ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 130 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

ΚΕΝΤΡΟ LOGISTCS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ LOGISTCS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια ΑττικήςΣτόχος δράσης

Το Κέντρο Logistics της Περιφέρειας Αττικής είχε κατά την ίδρυση του (Ιούνιος  2016) θεσμική αποστολή τη συνδρομή των προσφύγων μέσω της συντονισμένης συγκέντρωσης, αποθήκευσης και έγκαιρου εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης και υγειονομικού υλικού. Ο σκοπός του διευρύνθηκε (Ιούλιος 2018) ώστε να περιλαμβάνει την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο της συστηματικής και συντονισμένης εφαρμογής των πολιτικών κοινωνικής μέριμνας και προάσπισης της δημόσιας υγείας. (26 Ιουλίου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 138/τ.Α’/26.07.20218, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4576/2018 Φ.Ε.Κ. 196/τ.Α’/27.11.2018). Το Κέντρο Logistics τελεί υπό την θεσμική εποπτεία του εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα Αθηνών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

(Eνδεικτικός κατάλογος):

  • Πρόσφυγες, μετανάστες 
  • Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
  • Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία
  • Κοινωνικές Δομές Δήμων
  • Φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης
  • Σύλλογοι, Σωματεία
  • Σώμα Ελλήνων προσκόπων
  • Σωφρονιστικά Ιδρύματα
  • Πληγέντες φυσικών καταστροφών (Μάνδρα Αττικής Νοέμβριος 2017, Μάτι και Ραφήνα Αττικής Ιούλιος 2018, Εύβοια Αύγουστος 2020, Καρδίτσα Σεπτέμβριος 2020, Λάρισα Μάρτιος 2021, Αττική/ Βόρεια Εύβοια/Αρκαδία/Ηλεία Αύγουστος 2021)
 

Χρονική διάρκεια

Από τον Ιούνιο του 2016 και εντεύθεν  ανταποκρίνεται αδιαλείπτως στη θεσμική αποστολή του.


Περιγραφή

Το Κέντρο Logistics της Περιφέρειας Αττικής, που έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως «καλή πρακτική», υποστηρίζει δομές και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα. Για τη βέλτιστη λειτουργία του Κέντρου Logistics, τη γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκρισή του στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας δηλαδή ακόμη κι αν βρίσκονται εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, παρέχονται οδηγίες στην ιστοσελίδα http://www.patt.gov.gr/site/index.php?ption=com_content&view=article&id=18182&Itemid=76.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί για όλες τις κατηγορίες ωφελουμένων περίπου 1.300 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης και περίπου 4 τόνοι υγειονομικού υλικού. Σημαντική η συνδρομή του Κέντρου Logistics καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, δια της παροχής υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, rapid-test) σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και ενδ. θεσμικούς φορείς, προνοιακές δομές, σώματα ασφαλείας.Τόπος Δράσης

Το Κέντρο Logistics, στεγάζεται σε κτίριο  επιφάνειας  4.000 μέτρων, το οποίο έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από την ΕΤΑΔ Α.Ε. στην Περιφέρεια Αττικής. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συστηματική συνεργασία με Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, εταιρίες, συλλογικότητες, πολίτες.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Μία (1) μόνιμη υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία επικουρείται κατά διαστήματα από εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σημαντική είναι η συνδρομή δικτύου εθελοντών σε κάθε επίπεδο δράσης.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το Κέντρο Logistics της Περιφέρειας Αττικής έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως «καλή πρακτική».
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation