ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 128 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη γεωργία

Πρωτοβουλία

HELIOSEC – Σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε επίπεδο αγρού

HELIOSEC – Σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε επίπεδο αγρού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Syngenta Ελλάς

Η Syngenta είναι μια από τις παγκοσμίως κορυφαίες εταιρίες στο χώρο των αγροχημικών, με περισσότερους από 28.000 εργαζόμενους σε πάνω από 90 χώρες, αφιερωμένoυς στον σκοπό μας: ‘’Να φέρουμε το δυναμικό των φυτών στη ζωή’’.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.syngenta.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η κατάλληλη διαχείριση στον αγρό των υγρών αποβλήτων που περιέχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με απώτερο στόχο την προστασία των υδάτων από σημειακές πηγές ρύπανσης.              

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά το 2011 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.


Περιγραφή

Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης (BMPs) και ποιότητα νερού 
Κατά τη διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον αγρό είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούνται και να εφαρμόζονται όλες οι Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης (BMPs) για την αποφυγή της ρύπανσης των υδάτινων πηγών.

Αυτό στην πράξη σημαίνει την εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMPs) για την αποφυγή σημειακών πηγών ρύπανσης για τα νερά. Το εναπομείναν ψεκαστικό υγρό, τα υγρά απόβλητα από το ξέπλυμα των ψεκαστικών μηχανημάτων, οι διαρροές από μη ξεπλυμένα δοχεία φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι όποιες διαρροές από φυτοπροστατευτικά προϊόντα αποτελούν παραδείγματα πιθανών σημειακών πηγών ρύπανσης των υδάτων. Χωρίς την κατάλληλη διαχείριση οι σημειακές πηγές μπορούν να αποτελέσουν την κύρια πηγή ρύπανσης των νερών.  

Αποτελεί ορθή πρακτική η προσπάθεια περιορισμού της ρύπανσης στην πηγή. Η επίδραση και το αποτέλεσμα των σημειακών πηγών συχνά υποτιμάται και για αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή της ρύπανσης των υδάτων.
Το σύστημα Heliosec προσφέρει έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στον αγρό, μειώνοντας τον κίνδυνο δημιουργίας σημειακών πηγών ρύπανσης για τα νερά. Μέσω της συγκέντρωσης των υγρών αποβλήτων και της μείωσης του όγκου τους, ώστε το τελικό απόβλητο να είναι εύκολα διαχειρίσιμο, επιτυγχάνεται κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο αγρού. Το Heliosec μπορεί να βοηθήσει τους παραγωγούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, παρέχοντας παράλληλα προστασία της ποιότητας των υδάτινων συστημάτων. 

Τι είναι το Heliosec ?
Το Heliosec μπορεί να υποστηρίξει τη βελτίωση της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων στον αγρό με ένα βιώσιμο και απλό τρόπο.

Το Heliosec στηρίζεται στη φυσική διαδικασία της εξάτμισης για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Μέσω της επίδρασης του ηλίου και του ανέμου το νερό εξατμίζεται, αφήνοντας πίσω μονάχα τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ως στερεά υπολείμματα.

Ένα λογισμικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την εγκατάσταση του συστήματος. Το πρόγραμμα επιτρέπει τον υπολογισμό του ετήσιου όγκου των υγρών αποβλήτων που δημιουργούνται σε επίπεδο αγρού, ανάλογα και με το προβλεπόμενο πλάνο/αριθμό καθαρισμών που θα ακολουθήσει ο παραγωγός. Με τα καιρικά δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα είναι επίσης εφικτό να υπολογιστεί αν όλα τα υγρά απόβλητα που θα συλλεχθούν μπορούν να διαχειριστούν από ένα σύστημα ή περισσότερα συστήματα Heliosec.

Πώς λειτουργεί το Heliosec ?
Το Heliosec αποτελείται από μια δεξαμενή η οποία προστατεύεται από ένα σιδερένιο πλέγμα. Ένα ειδικό «σεντόνι» τοποθετείτε στο εσωτερικό της δεξαμενής, πάνω στο οποίο χύνονται και συλλέγονται τα υγρά απόβλητα. Η δεξαμενή καλύπτεται από μία διάφανη οροφή που επιτρέπει τη γρηγορότερη εξάτμιση, μέσω της δράσης της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Εσωτερικά της δεξαμενής επίσης, υπάρχει ειδικός μετρητής του όγκου των υγρών αποβλήτων.

Το συγκεκριμένο όργανο μέτρησης έχει σχεδιαστεί ειδικά για το Heliosec.

Tα στερεά υπολείμματα που παραμένουν στο ειδικό «σεντόνι» της δεξαμενής μετά την εξάτμιση, λόγω της επίδρασης του ηλίου και του ανέμου, συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσα σε σφραγισμένη, πλαστική σακούλα για τη μετέπειτα διαχείρισή τους σε ειδικό κέντρο διαχείρισης αποβλήτων.

Το Heliosec πρέπει να εγκατασταθεί σε ασφαλή απόσταση από υδάτινες πηγές, χώρους εργασίας, σπίτια, χώρους φύλαξης ζώων και δρόμους.

Διάφορες επιλογές είναι διαθέσιμες για την εγκατάσταση του συστήματος Heliosec. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι όταν οι ενέργειες παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, γεμίσματος του βυτίου και καθαρισμού του ψεκαστικού μηχανήματος λαμβάνουν χώρα σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα με το κατάλληλο προστατευτικό ανάχωμα. Η επιφάνεια της πλατφόρμας είναι ελαφρώς κεκλιμένη και τα υγρά απόβλητα, μέσω σωλήνα, οδηγούνται απευθείας στη δεξαμενή του Heliosec.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Heliosec?
Το σύστημα Heliosec είναι απλό, αποτελεσματικό και ασφαλές στη χρήση του: απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, η ποσότητα των στερεών αποβλήτων που απομένουν στο τέλος είναι μικρή, ενώ παράλληλα βοηθά στην καλύτερη αξιολόγηση και κατανάλωση νερού στην αγροτική εκμετάλλευση.

Το σύστημα Heliosec παρέχει μια μακροπρόθεσμη λύση για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε επίπεδο αγρού και την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων. Πιο συγκεκριμένα:

  • βοηθά στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων προς διάθεση, λόγω της εξάτμισης του υγρού
  • επιτρέπει τη διαχείριση αποβλήτων που περιέχουν μίγματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλα απόβλητα, εκτός από έλαια τα οποία σχηματίζουν ένα στρώμα που εμποδίζει την εξάτμιση 
  • προσαρμόζεται στις ανάγκες των αποβλήτων που χρειάζονται διαχείριση, καθώς είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη – δεξαμενή 2μ x 2μ, με ικανότητα αποθήκευσης 1600 λίτρα και δεξαμενή 2μ x 3μ, με ικανότητα αποθήκευσης 2500 λίτρα.

Εφαρμογή στην Ελλάδα: 
Το σύστημα Heliosec εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας στην περιοχή της Χαιρώνειας (Βοιωτία), στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος Ecopest.
Σήμερα, με πρωτοβουλία της Syngenta και σε συνεργασία με επαγγελματίες αγρότες και συνεργάτες στην διατροφική αλυσίδα, έχουν ήδη μοιραστεί και εγκατασταθεί πάνω από 30 συστήματα Heliosec σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Το σύστημα Heliosec αποτελεί μια έξυπνη και πρακτική λύση για τον αγρότη, στα πλαίσια της Υπεύθυνης και Αειφόρου Γεωργίας, που ενσωματώνει τα μέτρα προστασίας του νερού στις γεωργικές πρακτικές.Τόπος Δράσης

Ελλάδα και διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Ορισμένες περιοχές της Ελλάδας στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα Heliosec είναι οι εξής: Ηράκλειο Κρήτης, Κιάτο, Χαιρώνεια, Φάρσαλα, Βέροια, Γιαννιτσά, Άρνισσα, Αμύνταιο, Ξάνθη κ.ά.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Στην Ελλάδα το Heliosec εφαρμόστηκε για πρώτη φόρα πιλοτικά το 2011, στα πλαίσια του προγράμματος ECOPEST, με την υποστήριξη του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Όλοι οι Γεωπόνοι της Syngenta συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση πρακτικών λύσεων και εργαλείων, όπως το σύστημα Heliosec, στα πλαίσια της Υπεύθυνης και Αειφόρου Γεωργίας, με σεβασμό στον αγρότη και το περιβάλλον.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Προβολή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση αγροτών σε νέα καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές, με όραμα και στόχο την ανάπτυξη μιας Υπεύθυνης και Αειφόρου Γεωργίας.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation