ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 130 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

Η Συμμετοχικότητα ως βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

Η Συμμετοχικότητα  ως βασικός  πυλώνας  για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, υλοποιεί πλέγμα δράσεων, έργων και πρωτοβουλιών αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η επίτευξη συνθηκών περιβαλλοντικής και αστικής αναζωογόνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δήμο:

www.agan.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της πόλης.

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση υλοποιήθηκε κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, τον Μάρτιο-Ιούνιο 2020, και στην παρούσα φάση, έχει ενεργοποιηθεί και πάλι λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων. 


Περιγραφή

Η Πανδημία του COVID-19 δημιούργησε μία νέα πραγματικότητα για όλο τον κόσμο, μέσα από μία εξελικτική διαδικασία με ραγδαίο ρυθμό, γεγονός που αποτέλεσε ένα νέο μέτωπο πίεσης προς τις τοπικές κοινωνίες. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν, πέραν από τον άξονα της υγείας, κατέστησαν την κοινωνία αλλά και ειδικότερα την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Στον κοινωνικό τομέα οι υπηρεσίες κλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, να δημιουργήσουν ένα δίχτυ προστασίας για όλους τους πολίτες, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα άμεσης ανταπόκρισης στις εκτεταμένες και πολυδιάστατες βιοτικές ανάγκες των κατοίκων, με ελάχιστα οικονομικά και υλικά μέσα, ειδικά κατά την έναρξη της πανδημίας. Η έλλειψη προσωπικού λόγω των αδειών ειδικού σκοπού, καθώς και η απουσία των εργαζομένων που ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες, αποδυνάμωσαν τους οργανισμούς των Δήμων σε μεγάλο βαθμό ενώ οι Διευθύνσεις καθώς οι εναπομείναντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πρόκληση να αναλάβουν το βάρος της κάλυψης των άμεσων και επειγουσών απαιτήσεων της υπηρεσίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού δημιουργεί μία ομάδα διαχείρισης κρίσεων η οποία αναλαμβάνει να διαχειριστεί την κατάσταση. Η βασική προτεραιότητα είναι η άμεση κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο. Ειδικότερα ο Δήμος εναρμονίζεται με τα πρότυπα και τη φιλοσοφία των υγιών πόλεων του Π.Ο.Υ. που ορίζει ότι αξιοποιώντας τη συμμετοχικότητα, ως πυλώνα των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, μία πόλη είναι σημαντικό να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της κοινότητας στις αποφάσεις που επηρεάζουν το πού 

και πώς ζουν οι άνθρωποι, τα κοινά αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Βαδίζοντας παράλληλα με τη βασική αυτή αρχή, με την έναρξη της πανδημίας του covid -19 ο ΔΑΑΚ, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, δημιουργεί 4 στρατηγικούς άξονες δράσης:

Δημιουργία νέων επισιτιστικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης με στόχο τη μείωση της ευπάθειας στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και τη ενίσχυση της παροχής σίτισης των πληττόμενων.

2. Αξιοποίηση και εξέλιξη της Υπηρεσίας κατ’ οίκον Βοήθεια με σκοπό την παροχή προσαρμοσμένων παρεχόμενων υπηρεσιών στον γενικό πληθυσμό της πόλης.

3. Ενεργοποίηση των δικτύων εθελοντών της πόλης καθώς και ανάπτυξη διατομεακής συνεργασίας των Διευθύνσεων του Δήμου, με την ενεργή συμμετοχή πολιτών και εργαζομένων

4. Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για την υγεία με ευρεία πρόσβαση, όπου μέσα από τη χρήση εποπτικού υλικού και ομάδων εργασίας , οι πολίτες ενημερώνονται για τις βασικές αρχές πρόληψης που αφορούν στην σωματική, κοινωνική και ψυχική υγεία.

Αναλυτικότερα, στον πρώτο άξονα δράσης, πραγματοποιήθηκαν επισιτιστικά προγράμματα μέσω ΤΕΒΑ, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Τράπεζας Τροφίμων και χορηγών καλύπτοντας τις ανάγκες πάνω από 1500 νοικοκυριών. Τα προγράμματα αυτά πολλές φορές περιλάμβαναν κατ΄ οίκον διανομές. Κατά την περίοδο Μαρτίου- Απριλίου, οι διανομές εξυπηρετούσαν περισσότερες από 500 οικογένειες σε καθημερινή βάση. Παράλληλα οργανώθηκαν δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας όπως έκτακτες αιμοδοσίες, ομαδικές προληπτικές εξετάσεις καθώς και ενημερώσεις μέσω του ΚΕΠ Υγείας.

Στον δεύτερο άξονα δράσης η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, μέσα από την Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι ανταποκρίθηκε στις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της καραντίνας πραγματοποιήθηκαν κατ΄ οίκον επισκέψεις που αφορούσαν κυρίως αγορά ειδών βασικής διαβίωσης, νοσηλευτικές πράξεις, συνταγογραφήσεις σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αγορά φαρμάκων, διανομή εγγράφων και πλήθος άλλων υπηρεσιών. Με την έναρξη της πανδημίας πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.200 δράσεις νοσηλευτικών πράξεων, οικογενειακής βοήθειας και κοινωνικής εργασίας.

Στον τρίτο άξονα, η Κοινωνική Υπηρεσία κινητοποίησε ένα εκτεταμένο δίκτυο εθελοντών που λειτούργησε άμεσα και συνδυαστικά με τις δημοτικές υπηρεσίες. Στο δίκτυο αυτό συμμετείχαν δημιουργικά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πόλης, οι Εθελοντές πολίτες, η Εκκλησία, τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων και τα ΚΑΠΗ. Το δίκτυο των εθελοντών συνέβαλε καθοριστικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών σε καθημερινές τους ανάγκες (όπως συνοδεία σε τράπεζα, ψώνια κα). Η μέγιστη ωφελιμότητα ήταν η συμβολή τους στη διανομή 750 μερίδων φαγητού σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κατά τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα σε καθημερινή βάση με διάρκεια 2 μηνών. Ειδικότερα το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτέλεσε την αφετηρία για τη διοργάνωση αυτού του εγχειρήματος. Στη συνέχεια, εξαιτίας της αύξησης των αναγκών ορίστηκαν, ως επιμέρους έδρες διανομής των συσσιτίων, αποκεντρωμένοι χώροι σε όλη την πόλη – εκκλησίες, σχολεία, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων-, όπου με τη συνδρομή εργαζομένων και εθελοντών, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα (2-3 ώρες) γινόταν η διανομή του φαγητού με κατ΄ οίκον επισκέψεις ή με φυσική παρουσία των ωφελούμενων στους χώρους αυτούς. Ως αποτέλεσμα η δράση αυτή υλοποιήθηκε με το ελάχιστο δυνατό ανθρώπινο και υλικό κόστος ενώ αποτέλεσε και μία ουσιαστική προς στους πολίτες. 

Στον τέταρτο άξονα η Κοινωνική Υπηρεσία έχοντας ως οδηγό την βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσα από την εγγραμματοσύνη δημιούργησε μία σειρά από εργαλεία για την εκπαίδευση των δημοτών στην νέα πραγματικότητα. Ο ενημερωμένος πολίτης που γνωρίζει για την υγεία του μπορεί να προστατεύει και να προλαμβάνει τις συνέπειες της πανδημίας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συστάθηκε μία διεπιστημονική ομάδα, που αποτελείται από Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγο, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Επισκέπτες Υγείας και Νοσηλευτές και έχει ως βασικό ρόλο την συμβουλευτική υποστήριξη σε ψυχοκοινωνικά θέματα και θέματα προαγωγής υγείας σε ενήλικες πολίτες .

Προστιθέμενη αξία των δράσεων

Μέσα από τις παραπάνω δράσεις επιτυγχάνονται τα μέγιστα αποτελέσματα, εξελίσσοντας τις διαδικασίες μέσα από μία ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων προς όφελος των πολιτών, γιατί οι παρεμβάσεις συνδέουν την πολιτική βούληση, με την οικονομική διάσταση και την κοινωνία. Επιπλέον η συμμετοχή, μέσα από τη διατομεακή συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα, εξασφαλίζει την αίσθηση του «ανήκειν» σε έναν αδιαίρετο φορέα με κοινό σκοπό, ενώ παράλληλα δημιουργεί και αναπτύσσει το αίσθημα της ταυτότητας, της προσφοράς και της αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και των πολιτών. Τέλος η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες αποτελεί ένα κυρίαρχο συστατικό συνοχής και δημοκρατίας, γιατί εξασφαλίζει την πρόσβαση των κατοίκων στη διοίκηση μέσα από ελεύθερο λόγο, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής των αποφάσεων που επηρεάζουν οι ίδιοι, δημιουργώντας μία πόλη ανθεκτική και συνεκτική για όλους.

Η Δράση παρουσιάζεται στο παρακάτω link:

https://youtu.be/0Y9NHBjx-As

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

- Κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών, μέσω προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας, σε πάνω από 1.500 νοικοκυριά πληττόμενων ομάδων του πληθυσμού.

-Καθημερινή διανομή 750 μερίδων φαγητού σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ανάγκες.

-Παροχή προσαρμοσμένων παρεχόμενων υπηρεσιών στον γενικό πληθυσμό της πόλης, μέσω του Βοήθεια στο Σπίτι. Με την έναρξη της πανδημίας έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.200 δράσεις νοσηλευτικών πράξεων, οικογενειακής βοήθειας και κοινωνικής εργασίας.

- Ενημέρωση του γενικού πληθυσμού της πόλης για τις βασικές αρχές πρόληψης στη νέα πραγματικότητα, που αφορούν στη σωματική, κοινωνική και ψυχική υγεία, μέσω του εποπτικού υλικού που αναπτύχθηκε και των σχετικών ομάδων εργασίας,

- Ενεργοποίηση εθελοντικών ομάδων

 Τόπος Δράσης

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 


Συνεργασία με φορέα

- Περιφέρεια Αττικής

- Εκκλησίες της Πόλης

- Δημοτικά Σχολεία της Πόλης

- Πολιτική Προστασία του Δήμου

- Ομάδα Εθελοντών “ΔΡΑΣΗ”

- Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων

- Εθελοντές

- Συντονιστική Επιτροπή του Δήμου

- Χορηγοί


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στη δράση συμμετέχουν οι υπάλληλοι της Δνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και δίκτυο Εθελοντών το οποίο λειτουργεί άμεσα και συνδιαστικά με τις δημοτικές υπηρεσίες και στο οποίο συμμετέχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πόλης, οι πολίτες, η Εκκλησία, τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων και τα ΚΑΠΗ.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

- Η άμεση ανταπόκριση του Δήμου στις ανάγκες της πανδημίας, παρά τις δυσκολίες, δημιούργησε ένα "κεφάλαιο" εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου - πολιτών το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με τη συμμετοχή της κοινότητας στη λήψη αποφάσεων για την πόλη.

- Η ανάπτυξη του αισθήματος της προσφοράς και της αλληλεγγύης στους πολίτες και δημιουργία μίας πόλης ανθεκτικής και συνεκτικής για όλους

- Η εναρμόνιση του Δήμου με τα πρότυπα και τη φιλοσοφία των υγιών πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) που ορίζει την συμμετοχικότητα, ως πυλώνα των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης

- Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την διαχείριση κρίσεων στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής

- Επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό του Δήμου αναφορικά με την κοινωνική συνοχή, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών και την ανάπτυξη του εθελοντισμού
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Συμμαχία Θετικών Αγγελιοφόρων για την καταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής του Μίσους"

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού με Smart Φωτισμό στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων με καινοτομία στη χρηματοδότηση

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δημιουργία νέας Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

Διαγενεακή Επικοινωνία, Ενεργή Γήρανση και Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Τρίτη Ηλικία

Διαδικτυακό θεατρικό παιχνίδι σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, μέλη του Β' Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" στο πλαίσιο υλοπ

Καινοτομία στη διαχείριση απορριμμάτων

Λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation