ εμπλέκονται ενεργά στην υποστήριξη του προγράμματος. Σημαντικό πόρο υποστήριξης αποτελεί επίσης το δίκτυο των εθελοντών της ΑΝΙΜΑ, οι οποίοι ξεπερνούν τους 150.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το πρόγραμμα υποστήριξε μια σειρά από βασικούς στόχους της ΑΝΙΜΑ. Συγκεκριμένα:

 • Διευρύνοντας το δίκτυο των ευαισθητοποιημένων πολιτών για θέματα βιοποικιλότητας, ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα της οργάνωσης στο ευρύ κοινό, καθώς και η αποτελεσματικότητα της, τόσο σε ποσοτικό επίπεδο, που αφορά τον αριθμό των εισαγωγών, όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, που αφορά την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών. Με το πρόγραμμα η ΑΝΙΜΑ ενισχύει τη θέση της ανάμεσα στους σημαντικότερους φορείς στην Ελλάδα που εργάζονται για την περίθαλψη της άγριας ζωής και την προστασία της βιοποικιλότητας.
 • Δόθηκε η δυνατότητα στο φορέα να δημιουργήσει σταθερούς και αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας με τις αρχές αλλά και τους πολίτες για την προώθηση των κατάλληλων μέτρων που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα περιστατικά των ατυχημάτων.
 • Ενδυναμώθηκε η δικτύωση και η συνεργασία με άλλους περιβαλλοντικούς φορείς που εργάζονται σε τοπική και εθνική κλίμακα μέσα από τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και την ανταλλαγή πληροφόρησης.
 • Δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης της “επιστήμης των πολιτών” και ουσιαστικά η ΑΝΙΜΑ καθιερώθηκε ως η πρώτη περιβαλλοντική οργάνωση με τόσο ευρύ δίκτυο εθελοντών και όγκο δεδομένων στα θέματα της βιοποικιλότητας.
 • Αναπτύχθηκε τεχνογνωσία σε θέματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.
 • Μέσω της συνεργασίας με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» στο πλαίσιο του οποίου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, αποκτήθηκε τεχνογνωσία που αφορά τη διαχείριση και την υποβολή προτάσεων, η οποία αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για ανάπτυξη επόμενων προτάσεων και υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων. Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation