ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 163 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Πρωτοβουλία

Κέντρο Πληροφόρησης "Στέκι νέων"

Κέντρο Πληροφόρησης "Στέκι νέων"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ

Προσφέρει Συμβουλευτική και Εκπαίδευση για αναδοχή-υιοθεσία, στήριξη ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων θετών & φυσικών γονέων. Με πιστοποίηση στη παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής φροντίδας και άδεια τήρησης αρχείου προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.roots-research-center.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεόυς /νέες που μεγάλωσαν και ακόμα διαμένουν σε δομές ή πρόκειται να βγουν σύντομα προσφέροντάς τους ευκαιρίες εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης και πληροφόρησης για θέματα που τους αφορούν με στόχο να αντιμετωπίσουν την κοινωνία κατά την έξοδό τους από τη δομή όντας ικανοί να ενταχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στο κοινωνικό σύνολο από το οποίο είχαν αποκοπεί. Προβλέπεται επέκταση του προγράμματος με πιλοτική εποπτευόμενη κατοικία ωστε να καλυφθούν κενά των ευάλλωτων νέων.Ο στόχος της δράσης μας είναι να βλέπουμε νέους να αναπτύσουν ικανότητες προσαρμογής, να έχουν επαγγελματική αποκατάσταση και να ζουν αναξέρτητοι και ικανοποιημένοι από τον εαυτό τους. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Κοινό που απευθύνεται το πρόγραμμα είναι νέοι και νέες που διαβιούν σε ιδρυματική φροντίδα ή που μόλις έφυγαν από τις δομές.Οι νέοι αυτοί μετά τα 18 ή και νωρίτερα βγαίνουν από τις δομές και βρίσκονται  σχεδόν στο κενό λόγω έλλειψης οικογενειακού περιβάλλοντος, με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, χωρίς την ικανότητα να συντηρήσουν τον εαυτό τους αυτόνομα αφενός από έλειψη πόρων αλλά και υπηρεσιών που θα τους πλαισιώσουν  και θα τους ενσωματώσουν στην κοινότητα. Η έλλειψη στέγασης επίσης τους δημιουργεί ανασφάλεια και οι κίνδυνοι είναι προ των πυλών. Αριθμός νέων σε δομές, 800 νέοι προς ένταξη.   

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα τρέχει ήδη 3 χρόνια και μέσα στο 2018 θα γίνει η επέκτασή του με το δίχρονο πιλοτικό πρόγραμμα εποπτευόμενης στέγασης.


Περιγραφή

Σχεδιάσαμε ένα φιλόξενο χώρο "σαν σπίτι τους"  πληροφόρησης και εκπαίδευσης "Youth Hub" όπου νέοι που διαβιούν ή μόλις έχουν φύγει από δομές επιμορφώνονται με σεμινάρια από ειδικούς για επαγγελματική αποκατάσταση, παίρνουν ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση και, παράλληλα, μπορούν να εκφράζονται με δεξιότητες που έχουν ή θέλουν να αποκτήσουν. Ειδικοί επαγγελματίες μπορούν και τους παρέχουν πολλαπλές υπηρεσίες σε χώρο που είναι σχεδιασμένος για την δική τους αποκλειστικά εξυπηρέτηση. Παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες τόσο πολιτιστικές όσο και αθλητικές.  Προέκταση του σχεδίου είναι η άμεση εποπτευόμενη φιλοξενία τους, ώστε να κάνουν πράξη ότι έμαθαν και πως μπορούν να διαχειριστούν τη ζωή τους. Πολλοί νέοι βγάινοντας από το ίδρυμα δεν έχουν μόνιμη κατοικία με αποτέλεσμα να διακόπτουν τη λήψη των υπηρεσιών μας. Η εποπτευόμενη στέγαση έχει σκοπό να τους ενδυναμώσει αλλά και να είναι σημείο αναφοράς. Η πρακτική θα λειτουργήσει στο τέλος του 2018 και θα είναι διχρονο πιλοτικό  πρόγραμμα εφαρμοσμένο με επιτυχία στις Βαλκανικές χώρες.  


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η δράση αυτή έχει εποικοδομητική επίδραση στους νέους καθώς θα τους προσφέρει ευκαιρίες να κοινωνικοποιηθούν και να είναι χρήσιμοι και δυνατοί πολίτες.Για το πρόγραμμα έχουν δείξει ενδιαφέρον και συμμετέχουν 10 νέοι από δομές και ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Τόσο ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η ικανότητα να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, όσο και οι γνώσεις της τεχνολογίας που τους παρέχεται, τους ενδυναμώνει. Η σημασία της δράσης είναι μεγάλη αν σκεφτεί κανείς ότι οι νέοι αυτοί έχουν έλλειψη του οικογενειακού περιβάλλοντος και της φροντίδας που έχουν λάβει άλλα παιδιά. Τα αποτελέσματα πρόσφατης Πανελλαδικής έρευνας που κάναμε (χαρτογράφηση ιδρυμάτων, ΔΕΣ ΕΚΚΑ) για τα ιδρύματα, έδειξαν την έλλειψη στήριξης αυτών των νέων και την άμεση ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας υπηρεσίας. Επί πλέον η εποπτευόμενη στέγαση τουλάχιστον 3-4 νέων θα καλύψει το κενό για τα άτομα που δεν έχουν που να μείνουν και αναγκαστικά εγκαταλείπουν το πρόγραμμα πληροφόρισης και στήριξης, και θα αναδείξει την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς αυτούς και την συνέχιση του προγράμματος με μεγαλύτερη δέσμευση.Το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί σε άλλες χώρες και ελπίζουμε ότι θα έχει και εδώ την ίδια επιτυχία προς όφελος των νέων. Τόπος Δράσης

Τόπος δράσης είναι ο Βύρωνας όπου και η έδρα της οργάνωσης. Με πρόβλεψη και σκοπό την προέκταση των δράσεων στο ίδιο δήμο. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργαζόμαστε με πολλές ειδικότητες επαγγελματιών που παρέχουν επαγγελματικό προσανατολισμό και δεξιότητες για νέους.Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων κα προσεχώς με την FSCI Foundation for Social Inclusion οργάνωση για την Κοινωνική Ενσωμάτωση, που είναι και οι εμπνευστές του προγράμματος και τρέχουν με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα σε Βαλκανικές χώρες..  


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

  • Κοινωνική λειτουργός που είναι απαραίτητη για την σωστυή λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρισης και διαμεσολάβησηςμε τις Δημόσιες και Δημοτικές υπηρεσίες.
  • Ψυχολόγος που στηρίζει και ενδυναμώνει τους νέους
  • Εκπαιδευτικοί που προσφέρουν ενισχυτική σεόποιον έχει αν΄γκη να βελτιώσειι τις εκπαιδευτικές του ελείψεις. 

Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η οργάνωσή μας έλαβε καλές κριτικές από διεθνείς οργανισμούς και ειδικά την FSCI που είδε την χρησιμότητα και αναγκαιότητα του κέντρου πληροφόρισης και θέλει να συνεργαστούμε ώστε να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα αυτή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εκτός από την Αθήνα σε συνεργασία με άλλους φορείς που θα ήθελαν να στηρίξουν νέους που διαβιούν σε κλειστές δομές  ή που μόλις έχουν αποφοιτήσει και που δεν υπάρχει για αυτούς στήριξη σε όλους τους τομείς. Η εμπειρία μας και η εκπαίδευση που έχουμε λάβει από ΕΕ ειδικούς θα φέρει αποτελέσματα ικανά να στελεχώσουν και άλλα προγράμματα όπως η εποπτευόμενη διαβίωση ευάλλωτων νέων. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation