ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 61 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εξυπηρέτηση του Πολίτη

Πρωτοβουλία

intelligentcity.gr

intelligentcity.gr
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος ΗλιούποληςΣτόχος δράσης

Επικοινωνία με τους δημότες, εξυπηρέτηση των αναγκών τους, υπόδειξη προβλημάτων και λύσεων. Στόχος τη δράσης είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της Ηλιούπολης και η προστασία των πολιτών από κινδύνους ή απειλές, καθώς και η εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης και ικανοποίησης αναγκών υπό το πρίσμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Δημότες

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Το περιβάλλον IntelligentCity είναι μια πλατφόρμα που περιλαμβάνει μια σειρά έξυπνων εφαρμογών που διασυνδέει τους δημότες με τις υπηρεσίες. Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες και από το κινητό.

Το FixMyCity είναι ένα σύστημα μέσω του οποίου είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων από τους πολίτες και η ταυτόχρονη διαχείριση αυτών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου. Η υποβολή αιτημάτων πραγματοποιείται είτε μέσω της σχετικής πύλης είτε μέσω μιας εφαρμογής (App) για έξυπνες συσκευές(Android και iOS).

Το FixMySchool είναι η εφαρμογή που συνδέει την σχολική κοινότητα με τις υπηρεσίες του Δήμου για κάθε ανάγκη που παρουσιάζεται στα σχολεία.

Το Το CityPoints είναι ένα σύστημα με ενσωματωμένο ψηφιακό χάρτη, μέσω του οποίου ο δήμος είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αποτυπώσεις σημείων και επιφανειών ενδιαφέροντος εντός των διοικητικών του ορίων και να διαθέσει την πληροφορία αυτή στους δημότες μέσω διαδικτύου και μέσω εφαρμογών για Android και iOS).

Παράλληλα με τοCityLife αποτυπώνεται όλη η κοινωνική ζωή της πόλης και τα γεγονότα στα οποία θα ήθελαν να παραβρεθούν οι πολίτες. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ταχεία και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και παράλληλα οργάνωση των υπηρεσίων του Δήμου στην διαχείριση των αιτημάτων. Οι πολίτες αναπτύσουν την αμεπιστοσύμνηΤόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα

Σε συνεργασία με την εταιρεία Evolution Projects


Συμμετοχή εργαζομένων

Υπάρχει στο Δήμο τμήμα υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων που λαμβάνει, κατηγοριοποιεί και παρακολουθεί τα αιτήματα των δημοτών. Παράλληλα κάθε τμήμα ή διέυθυνση του δήμου περιλαμβάνει έναν υπάλληο που διαχειρίζεται τα αιτήματα αρμοδιότητά του.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation