ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 207 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Μαραθώνιος Καινοτομίας Ανάπτυξης Λύσεων και εφαρμογών για μια ζωή χωρίς πλαστικά μιας χρήσης (Sup Free Hackathon)

Μαραθώνιος Καινοτομίας Ανάπτυξης Λύσεων και εφαρμογών για μια ζωή χωρίς πλαστικά μιας χρήσης (Sup Free Hackathon)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Lidl Ελλάς & ΣΙΑ ΟΕ

Το 1999 άνοιξε το πρώτο κατάστημα Lidl στην Ελλάδα. Από τότε έχουμε εξελιχθεί σε σταθερή αξία στο ελληνικό λιανεμπόριο και είμαστε στενά συνδεδεμένοι με την τοπική οικονομία. Σήμερα η Lidl Ελλάς λειτουργεί 226 καταστήματα και 5 κέντρα logistics, ενώ απασχολεί συνολικά περισσότερους από 6500 εργαζόμενους στην Ελλάδα.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.lidl-hellas.gr/Στόχος δράσης

Με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», η Lidl Ελλάς σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη προχώρησε στην πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που στόχο έχει την ενεργοποίηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία, για να συμβάλλουν σε μια καθημερινότητα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης.

Στόχος του μαραθωνίου καινοτομίας SUP Free hackathon είναι η δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων για μια ζωή χωρίς πλαστικά μίας χρήσης μέσα από τεχνολογικά εργαλεία, καινοτόμες ιδέες και μεθοδολογίες που μπορούν να έχουν εφαρμογή στην καμπάνια ενημέρωση, στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην καθημερινότητα όλων μας.

 

Aναλυτικότερα, το SUP Free hackathon έχει τους ακόλουθους στόχους:

 1. Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασιών για την επίτευξη ενός παγκόσμιου και κοινού στόχου: της προστασίας του περιβάλλοντος
 2. Στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας και του brain drain
 3. Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση
 4. Ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα και στις προκλήσεις που απασχολούν τόσο τις θεματικές του μαραθωνίου όσο και τους πολίτες που ασχολούνται με συναφή θέματα 
 5. Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας
 6. Ενίσχυση της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αξιοποιώντας τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες
 7. Διασύνδεση της καμπάνιας με την κοινότητα τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας μας
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στο SUP Free hackathon, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 11-13 Δεκεμβρίου, μπορούν να συμμετάσχουν μηχανικοί, προγραμματιστές, οικονομολόγοι, αναλυτές, περιβαλλοντολόγοι, ερευνητές, φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων, μεμονωμένοι ή σε ομάδες, αλλά και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με την μείωση των πλαστικών μίας χρήσης και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει σε ολοκληρωμένη εφαρμογή.

 

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, ομάδα ή εταιρία μπορεί να συμμετάσχει στον μαραθώνιο:

 • δίνοντας θέματα ή προβλήματα ή προκλήσεις για λύση που σχετίζονται με τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει σε ολοκληρωμένη εφαρμογή (πλατφόρμα διαβούλευσης)
 • ή αναπτύσσοντας πρωτότυπες μεθοδολογίες και εφαρμογές που αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις (διαγωνιζόμενοι).
 

Χρονική διάρκεια

Η δράση ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2020, τον Δεκέμβριο 2020 πραγματοποιήθηκε το Sup Free Hackathon απ’ όπου προέκυψαν οι 5 ομάδες που πέρασαν στη 5μηνη φάση acceleration, η οποία θα διαρκέσει, από τον Ιανουάριο 2021- Μάιο 2021, με στόχο την υλοποίηση της ιδέας τους, ενώ τον Ιούνιο 2021 θα ανακοινωθεί ο μεγάλος νικητής.


Περιγραφή

Ο μαραθώνιος καινοτομίας SUP Free hackathon είναι η πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας “Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης”. Στόχος του είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία, για να συμβάλλουν σε μια καθημερινότητα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης.

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που αφορούν την ανοιχτή καινοτομία. Το εργαστήριο SUP Free Innovation Lab, το οποίο υποστηρίζεται από τη Lidl Ελλάς, έχει ως στόχο την προώθηση  νέων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (disrupting technologies) σε θέματα αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση του μαραθωνίου καινοτομίας SUP Free hackathon τον Δεκέμβριο 2020, τον 5μηνο κύκλο υποστήριξης των 5 λύσεων που προτάθηκαν τον Δεκέμβριο, ώστε οι πρωτότυπες εφαρμογές να μετασχηματιστούν σε παραγωγικές λύσεις.

 

Η διοργάνωση θα υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ομάδες και να συνεργαστούν για να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν την ιδέα τους.

 

Οι ομάδες και οι λύσεις που διακρίθηκαν έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν επί 5μηνο για την ανάπτυξη της λύσης τους σε παραγωγική εφαρμογή (φάση acceleration), ενώ τον Ιούνιο 2021 θα ανακοινωθεί ο μεγάλος νικητής.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

 • Ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της επικοινωνίας, της διασύνδεσης και της ανάδειξης καλών πρακτικών
 • Εφαρμογές ανταποδοτικής ανακύκλωσης πλαστικών
 • Εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας για ενημέρωση της κοινωνίας στον πυλώνα της αειφορίας και της κλιματικής αλλαγής
 • Εφαρμογές με την χρήση τεχνολογίας blockchain και data analytics
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Εφαρμογές δημιουργικής και κυκλικής οικονομίας με κύρια θεματική το περιβάλλον
 • Εφαρμογές για βιώσιμες πόλεις
 • Υλικά, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων, δράσεων και ενεργειών
 • Εφαρμογές για πληροφόρηση στην κατανάλωση και ανταποδοτικά σχήματα στις αγορές (loyalty) καθώς και συνδεδεμένα συστήματα πληρωμών (wallets)

https://corporate.lidl-hellas.gr/sup-free-hackathon

https://www.lidl-hellas.gr/hackathon

https://crowdhackathon.com/sup-free/

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

To SUP Fee hackathon συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 34 ομάδων και startups από όλη την Ελλάδα που σε 48 ώρες ανέπτυξαν τις εφαρμογές και τις προτάσεις τους και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου τις παρουσίασαν στην επιτροπή αξιολόγησης. Από τις συνολικά 34 ομάδες που παρουσίασαν, 5 απέσπασαν χρηματικά βραβεία, δωροεπιταγές από τη Lidl Ελλάς και AWS Cloud Services Credits, ενώ εξασφάλισαν την είσοδό τους στο 5μηνο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης SUP Free Innovation Lab.

 

Το SUP Free hackathon κινητοποιεί το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, ενισχύει τη δημιουργία και τη νεανική επιχειρηματικότητα, επενδύει στις συνεργασίες, αξιοποιεί την τεχνογνωσία στελεχών που συμμετέχουν και προωθεί την καινοτομία. Εντάσσεται στην προσπάθεια για την ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (entrepreneurship) στην Ελλάδα και παράλληλα, για τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Επιπλέον, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου “brain drain,” δίνοντας στους νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες κίνητρα για να παραμείνουν στη χώρα μας.

 

Παράλληλη επιδίωξη του Sup Free hackathon είναι η προώθηση καταλυτών για την τοπική ανάπτυξη, όπως τα ανοικτά δημόσια δεδομένα (open data) που αποτελούν βασικό συστατικό της ψηφιακής οικονομίας και η διασύνδεση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και με την πρωτοβουλία για την επιχειρηματική κουλτούρα shared value initiative.Τόπος Δράσης

Όλη η ενέργεια, λόγω της πανδημίας, διεξάγεται με τη χρήση συνεργατικών εργαλείων και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας από όλους του εμπλεκόμενους.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο μαραθώνιος καινοτομίας SUP Free hackathon είναι η πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», με την υποστήριξη της Lidl Ελλάς, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιου Κ. Λασκαρίδη και την εταιρία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση του project συνεργάζονται εργαζόμενοι του τμήματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς, του Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη και της Crowdpolicy, ενώ την παραγωγή των βίντεο έχει αναλάβει η ομάδα του Σωτήρη Δανέζη.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία με ιδιαίτερα ευυπόληπτους  συνοδοιπόρους, η οποία ανοίγει τον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Αποτελεί απόδειξη πως για τη Lidl Ελλάς η βιώσιμη ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Και ταυτόχρονα αποτελεί για την εταιρεία μας πηγή έμπνευσης και δύναμη εξέλιξης. Πολύ περισσότερο με αυτή τη δράση, που όλοι μας στεκόμαστε απέναντι σε μια σειρά μεγάλων προκλήσεων. Ζούμε στην εποχή της αποφασιστικής αλλαγής και της ανατρεπτικής εξέλιξης. Χρησιμοποιούμε εργαλεία και πρακτικές που αλλάζουν την καθημερινότητά μας σε μηδενικό χρόνο. 

 

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας “SUP Free Hackathon” είναι ακριβώς αυτό. Η αντίληψη της συλλογικής προσπάθειας σε όλα τα επίπεδα. Φέρνουμε στο ίδιο περιβάλλον κάθε επιχείρηση, κάθε ερευνητή, νέο επιστήμονα, φοιτητή, που ψάχνεται και ψάχνει το καλύτερο αύριο. 

 

Στεκόμαστε μαζί, απέναντι στα πλαστικά μιας χρήσης. Κάνουμε μια δύσκολη αρχή, συνεργατικά και συλλογικά. Να μάθουμε όχι μόνο να ζούμε χωρίς αυτά, αλλά και πως μπορούμε να το πετύχουμε. Ειδικά, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ανάγκη να μειώσουμε, τη χρήση του πλαστικού. Να γίνουμε πιο συνετοί στην παραγωγή του. Πιο υπεύθυνοι στη χρήση του. Πιο εφευρετικοί στη διαχείρισή του.

 

Στη Lidl Ελλάς αναγνωρίσαμε από νωρίς την ανάγκη να υιοθετήσουμε έναν πιο υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας, δράσης και κατανάλωσης ως προς τα πλαστικά είδη. Είμαστε η πρώτη εταιρεία στον κλάδο μας στην Ελλάδα που απέσυρε οριστικά από τα καταστήματά της, στις 31.12.2019, τα πλαστικά μιας χρήσης. Και δεσμευτήκαμε ως το 2025 για 20% λιγότερο πλαστικό και για το 100% των συσκευασιών των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας να είναι στο μέγιστο ανακυκλώσιμες.

 

Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος του REset Plastic, της διεθνούς στρατηγικής μας για το πλαστικό, που ξεκίνησε το 2018 από τον Όμιλο Schwarz με όραμά μας «Λιγότερο πλαστικό - Κλειστοί Κύκλοι πρώτων υλών».

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Μελέτη Social Return on Investment της Lidl Ελλάς για το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής του Χαμόγελου του Παιδιού

Παράσταση μουσικού θεάτρου "Τέσσερις Εποχές"

Πολιτική Αγοράς Βιώσιμων Προϊόντων

Στήριξη ανάπλασης του νοσοκομείο Παίδων Π&Α Κυριακού

Συνέργεια Προσφοράς και Αγάπης (Lidl Ελλάς- ΔΙΚΤΥΟ-ΚΥΑΔΑ)Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation