ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 237 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

Έρευνα "Εθελοντισμός και Covid19"

Έρευνα "Εθελοντισμός και Covid19"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:Στόχος δράσης

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η χαρτογράφηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα σε σχέση με την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού

και τις επιπτώσεις της. Πιο συγκεκριμένα, η ethelon διερεύνησε πώς η πανδημία επηρέασε την εθελοντική δραστηριότητα τριών διαφορετικών ομάδων:

  • εθελοντών
  • φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και
  • εταιρειών με πρότερη εθελοντική δραστηριότητα ή ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό.

Το διάστημα ενδιαφέροντας αναφορικά με την εθελοντική δραστηριότητα ήταν τόσο κατά το ξέσπασμα όσο και κατά την διάρκεια της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, με στόχο, μέσω των απαντήσεων, να αναδειχθούν και καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και μετά το τέλος της πανδημίας. Βεβαίως, δεν έλειψε η σύγκριση μεταξύ των εθελοντικών συνηθειών πρίν και μετά.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η έρευνα απευθυνόταν στο ευρύ κοινό με ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό, καθώς μπορούσαν να συμμετέχουν ιδιώτες, εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και εργαζόμενοι/εκπρόσωποι εταιρειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε φορείς με αντικείμενο τον εθελοντισμό.

 

 

Χρονική διάρκεια

Το ερωτηματολόγιο για τη συμμετοχή του κοινού στην έρευνα για τον εθελοντισμό και την πανδημία του COVID-19 παρέμεινε ανοιχτό από τις 12 Μαΐου 2020 και για τρεις εβδομάδες. Το σχετικό webinar πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου. 

 


Περιγραφή

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η χαρτογράφηση του εθελοντισμού
στην Ελλάδα σε σχέση με την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού
και τις επιπτώσεις της.

Πιο συγκεκριμένα, η ethelon διερεύνησε πώς η πανδημία
επηρέασε την εθελοντική δραστηριότητα τριών διαφορετικών ομάδων:

  • εθελοντών
  • φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και
  • εταιρειών με πρότερη εθελοντική δραστηριότητα ή ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό

Παράλληλα, εξερευνήσαμε πώς εναλλακτικές μορφές προσφοράς, όπως ο εθελοντισμός εξ αποστάσεως, εμφανίζονται λόγω των νέων συνθηκών στο
προσκήνιο, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τον αντίκτυπο του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία. Ακόμη, μέρος της έρευνας ήταν να
διαπιστωθεί πόσο προετοιμασμένες ήταν οι τρεις κατηγορίες ερωτηθέντων να προσαρμόσουν μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στη νέα αυτή
πραγματικότητα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2020 και διήρκεσε 3 εβδομάδες. Σ ’αυτή συμμετείχαν 1043 εθελοντές (ιδιώτες), 123 φορείς της Κοινωνίας
των Πολιτών και 90 εταιρείες. Η κοινοποίηση της έρευνας στους εθελοντές πραγματοποιήθηκε μέσα από:

  • τα κοινωνικά δίκτυα του οργανισμού και
  • το newsletter που λαμβάνουν εβδομαδιαία οι εγγεγραμμένοι εθελοντές στον οργανισμό μας (~9.500 εγγραφές).

Όσον αφορά στους φορείς και στις εταιρείες, η έρευνα επικοινωνήθηκε σε 300 φορείς και 300 εταιρείες από τη βάση δεδομένων του οργανισμού.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η έρευνα της ethelon για τον εθελοντισμό ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Έφερε κοντά τρία φαινομενικά διαφορετικά κοινά και έριξε φως σε έναν τομέα της κοινωνικής ζωής που περιορίστηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν πηγή στοιχείων για τον εθελοντισμό και είναι διαθέσιμα σε όποιον ιδιώτη ενδιαφέρεται να αντιληφθεί την υπάρχουσα κατάσταση για τον εθελοντισμό ή σε όποιον φορέα επιθυμεί να τα διαβάσει, να ενημερωθεί και να σχεδιάσει στρατηγικά τα επόμενα βήματα σχετικά με την διαχείριση εθελοντών και την υλοποίηση εθελοντικών δράσεων, στηριζόμενος στα συμπεράσματά της. Ταυτόχρονα, κάθε εταιρεία που έχει ενσωματώσει στην εταιρική κουλτούρα τον εθελοντισμό μπορεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα αποτελέσματα για τον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου του εταιρικού εθελοντισμού.

 Τόπος Δράσης

Η έρευνα για τον εθελοντισμό και την πανδημία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ενώ το webinar που ακολούθησε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων & την περαιτέρω συζήτηση, πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης.

 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Eurolife FFH, η οποία παρείχε την υποστήριξή της και στο webinar που διοργάνωσε η ethelon για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τον Ιούνιο του 2020. Στο εν λόγω webinar συμμετείχαν και εκπρόσωποι από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το Blood-e, την ΑμΚΕ KINITRO και το Human Rights 360, οι οποίοι/ες σχολίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας, αναφέρθηκαν σε καλές πρακτικές και μοιράστηκαν με το κοινό το πώς οι οργανισμοί που εκπροσωπούσαν βίωσαν την πανδημία.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στη συμπλήρωση της έρευνας έλαβαν μέρος 1043 εθελοντές (ιδιώτες), 123 φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και 90 εταιρείες. Στη σύνταξη της ερευνητικής ιδέας, τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, την υλοποίηση της καμπάνιας, την ανάλυση των δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων συμμετείχε σύσσωμη η ομάδα της ethelon.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τον εθελοντισμό προσέφεραν τόσο στο κοινό, όσο και στην ίδια την ethelon μια πιο καθαρή εικόνα του τοπίου του εθελοντισμού προ και εν μέσω πανδημίας και συνέβαλαν στο σχεδιασμό και την περαιτέρω υλοποίηση δράσεων εθελοντισμού εξ’ αποστάσεως ή σε ψηφιακό περιβάλλον .

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation