ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 204 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ εξορύσσει και επεξεργάζεται βιομηχανικά ορυκτά, κυρίως μπεντονίτη και περλίτη.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.imerys.com

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να μετουσιώσει μία  πρακτική  αποκατάστασης του τοπίου και του περιβάλλοντος, η οποία στη διάρκεια των δεκαετιών έγινε θεσμός, δηλαδή το Φυτώριο της  IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στη Μήλο, σε ένα δυναμικό εκπαιδευτικό προορισμό για τα σχολεία της τοπικής κοινωνίας των νησιών Μήλου και Κιμώλου.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία μυεί τα παιδιά στους φυσικούς θησαυρούς της ιδιαίτερης πατρίδας τους, δηλαδή τα τοπικά είδη της χλωρίδας του νησιού, και, μέσα από στοχευμένες  εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα διδάσκει τα ονόματα των φυτών και βοτάνων,  διάφορους τρόπους για να τα αναγνωρίζουν στο φυσικό τους περιβάλλον,  τους μηχανισμούς επιβίωσής τους κάτω από τις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες  των Κυκλαδόνησων , τους τρόπους αναπαραγωγής τους, καθώς και τις εφαρμογές που έχουν στην καθημερινή ζωή, όπως τις βρίσκουμε στις λαϊκές παραδόσεις  της Μήλου και της Κιμώλου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων των σχολείων Μήλου-Κιμώλου.

 

Χρονική διάρκεια

Η πρωτοβουλία για το Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα του Φυτωρίου ξεκίνησε το 2016 και σχεδιάστηκε ώστε να αποτελεί διαρκή ετήσια δραστηριότητα στο εξής.


Περιγραφή

Η ζωή του Φυτωρίου της Εταιρείας στη Μήλο μετράει ήδη τρείς δεκαετίες καινοτόμων πρακτικών αποκατάστασης περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ παράλληλα προσφέρει την πολύτιμη τεχνογνωσία του και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, κάθε φορά που οι αρμόδιες αρχές θα τη ζητήσουν.

Αν και αφορά πρακτική που ανάγεται στο παρελθόν, πολλά χρόνια πριν τη δεκαετία του 2010, το 2016 προτάθηκε η ιδέα να οργανωθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Φυτωρίου σε ένα συγκεκριμένο ετήσιο  πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους μαθητές των τοπικών σχολείων. Οι επισκέψεις  πραγματοποιούνται επιτόπου στο Φυτώριο της Εταιρείας και τα μαθήματα στις εγκαταστάσεις των γραφείων της στα Βούδια. Αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βασίζεται στην παράδοση των καθιερωμένων δραστηριοτήτων Κοινωνικής Συνεισφοράς του Φυτωρίου, όπως οι δενδροφυτεύσεις και άλλες πρακτικές, όπως , η συντήρηση και διεύρυνση των έργων αποκατάστασης που διαχειρίζεται το Φυτώριο στο νησί. 

Ειδικότερα, το 1994 το Φυτώριο ξεκίνησε την αναπαραγωγή ντόπιων και ενδημικών ειδών χλωρίδας της Μήλου,  με στόχο τη χρήση τους στην αποκατάσταση των ορυχείων της Εταιρείας στο νησί. Έτσι, πολύ νωρίς έγινε ο «πυρήνας»  της πολιτικής Βιοποικιλότητας της Εταιρείας, και πολύ συχνά μετακαλείτο να προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του για έργα αποκατάστασης μετά από πυρκαγιές σε άλλα Κυκλαδονήσια αλλά και σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Επιπλέον, το Φυτώριο έγινε πολύ σύντομα τόπος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μήλου και της Κιμώλου.

Από το 2016, οργανώθηκε σε ετήσια βάση και στοχευμένα το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Φυτωρίου με σκοπό να μυήσει τους μαθητές του  νησιού στον εκπληκτικό κόσμο των φυτών και της Βιοποικιλότητας και να τους βοηθήσει να αντιληφθούν τους μηχανισμούς συνάφειας ανάμεσα στα φυτικά είδη και το περιβάλλον της Μήλου (τις σκληρές κλιματολογικές και εδαφικές της συνθήκες). Έτσι, οργανώθηκαν  οι επισκέψεις και τα επιμορφωτικά  μαθήματα-σεμινάρια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Φυτωρίου.

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος γίνεται επίσης ενδελεχής αναφορά στις μεθόδους περιβαλλοντικής αποκατάστασης της Εταιρείας, οι οποίες είναι επίσης προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες του νησιού και στην πολιτική Βιοποικιλότητας της Εταιρείας. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Φυτωρίου είναι περαιτέρω συνυφασμένο και με άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, όπως δενδροφυτεύσεις ντόπιων και ενδημικών φυτών ή επαναφορά σπάνιων φυτικών ειδών στο φυσικό τους οικοσύστημα (όπως π.χ. το «Κρινάκι της Θάλασσας» στην παραλία της Πλάθιενας, απ΄όπου είχε εξαφανιστεί ) με τη συνεργασία διαφόρων τοπικών παραγόντων του νησιού σχετικών με περιβαλλοντικά θέματα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

To 2016 οργανώθηκαν 10 επισκέψεις για 160 μαθητές διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων που συμμετείχαν σε σειρά στοχευμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων.

To 2017 επισκέφθηκαν το φυτώριο 216 μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων οι οποίοι παρακολούθησαν 12  στοχευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του φυτωρίου και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.Τόπος Δράσης

Φυτώριο της Μήλου (για τις επισκέψεις), Εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Βούδια, Μήλου (για τα επιμορφωτικά σεμινάρια).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Φυτωρίου της Μήλου υλοποιείται με την υποστήριξη του Mεταλλευτικού Mουσείου Mήλου (το οποίο επίσης διαχειρίζεται η IMERYS) και σε συνεργασία με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και τις τοπικές αρχές.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Δύο στελέχη της Εταιρείας που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της Μήλου απασχολούνται ετησίως με τη διαχείριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Φυτωρίου, στο πλαίσιο της εργασίας τους για την Εταιρεία. Περαιτέρω, όσον αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος, ενδέχεται να εμπλακούν κατά περίπτωση και άλλα στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επίσκεψης ή σεμιναρίου.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Φυτωρίου ενισχύει την Πολιτική  Βιοποικιλότητας και την Πολιτική Κοινωνικής Συνεισφοράς της Εταιρείας για την τοπική κοινωνία της Μήλου, όπου η Εταιρεία λειτουργεί εδώ και δεκαετίες.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

[email protected]&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής ΚοινωνίαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation