ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 238 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

Πρωτοβουλία

Employee Relations Discussions

Employee Relations Discussions
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Alumil

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και 2.200 υπαλλήλους, η ALUMIL είναι μια από τις πιο προηγμένες εταιρείες στο σχεδιασμό και την παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου με έδρα το Κιλκίς, διαθέτοντας υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής στα 12 εργοστάσιά της στην Ευρώπη. Αποστολή μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ενισχύοντας την επίδοση των κτιρίων τους με προϊόντα υψηλής ποιότητας, τεχνολογίας και αισθητικής.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.alumil.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του project ήταν η επιτυχής αναγνώριση, γνωστοποίηση και παρακολούθηση εργασιακών θεμάτων της εταιρείας μέσω δομημένων συναντήσεων-συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικά σε όλο τον οργανισμό, με γνώμονα την ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και μιας υποστηρικτικής εταιρικής κουλτούρας.

Η έρευνα εργασιακής ικανοποίησης, η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο και έχει ως στόχο να διαπιστωθούν τα δυνατά, όσο όμως, κυρίως, τα προς βελτίωση σημεία, που αφορούν τη διαχείριση και την ανάπτυξη των ανθρώπων της, έτρεξε ανεξάρτητα από την υλοποίηση του παρόντος project.

Οι παρουσιάσεις με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων κάθε τμήματος αναρτήθηκαν σε κοινόχρηστο φάκελο με πρόσβαση σε όλους, για λόγους διαφάνειας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι της εταιρείας στην Ελλάδα.

 

Χρονική διάρκεια

11 μήνες


Περιγραφή

Καθώς το προσωπικό της παραγωγής αποτελούσε το 75% του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας, οι συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν δειγματοληπτικά σε ποσοστό 35% κάθε ομάδας. Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε τυχαία από τον employee relations consultant της εταιρείας, ώστε να μη θεωρηθεί η επιλογή κατευθυνόμενη. Προκειμένου το δείγμα των εργαζομένων να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό, οι συνεντεύξεις περιλάμβαναν πάντα όλους τους προϊστάμενους και εργαζόμενους με διαφορετική διάρκεια προϋπηρεσίας στην εταιρεία, διαφορετικό φύλο (όπου ήταν εφικτό) και διαφορετική λειτουργία-τμήμα εργασίας. Στις υπόλοιπες διευθύνσεις πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις στο 100% του προσωπικού. Σε διάστημα 11 μηνών πραγματοποιήθηκαν 385 συνεντεύξεις, με μέσο όρο διάρκειας των συνεντεύξεων - οι οποίες λάμβαναν μέρος σε προσωπικό επίπεδο, σε ιδιωτικό χώρο- μιάμιση ώρα. Συμμετείχαν μόνο εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν κλείσει τουλάχιστον 6 μήνες στην εταιρεία, καθώς στο διάστημα αυτό έχουν την δυνατότητα να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας της εταιρείας.

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 16 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, το οποίο διαφοροποιούνταν σε ορισμένες ερωτήσεις ανάλογα με το αν απευθύνονταν σε προϊστάμενο  ή όχι, και ένα συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο που συμπεριλάμβανε 10 ερωτήσεις με μέτρηση από το 1 μέχρι το 5, το οποίο αφορούσε τα επίπεδα στρες του κάθε εργαζομένου.

Τα θέματα που κάλυπτε το ερωτηματολόγιο ήταν τα εξής:

Τεχνικά θέματα
Συνθήκες Εργασίας
Επικοινωνιακά θέματα
Θέματα wellbeing
Επίπεδα stress

Κατόπιν ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων κάθε τμήματος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα στη διοίκηση, στον αντίστοιχο διευθυντή και προϊστάμενο του τμήματος. Η παρουσίαση αφορούσε τα γενικά ευρήματα κάθε τμήματος στα θέματα του ερωτηματολογίου και το γενικό μέσο όρο επιπέδου του άγχους.

Ένα μήνα μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάθε τμήματος, έγινε συνάντηση με καθένα από τους προϊσταμένους, ώστε να καταγραφεί ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσεων βάσει των αποτελεσμάτων. Κάθε εύρημα αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένη ενέργεια, με τον υπεύθυνο αυτής, το χρονοδιάγραμμα και το τελικό αποτέλεσμα.

Τέσσερις μήνες αφότου καταγράφηκε το πλάνο ενεργειών, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με τον προϊστάμενο κάθε τμήματος, ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία και οι ενέργειες που είχαν υλοποιηθεί μέχρι τότε. Τέλος, έξι μήνες μετά την τελευταία συνάντηση, ώστε να υπάρξει ενημέρωση για τις επιπλέον ενέργειες που μεσολάβησαν και να κλείσουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες.

Η παρουσίαση και τα αποτελέσματα του κάθε τμήματος αναρτήθηκαν σε κοινόχρηστο φάκελο, με πρόσβαση σε όλους για να υπάρχει διαφάνεια.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η δράση αυτή είχε τα εξής αποτελέσματα:

1) Δημιουργία "Long Term Service Awards", ώστε να αναγνωριστούν και να επιβραβευτούν δημοσίως από τη διοίκηση οι εργαζόμενοι που έκλεισαν στην εταιρεία 10,20 και 30 χρόνια εργασίας

2) Ανανέωση της φόρμας αξιολόγησης εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και την εκπαίδευση, πλήρη εφαρμογή και παρακολούθηση του συστήματος διοίκησης απόδοσης στην παραγωγή

3) Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων (βοηθητικών χώρων) στην εταιρεία

4) Αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας

5) Αυστηριοποίηση κανόνων ασφαλείας για εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας

6) Βελτίωση ποιότητας μέτρων ατομικής προστασίας

7) Δημιουργία και αποτύπωση της διαδικασίας της οργανωτικής προαγωγής μέσα στην εταιρεία, ώστε να είναι ξεκάθαρη η επικοινωνία και τα βήματα προαγωγής

8) Εναρμόνιση εταιρικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα

9) Δημιουργία επιδομάτων συγκεκριμένων θέσεων στην παραγωγήΤόπος Δράσης

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ευκαρπία, στην Αθήνα και στο Κιλκίς.


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρχε συνεργασία με άλλο φορέα.


Συμμετοχή εργαζομένων

To project έτρεξε από την empolyee relations consultant. Σκοπός της συγκεκριμένης θέσης είναι η επιτυχής αναγνώριση, γνωστοποίηση και παρακολούθηση εργασιακών θεμάτων της εταιρείας και η συνεχής υποστήριξη στην επίλυση τους.

Η συμμετοχή των εργαζομένων έγινε καθαρά σε εθελοντική βάση. Δεν υπήρξε εργαζόμενος, ανάμεσα στους 385 που αρνήθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οφέλη προς την εταιρεία:

- Χαρτογραφήθηκαν ζητήματα τα οποία ίσως δεν καλύπτονταν ή δεν μπορούσαν να τονιστούν στην ετήσια έρευνα εργασιακής ικανοποίησης

- Ιεράρχηση και αξιολόγηση ζητημάτων που απασχολούσαν τους εργαζόμενους

- Βελτίωση της εικόνας της Alumil προς το εσωτερικό ως μια εταιρεία που χαρακτηρίζεται από την επιθυμία της για παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος με υψηλή ποιότητα, αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation