ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 265 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πρωτοβουλία

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός Ομίλου ΥΓΕΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, μέλος του Hellenic Healthcare Group, σήμερα διαθέτει 3 νοσοκομεία στην Ελλάδα (ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ) με άδειες συνολικής δυναμικότητας 874 κλινών. Ταυτόχρονα, έχει παρουσία στον χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας μέσω του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής Αλφα-LAB., και διαθέτει εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης την Y-LOGIMED A.E.

Με διαχρονικές αρχές την αξιοπιστία, την πρωτοπορία, τη δέσμευσή στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και τον σεβασμό στον άνθρωπο και τη ζωή, ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, διατηρώντας την υψηλή θέση που κατέχει σε αναγνωρισιμότητα διεθνώς.

 

Το ΥΓΕΙΑ στα 49 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, το ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

To ΜΗΤΕΡΑ 40 χρόνια, στέκεται δίπλα στη μητέρα, το παιδί & την οικογένεια προσφέροντας υπηρεσίες υγείας με σεβασμό και αγάπη. Διαθέτει τρεις Κλινικές, τη Γενική Κλινική, τη Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και το πλέον ολοκληρωμένο ιδιωτικό παιδιατρικό Νοσοκομείο της χώρας, το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ.

Το ΛΗΤΩ με περισσότερα από 45 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο της υγείας, συνεχίζει να είναι η καταξιωμένη κλινική που παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υγείας, από τη Μαιευτική– Γυναικολογία έως τη Γενική Χειρουργική, την Ουρολογία και Ωτορινολαρυγγολογία.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.hygeia.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει δεσμευτεί σε Πολιτική Ίσων Ευκαιριών για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, χρώματος, φυλής, εθνικής καταγωγής, κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες των εταιρειών και την ικανότητα των ατόμων στη διοίκηση ανθρώπων.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ φροντίζει συνεχώς ώστε να προσφέρονται ιδανικές συνθήκες εργασίας στους ανθρώπους του, οι οποίοι εργάζονται με ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης ολόκληρο το εικοσιτετράωρο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ασθενών. Ο σεβασμός, η συναδελφικότητα και η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων σε ένα αρμονικό περιβάλλον εργασίας, αποτελούν βασικά στοιχεία της εργασιακής κουλτούρας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι

 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη 


Περιγραφή

Για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική διαδικασία. Εφαρμόζεται ένα κοινό Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, το οποίο αποτελεί τη βάση ενός ενιαίου προγράμματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και εκφράζει την βούληση του Ομίλου για δίκαιη, αντικειμενική και αξιοκρατική διαχείριση όλων των εργαζομένων. Για κάθε εργαζόμενο σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο, καταγράφονται οι ατομικοί του στόχοι για την επόμενη χρονιά, οι οποίοι συνδέονται με τους στόχους του Ομίλου και είναι γνωστοί και κατανοητοί από το σύνολο του προσωπικού. Ανάλογα με τη θέση κάθε εργαζόμενου στην ιεραρχία και στους στόχους που από κοινού συμφωνούνται, δίνεται και η απαραίτητη βαρύτητα, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ομίλου. Κάθε έτος αξιολογείται το 100% των εργαζομένων και των στελεχών του Ομίλου, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι αξιολογούν τους Προϊστάμενους και Διευθυντές τους, προκειμένου να υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση συνεργασίας και συνεχούς βελτίωσης.

Επίσης, μέσω της διαδικασίας "Προτάσεις Βελτίωσης Λειτουργιών & Προτάσεις Ανάδειξης Εξαιρετικού Προσωπικού από Εργαζομένους & Συνεργάτες Ιατρούς" όλο το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να διαβιβάσει εγγράφως προτεινόμενες δράσεις για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του ΥΓΕΙΑ, οι οποίες μελετώνται από τη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη και λαμβάνονται υπ' όψη στις δράσεις που υλοποιούνται. Με βάση, επίσης, τη συγκεκριμένη διαδικασία κάθε μήνα αναδεικνύεται «ο εργαζόμενος ή το τμήμα του μήνα». Τέλος, το ΥΓΕΙΑ απασχολεί Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) όταν αυτό είναι εφικτό. Τα άτομα αυτά απασχολούνται σε θέσεις κατάλληλες ανάλογα με τις δυνατότητές τους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 70% της συνολικής δύναμης είναι γυναίκες, ενώ σε κάποιες κατηγορίες προσωπικού, όπως το νοσηλευτικό & παραϊατρικό προσωπικό, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 80%. Το επίπεδο βασικού μισθού για άνδρες και γυναίκες στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ καθορίζεται με βάση την τοπική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία.

Κάθε έτος αξιολογείται το 100  των εργαζομένων και των στελεχών του Ομίλου, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι αξιολογούν τους Προϊστάμενους και Διευθυντές  τους, προκειμένου να υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση συνεργασίας και συνεχούς βελτίωσης.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Ενεργή συμμετοχή εργαζομένων και Διοίκησης.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η διαφορετικότητα και η παροχή ίσων ευκαιριών στον επαγγελματικό τομέα, είναι αναγκαίες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σήμερα, και στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θεωρούμε ότι τα οφέλη είναι διακριτά και πολλαπλά, αρκεί να έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις μέσα στο περιβάλλον αυτό. Στην κοινωνία των εργαζομένων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ  προάγουμε  την έννοια μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας, έχοντας ως οφέλη την ανάπτυξη του αισθήματος «δέσμευσης» των εργαζομένων, την ενσωμάτωση «ταλέντων στο ενεργό ανθρώπινο δυναμικό, την καλή εταιρική εικόνα, την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα και την ενσωμάτωση όλου του προσωπικού ο καθένας από την πλευρά του στην υλοποίηση του οράματος του Ομίλου.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Ταξιδεύουμε για την Υγεία"

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στον Όμιλο Υγεία

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή

Περιβαντολλογική Διαχείριση - Διαχείριση Αποβλήτων

Πολιτική Προμηθειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation