ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

INNOVATHENS- ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

INNOVATHENS- ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων είναι ένας ζωντανός πολυχώρος πολιτισμού που έχει στόχο να προωθεί τις τέχνες, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τη δια βίου μάθηση, την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.technopolis-athens.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Οι βασικοί στόχοι του INNOVATHENS είναι:

 • να δημιουργήσει βιώσιμες τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες (φυσικού & ψηφιακού χώρου) στεγάζοντας καινοτόμες ιδέες
 • να παρέχει υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής και mentoring σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups)
 • να ενθαρρύνει και ενισχύει τις συνεργασίες που προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας
 • να δικτυώσει - και να δικτυωθεί το ίδιο με - τα οικοσυστήματα & με τις χρηματοδοτικές πηγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το INNOVATHENS απευθύνεται σε:

 • Ανθρώπους, με προτεραιότητα τους ανέργους νέους, που επιθυμούν να γνωριστούν με το οικοσύστημα της καινοτομίας κι έχουν τη φιλοδοξία να επιχειρήσουν.
 • Ομάδες φοιτητών, αποφοίτων & ερευνητών με δημιουργικές ιδέες τις οποίες θέλουν να μετατρέψουν σε βιώσιμες επιχειρήσεις.
 • Νεοφυείς επιχειρήσεις & επιχειρηματικά σχήματα που έχουν ήδη κάνει τα πρώτα τους βήματα στην αγορά.
 • Καινοτόμες επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν στη διεθνή αγορά.
 

Χρονική διάρκεια

Έναρξη λειτουργίας: Μάιος 2014.


Περιγραφή

Ένα από τα παλιά αεριοφυλάκια της Τεχνόπολης, που μετατράπηκε σ' έναν ευέλικτο, ευχάριστο, σύγχρονα εξοπλισμένο “ανοικτό χώρο”, λειτούργησε υποδειγματικά και με πρωτοφανή μαζικότητα ως σημείο συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων, δικτύωσης και ενημέρωσης των νέων ανθρώπων σε νέες τεχνολογίες, καινοτομικές ιδέες και επιχειρηματικά παραδείγματα.

Kατά την περίοδο Μάιος 2014 - Ιούνιος 2016, το INNOVATHENS:

 • Διοργάνωσε ποικιλόμορφες εκδηλώσεις διάχυσης και πληροφόρησης, μεταξύ άλλων, στοχευμένα θεματικά workshops, εκθέσεις, φεστιβάλ καινοτομίας, και hackathons,σε θέματα τεχνολογικής αιχμής, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Μέσα απ' αυτές οι συμμετέχοντες δεν είχαν μόνο τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις εμπειρίες νέων αναγνωρισμένων επιχειρηματιών, αλλά και να έρθουν σ' επαφή με τις δυσκολίες που συνεπάγεται το επιχειρείν - ιδιαίτερα σε καινοτομικές δραστηριότητες – τους τρόπους αντιμετώπισης της αποτυχίας και τις προϋποθέσεις της επανεκίννησης, να επωφεληθούν από τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε διάφορους τομείς, καθώς και να εκτιμήσουν τη σημασία της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικής ριψοκινδύνευσης. 
 • Προσέφερε, παράλληλα, σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων εκπαίδευσης/κατάρτισης σε τεχνικές δεξιότητες και soft skills, από έμπειρους εκπαιδευτές συνεργαζόμενων φορέων. Όλα τα σεμινάρια παρείχαν πιστοποιήσεις, ενώ αρκετοί εκπαιδευόμενοι κατόρθωσαν να βρουν δουλειά.
 • Οργάνωσε και έθεσε σε λειτουργία έναν φιλόδοξο επιχειρηματικό επιταχυντή, για την ενίσχυση καινοτόμων ιδεών & επιχειρήσεων. μέσω ταχύρρυθμης σεμιναριακής και εξατομικευμένης συμβουλευτικής, καθώς και εντατικoύ mentoring/coaching σε συνολικά 58 ομάδες. 

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

1. Θεωρούμε ότι τα ποιοτικά στοιχεία που σηματοδότησαν την πρώτη περίοδο λειτουργίας μας ήταν:

 • Η μαζικότητα της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, όπως και όλων των παραγόντων του οικοσυστήματος καινοτομίας
 • Η δυνατότητα πολλαπλής δικτύωσης ανάμεσα στους συμμετέχοντες: άνεργοι νέοι διασυνδέθηκαν μεταξύ τους με στόχο τη συνεργασία και γνώρισαν ανθρώπους των επιχειρήσεων· πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ήρθαν σ' επαφή με επιχειρηματίες· κρατικοί και δημοτικοί φορείς γνώριστηκαν με νέες ιδέες, προϊόντα ή/και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και ανοικτής σχεδίασης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν· χρηματοδοτικοί φορείς παρουσίασαν τις απιτήσεις τους κοκ
 • Η υψηλής ποιότητα ενημέρωση πάνω σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας
 • Η ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας καθώς και η ανάπτυξη συνεργειών που προέκυψαν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του κόμβου

2. Τα ποιοτικά αυτά στοιχεία αντανακλώνται και στους παρακάτω αριθμούς:

 • Περισσότεροι από 105.000 ωφελούμενοι & επισκέπτες των εκδηλώσεων και φεστιβάλ, που διοργανώθηκαν στο χώρο μας
 • Πολλοί απ' αυτούς (κυρίως υψηλού μορφωτικού επιπέδου) δήλωσαν ότι επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση

Πάνω από:

 • 4.900 παρέλαβαν πιστοποιημένη γνώση από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις όπως η Samsung, το British Council, η People for Business, η Google, το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 100 παρουσίασαν τις ιδέες τους σε μελλοντικούς συνεργάτες και επενδυτές
 • 8.000 παιδιά και έφηβοι εξοικειώθηκαν δημιουργικά με την επιστήμη και την τεχνολογία

Και τέλος, περισσότερες από 25 νέες ιδέες υποστηρίχθηκαν συμβουλευτικά από τα στελέχη του INNOVATHENS και του ΚΕΜΕΛ - σε μη συστηματική βάση.Τόπος Δράσης

Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Α.Ε. 

 


Συνεργασία με φορέα

Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ως κόμβου ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας το INNOVATHENS συνεργάζεται με:

 • 6 Συνδέσμους Εταιριών Υψηλής Τεχνολογίας (ΣΕΚΕΕ, ΕΒΙΔΗΤΕ, ΕΝΕΒΗ, ΗΒΙΟ, ΕΕΝΕ και ΕΕΛ/ΛΑΚ) και το ΚΕΜΕΛ
 • την Samsung Electronic Hellas τόσο ως στρατηγικό συνεργάτη, όσο και ως χορηγό
 • τις ΜΟΚΕ των ΑΕΙ της Αττικής (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, ΓΠΑ, ΠΑΝΤΕΙΟ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ), καθώς και του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

6 εργαζόμενοι:

 • 1 Γενικός Διευθυντής
 • 1 Site Manger
 • 1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας/Προβολής
 • 1 Στέλεχος υποστήριξης Επιχειρηματικού Επιταχυντή
 • 1 Γραμματειακή υποστήριξη εκδηλώσεων και σεμιναρίων εκπαίδευσης
 • 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος

Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, είχε σαν αποτέλεσμα μια σειρά από οφέλη για το INNOVATHENS, τα σημαντικότερα των οποίων συνοψίζονται παρακάτω:

 • Ο κόμβος μας διακρίθηκε σε μια σειρά διαγωνισμών καινοτομίας και βραβεύθηκε ως πρότυπο κέντρο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (*).
 • Επέτυχε την αναγνώρισή του από το οικοσύστημα της νέας επιχειρηματικότητας ως σημαίο αναφοράς
 • Εξασφάλισε τη συνέχιση της χορηγίας της Samsung Electronics Hellas, η οποία απέσπασε για τη συμμετοχή της στο INNOVATHENS το πρώτο βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Samsung Europe
 • Διεύρυνε τον κύκλο των συνεργασιών του με τον Επιχειρηματικό κόσμο, τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά κέντρα και σειρά Οργανισμών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Απέκτησε την αναγκαία εμπειρία, ώστε να επεκτείνει τη συμβουλευτική/υποστηρικτική του δραστηριότητα σε συνεργασία με σημαντικούς παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου και του κρίσιμου χρηματοπιστωτικού τομέα
 • Δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις βιωσιμότητας για το μέλλον σε μια δύσκολη οικονομικοκοινωνική συγκυρία και μετά την ολοκλήρωση του αρχικού προγράμματος χρηματοδότησης στο οποίο εντάχθηκε (ΕΣΠΑ 2009 - 2013)

 (*) Συγκεκριμένα:

 1. 1ο Βραβείο στην κατηγορία του Bravo Sustainability Awards 2015.
 2. Βραβείο καλύτερης πρωτοβουλίας στον ανοικτό διαγωνισμό sturtupper.gr με πάνω από 4.500 ψήφους πολιτών.
 3. Βραβείο στην κατηγορία Νεανική Επιχειρηματικότητα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Innovation and Design Thinking in Mobile Applications and Services" στα Education Business Awards 2016 (σε συνδιοργάνωση με το ELTRUN, τη Samsung και τον ΣΕΚΕΕ).Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation