ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 258 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις Eθελοντισμού

Πρωτοβουλία

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών, με καθετοποιημένη παραγωγή και 113 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Με έδρα την Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια τσιμέντου σε εννέα χώρες.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.titan.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Οργανώθηκαν συναντήσεις στα εργοστάσια του Τιτάνα με εκπροσώπους του Κέντρου Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ), προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα σήμερα πολλοί εργαζόμενοι να είναι δότες μυελού των οστών. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση του εθελοντισμού στους εργαζομένους της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και η προώθηση των στοχεύσεων του ΚΕΔΜΟΠ.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) είναι ένα κέντρο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει ως βασικό του στόχο την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων εθελοντών δοτών μυελού των οστών με την προσέλκυση εθελοντών δοτών από την περιοχή της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας της Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Εκπρόσωποι του ΚΕΔΜΟΠ συναντήθηκαν και ενημέρωσαν τους υπαλλήλους του ΤΙΤΑΝΑ τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και στα εργοστάσια με αποτέλεσμα σήμερα ο συνολικός αριθμός εθελοντών από την εταιρεία μας να αγγίζει τους 206.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο ΤΙΤΑΝ έχει κινητοποιήσει και χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή 323 εθελοντών δοτών μυελού των οστών στο ΚΕΔΜΟΠ. Οι εθελοντές δεν είναι αποκλειστικά εργαζόμενοι του ΤΙΤΑΝΑ αλλά και κάτοικοι από τις τοπικές κοινωνίες γύρω από τα εργοστάσια καθώς και φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα BEST.

Συγκεκριμένα, η κατανομή των 323 εθελοντών που κινητοποίησε ο ΤΙΤΑΝ έχει ως εξής: Κεντρικά Γραφεία: 40, Εργοστάσιο Ελευσίνας: 16, Εργοστάσιο Καμαρίου: 28, Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης & Κλάδος Αδρανών & Σκυροδέματος Θεσσαλονίκης: 74, Εργοστάσιο Πάτρας: 53, Ιντερμπετόν: 11, BEST Πάτρας: 20, BEST Θεσσαλονίκης: 21, Κοινότητες Θεσσαλονίκης: 60.

Οι εθελοντές δότες μυελού των οστών χαρίζουν ζωή στους συνανθρώπους τους που πάσχουν από λευχαιμία και άλλες αιματολογικές παθήσεις. Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι εκ των 5 στο σύνολο δοτών μυελού των οστών του ΚΕΔΜΟΠ, οι 2 δότες είναι εργαζόμενοι του ΤΙΤΑΝΑ.Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation