ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 207 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Εξάλειψη αποβλήτων ελαίων έλασης

Εξάλειψη αποβλήτων ελαίων έλασης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Η Symetal δραστηριοποιείται στην παραγωγή μίας μεγάλης γκάμας προϊόντων foil αλουμινίου και υλικών συσκευασίας με βάση το αλουμίνιο για ποικίλες εφαρμογές, όπως για συσκευασίες τροφίμων, τσιγάρων, φαρμάκων, για οικιακή χρήση, καθώς και για τεχνικές εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.symetal.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Εξάλειψη της παραγωγής αποβλήτων ελαίων έλασης από την παραγωγική διαδικασία

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε τεχνικούς/ μηχανικούς/ επιστήμονες που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων και την ανάκτηση - αξιοποίηση πόρων

 

Χρονική διάρκεια

2016-2017


Περιγραφή

Για την έλαση foil αλουμινίου απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ελαίων έλασης. Αυτά χρησιμεύουν ως λιπαντικό μέσο για τη δημιουργία φιλμ μεταξύ του φύλλου αλουμινίου και των ραούλων έλασης. Οι ποιοτικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων ελαίων είναι πολύ αυστηρές και κρίσιμες για την ποιότητα της επιφάνειας του παραγόμενου φύλλου αλουμινίου με μηδενική σχεδόν ανοχή σε επιμολύνσεις και ακαθαρσίες.

Είναι σύνηθες ωστόσο, τα έλαια αυτά να επιβαρύνονται με ακαθαρσίες κατά τη διάρκεια της έλασης από τα έλαια λίπανσης των εδράνων των ραούλων, με αποτέλεσμα να απαιτείται κατά διαστήματα η πλήρης αντικατάστασή τους με νέα, καθαρά έλαια έλασης.

Η Συμετάλ, την τελευταία διετία, ξεκίνησε τη δράση αυτή, με στόχο την εξάλειψη των αποβλήτων ελαίων έλασης από την παραγωγική διαδικασία. Με σκοπό να το επιτύχουμε αυτό, επανασχεδιάστηκε πλήρως η στεγάνωση των εδράνων των ραούλων, ενώ οι νέας σχεδίασης τσιμούχες κατασκευάστηκαν από ειδικά, νέας -υψηλής τεχνολογίας- υλικά.

Με την πρακτική αυτή καταφέραμε την εξάλειψη της επιβάρυνσης των ελαίων έλασης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η ολική αντικατάστασή τους να μην είναι πλέον απαραίτητη.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση της δράσης (2016) υπήρξε μείωση των ποσοτήτων των σχετικών αποβλήτων κατά 88%, από 3,88kg αποβλήτου ανά παραγόμενο τόνο αλουμινίου (Μ.Ο. τελευταίας πενταετίας πριν τη δράση) σε 0,47kg αποβλήτου ανά παραγόμενο τόνο αλουμινίου.

Στη δεύτερη φάση της δράσης και με την ολοκλήρωσή της (2017) επετεύχθη πλήρης εξάλειψη του αποβλήτου. Επομένως, χάρη στην εφαρμογή της δράσης αυτής, καταφέραμε να αποφευχθεί συνολική ποσότητα 165tn αποβλήτου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα της δράσης σχετίζονται κυρίως με την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση πόρων.

Στην πρώτη φάση της δράσης (2016) υπήρξε μείωση των ποσοτήτων των σχετικών αποβλήτων κατά 88%, από 3,88kg αποβλήτου ανά παραγόμενο τόνο αλουμινίου (Μ.Ο. τελευταίας πενταετίας πριν τη δράση) σε 0,47kg αποβλήτου ανά παραγόμενο τόνο αλουμινίου.

Στη δεύτερη φάση της δράσης και με την ολοκλήρωσή της (2017) επετεύχθη πλήρης εξάλειψη του αποβλήτου.

165tn αποβλήτου ανά έτος αποφεύχθηκαν χάρη στη δράση αυτή.Τόπος Δράσης

Συμετάλ - Εργοστάσιο έλασης Οινοφύτων


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρξε συνεργασία με άλλον φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Στη δράση αυτή (σχεδιασμός, εφαρμογή παρεμβάσεων και παρακολούθηση) συμμετείχαν ενεργά ομάδες εργαζομένων του τμήματος συντήρησης σε συνεργασία με το τμήμα παραγωγής.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσω της δράσης αυτής που εφάρμοσε η Συμετάλ επιτυγχάνονται σημαντικά οφέλη τόσο για την Εταιρία όσο και για το περιβάλλον, καθώς έχει συμβάλλει στην εξάλειψη ενός αποβλήτου (ελαίων έλασης) από την παραγωγική διαδικασία της Εταιρίας.

Συνολικά 165tn αποβλήτου ανά έτος αποφεύχθηκαν χάρη στη δράση αυτή, γεγονός που ξεκάθαρα αποτυπώνει:

• οικονομικό όφελος για την Εταιρία, καθώς δεν απαιτείται διαχείριση του αποβλήτου και διάθεσή του προς ανακύκλωση, δεν απαιτείται μείωση της παραγωγικότητας λόγω του χρόνου που απαιτούνταν για την αντικατάσταση των ελαίων και βελτιώνεται η ποιότητα των τελικών προϊόντων.

• περιβαλλοντικό όφελος, καθώς δεν αναλώνονται πόροι για τη διαχείριση του αποβλήτου (μεταφορά, ανακύκλωση κ.λπ.) ούτε προκύπτουν απόβλητα για τελική διάθεση.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Επανασχεδιασμός παραγωγικής διαδικασίας για μείωση των άμεσων εκπομπών CO2

Εφαρμογή νέων αρχών και οδηγιών παραγωγικών πρακτικών (GMPs - Good Manufacturing Practices) για την παραγωγή πρωτογενών υλικών συσκευασίας για φαρμακευτικά σκευάσματα

Καινοτόμο πράσινο προϊόν Symetal Battery Foil (SBF) για e-mobility

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προώθηση πλήρως ανακυκλώσιμου υλικού συσκευασίας (για σοκολατάκια) από αλουμίνιοΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation