ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 163 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Πρωτοβουλία

Είμαι Μέσα

Είμαι Μέσα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Το Μαζί για το Παιδί ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα το 1996.  Πρόκειται για μια ένωση μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται για την ευημερία περισσότερων από 30.000 παιδιών κάθε χρόνο  εκ των οποίων τα 10.000 σε συστηματική βάση.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.mazigiatopaidi.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές Β’ & Γ΄ Γυμνασίου

 

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά το 2015 και χάρη στα θετικά αποτελέσματα συνεχίζεται μέχρι σήμερα.


Περιγραφή

Το καινοτόμο πρόγραμμα του Μαζί για το Παιδί «Είμαι Μέσα» στοχεύει στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και δίνει έμφαση στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση αφού αυτή είναι το όχημα για να διεκδικήσουν τα παιδιά ένα καλύτερο μέλλον.

Το πρόγραμμα προσεγγίζει ολιστικά το φαινόμενο της σχολικής διαρροής, ενδυναμώνοντας το μαθησιακό επίπεδο των ωφελουμένων μαθητών, στηρίζοντάς τους ψυχο-συναισθηματικά και καλλιεργώντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Παράλληλα, γίνεται διερεύνηση του οικογενειακού τους περιβάλλοντος με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας της οικογένειας σε ψυχολογικό και πρακτικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα αγκαλιάζει παιδιά Β' & Γ' Γυμνασίου που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σχολικής διαρροής από σχολεία της 7ης Σχολικής Κοινότητας του δήμου Αθηναίων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές, κοινωνικές ή και οικονομικές δυσκολίες και έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις να παραμείνουν ενταγμένα στο σχολικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρεται δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία, συμβουλευτική από σχολικούς ψυχολόγους και σίτιση κατά τις σχολικές ώρες με σκοπό να βελτιωθεί η απόδοση και να περιοριστεί το ρίσκο της σχολικής διαρροής που διατρέχουν οι μαθητές. Επίσης, στους συμμετέχοντες μαθητές προσφέρεται γραφική ύλη, είδη πρώτης ανάγκης και καινούργια ζευγάρια υποδημάτων της εταιρείας TOMS.

Οι γονείς των μαθητών συναντούν τους σχολικούς ψυχολόγους μια φορά τον μήνα αλλά έχουν ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να επισκεφτούν δωρεάν το συμβουλευτικό κέντρο του «Μαζί για το Παιδί» για επιπλέον δωρεάν συνεδρίες είτε ατομικές είτε οικογενειακές. Παράλληλα, σε έως πέντε οικογένειες με σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής τους σε πρόγραμμα δωρεάν σίτισης για 6 μήνες λαμβάνοντας κουπόνια για αγορές σε μεγάλες αλυσίδες σουπερ μάρκετ.

Πέραν των καθηγητών που διδάσκουν στο πρόγραμμα, το «Μαζί για το Παιδί» δίνει επιπλέον τη δυνατότητα σε όσους καθηγητές το επιθυμούν από τα σχολεία της 7ης Σχολικής Κοινότητας να επιμορφωθούν, σε θέματα διαχείρισης μαθητών με μαθησιακές ή/και κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το σύνολο των μαθητών που ακολούθησαν το πρόγραμμα στη Β’ και Γ’ Γυμνασίου είναι 49. Από αυτούς τους μαθητές ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 36 μαθητές.
Δημογραφικά στοιχεία: Η πλειοψηφία των μαθητών Β΄ Γυμνασίου είναι αγόρια (86%), ενώ στην Γ΄ Γυμνασίου τα αγόρια και τα κορίτσια είναι ισάριθμα. Η μέση ηλικία είναι 14 & 15 έτη για τη Β’ & Γ΄ Γυμνασίου αντίστοιχα. Ωστόσο, και στις δύο τάξεις υπάρχουν μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές (έως και 19 ετών). Η πλειοψηφία των μαθητών και των δύο τάξεων έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των γονέων των μαθητών δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση της πλειοψηφίας των γονέων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. Το ποσοστό ανεργίας των πατέρων ανέρχεται στο 8% και των μητέρων στο 23%.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της δράσης, στην ποσοτική αξιολόγηση παρατηρείται βελτίωση σε όλους τους δείκτες για τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου: «μου αρέσει το σχολείο», «βρίσκω τα μαθήματα του σχολείου ενδιαφέροντα», «συγκεντρώνομαι εύκολα όταν διαβάζω», «μπορώ να ολοκληρώσω τις εργασίες/ασκήσεις χωρίς βοήθεια». Στη Γ΄ Γυμνασίου δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ έναρξης & λήξης, ωστόσο αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό των μαθητών που μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στο σπίτι (από 36% σε 91%).

Στα ευρήματα της ποιοτικής αξιολόγησης παρατηρείται καλύτερη κατανόηση μαθημάτων, συνεπώς, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών στο πρωινό σχολείο και συμμετέχουν περισσότερο στην τάξη. Επίσης, οι μαθητές υποστηρίζουν πως το πρόγραμμα συνέβαλε θετικά στην αλλαγή της στάσης τους αναφορικά με το πρωινό σχολείο, θεωρούν το Γυμνάσιο απαραίτητο προκειμένου να ανεξαρτητοποιηθούν και να βγουν στην αγορά εργασίας και οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου ήδη κάνουν όνειρα για το μέλλον έχοντας αποφασίσει κατευθύνσεις στο Τεχνικό Λύκειο.

Τέλος, παρατηρούνται αλλαγές στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των περισσότερων μαθητών, μείωση επιθετικών συμπεριφορών / βελτίωση σχολικής διαγωγής στο πρωινό τους σχολείο, καλύτερη στάση προς τους εκπαιδευτικούς του πρωινού σχολείου, ενίσχυση αυτοπεποίθησης στην τάξη κατά την παράδοση των μαθημάτων  και καλύτερη προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον.
 Τόπος Δράσης

Aθήνα

 


Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία», μια πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων, με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παράλληλα, στο πρόγραμμα συμβάλει η «ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής» για την ποιοτική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος και της παροχής γευμάτων στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την πλήρη οικονομική στήριξη του Ομίλου Μυτιληναίος.
 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

To Μαζί για το Παιδί είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συντονίζει ο Κοινωνικός Λειτουργός του Μαζί για το Παιδί, επιβλέπει η Διευθύντρια Προγραμμάτων και Εξεύρεσης Πόρων και προβάλει το Τμήμα Επικοινωνίας του Μαζί για το Παιδί. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της Γραμμής 11525 και του Συμβουλευτικού Κέντρου του Μαζί για το Παιδί προσφέρουν τη δυνατότητα επιπλέον ψυχολογικής στήριξης ενώ οι ωφελούμενοι εντάσσονται από τον Υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό του προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» σε ενέργειες παροχής προϊόντων (π.χ. Χριστουγεννιάτικα δώρα, καινούργια ζευγάρια υποδημάτων της εταιρείας TOMS).
Στο πρόγραμμα απασχολούνται τέσσερις (4) καθηγητές και τρεις (3) ψυχολόγους, οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες του Μαζί για το Παιδί.

 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη προς το Μαζί για το Παιδί είναι : προσέλκυση φορέων για συνεργασία στο εν λόγω πρόγραμμα και εμπλουτισμό του προς όφελος των μαθητών, προβολή του έργου του Μαζί για το Παιδί και των δράσεων του, ενίσχυση της φήμης του Μαζί για το Παιδί και των προσπαθειών του με σκοπό την ανακούφιση του παιδιού σε ανάγκη.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation