ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 183 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

Hybrid, a product range to improve quality of life in developing countries

Hybrid, a product range to improve quality of life in developing countries
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των πιο γνωστών εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά επαγγελματικών ψυγείων (ICM).

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.frigoglass.com

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

The action includes the development of a family of products for countries with limited power supply and electrical grid coverage. These countries are normally ones of Africa, Southeast Asia, India, LatAm regions, with relatively hot ambient conditions and many electricity interruptions during the day. The objective of the project has been to provide both light and refreshment during that “Power OFF” times of the day.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Target audience has been initially consumers in countries of Africa, while due to the success of the project more regions with similar needs are requesting the new products too e.g. SE Asia and India

 

Χρονική διάρκεια

The new range is a long-term project that will be expanded to more models in the future to cover additional needs. On top of that, we are planning the next phase of this innovative range that will accommodate new technologies to minimize further the energy consumption and use of more recyclable materials.


Περιγραφή

As a global company, Frigoglass focuses on strategic projects of global impact to the extent possible. Such projects usually capture fundamental needs of the society and local communities in order to help them improve their quality of life.

Within such a strategic project a new range of coolers has been developed and deployed in the market since 2017, with an innovative technology that helps keep the products cool for longer time periods, even without power supply. Furthermore, the light in the coolers during the “Power OFF” periods also remains ON, which results to the cooler being often the only light source in the wider area.

The success of the new products lies mainly in the following factors: a) There is light source in an area that was previously often dark during power outage, b) The products inside the cooler remain refreshing cold at any time. These 2 elements result in more satisfied people (consumers and outlet owners), more life in the local community (around the “light source”) and higher living standards.

Furthermore, the new range has considerably lower energy consumption compared to conventional solutions (up to 70-80% less, due to respectively less running time needed to cool the products and keep them cold for the rest of the day) supporting environmental sustainability and the UN Sustainable Development Goals (SDGs) 7, 9, 11 and 13. This means up to 70-80% less CO2 emissions or around 300kg CO2 per cooler on a daily base. On an annual base for the specific range of products according to the annual sales number this would translate into approx. 1 Mio tones CO2 reduction vs. the replaced fleet. This number is expected to considerably increase next years considering that it has just been the range’s first launch in one country of Africa and within 2 main customers. The potential is big both in terms of countries and customers deployment.

Also, it exclusively uses environmentally friendly refrigerants (HC) that have low carbon footprint and further support our environmental sustainability goals.

The scope of developing a range and not a single product has been to allow for countries with different duration of available power supply to get exactly what they need at an optimized specification and cost. An other reason for the various products within the range is the right pricing of each one for the respective country/area where it is targeted for, so each product can be affordable and competitive for the target market.

The project has been a common effort together with our key stakeholders, which included close cooperation with customers on understanding the need, with suppliers on new materials and with local communities on running the field test.

Another facet of the project business plan includes introduction of the new range into alternative markets to explore from the secondary benefits of the products i.e. the zero noise during “Power OFF” operation. So, the products can be placed in meeting and conference rooms, for example, to provide refreshments in the day time without running cooling system. Cooling will be operated in the night time, which means a) no noise during day time, b) Lower load on the energy grid due to night time operation only, c) Lower bills for the owners of the products.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

The impact of the new products on society is visible in various ways: A) Since their launch they have been gradually replacing conventional coolers and very soon the replacement is expected to reach 100%. The new environmentally friendly range is becoming dominant in the specific regions.
B) During the field test in new countries, the outlets owners strongly resisted the removal of the coolers after test completion due to considerable boost of sales and life around the cooler and their outlet that was observed during the field test. The quality of life in the community improves considerably. C) There is an increase of business also for our suppliers who have been asked to introduce new components to cover the innovative solution’s requirements. The new range contributes to our suppliers’ growth.Τόπος Δράσης

Africa, SE Asia, India (potential exists for any country with limited power supply)


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Our organization’s workers have participated during the development of the product range, the field test to get feedback from locals and the interaction with customers


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

: Increase of sales and market share in the existing regions and commercial expansion to new regions for the organization. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation