ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 258 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συμπράξεις Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Knauf Akademie: Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας τεχνιτών

Knauf Akademie: Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας τεχνιτών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ABEE

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. είναι μέλος του ομίλου Knauf. Ξεκίνησε τη βιομηχανική δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 1991 και έκτοτε παράγει και προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης τοιχοποιιών, οροφών, έτοιμων σοβάδων, δαπέδων, θερμομόνωσης, μόνωσης και άλλων εξειδικευμένων εφαρμογών κτηρίων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.knauf.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η εκπαίδευση για την Knauf αποτελεί μια από τις πολυτιμότερες αξίες της. Από την ίδρυση της εταιρείας το 1991 η ανάπτυξή της σε Ελλάδα και Κύπρο βασίστηκε στην εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου, των συνεργατών, του τελικού καταναλωτή και των στελεχών της με γνώμονα την αποδοτικότερη χρήση και την αρτιότερη εφαρμογή των συστημάτων δόμησης που παράγει.

Η Knauf λειτουργεί οργανωμένα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, έχοντας εκπαιδεύσει περισσότερους από 7.500 τεχνίτες τα τελευταία 27 χρόνια.

Από το Σεπτέμβριο του 2015 σε συνεργασία με το φορέα πιστοποίησης TÜV Hellas προσφέρουμε τη δυνατότητα στους τεχνίτες εφαρμογής συστημάτων ξηράς δόμησης, σοβάδων και συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος. Αυτό έγινε εφικτό λόγω της διαμόρφωσης του Εθνικού νομοθετικού πλαισίου που έθεσε τις βάσεις σε πιστοποιημένες εταιρείες φορείς να υλοποιούν εξετάσεις τεχνικής επάρκειας και να αποδίδουν διπλώματα επαγγελματικών προσόντων σε φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024. 

Σε συνεργασία με την TÜV Hellas και προσφέροντας την τεχνογνωσία και τους πιστοποιημένους χώρους εκπαίδευσης της εταιρείας μας καταφέραμε να διοργανώσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποίησης για τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Τεχνίτες ξηράς δόμησης και πυράντοχων κατασκευών
 • Τεχνίτες έτοιμων σοβάδων Knauf
 • Τεχνίτες συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thermoprosopsis

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας για τους τεχνίτες ξηράς δόμησης και πυράντοχων κατασκευών έχει ισχύ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, όλοι οι εκπαιδευτές της Knauf (8 τεχνικοί σε όλη την Ελλάδα & Κύπρο) πιστοποίησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα με επιτυχία σε όλες τις παραπάνω τεχνικές ειδικότητες.

Όπως είχαμε καταγράψει το 2018, στόχος της εταιρείας μας ήταν να προσθέσουμε τις πυράντοχες κατασκευές στα υφιστάμενα σχήματα πιστοποίησης.  Ο στόχος επετεύχθει και από το 2019 η πιστοποίηση για την ειδικότητα Τεχνίτες συστημάτων ξηράς δόμησης εμπλουτίστηκε, δημιουργώντας τη νέα ειδικότητα Τεχνίτες Ξηράς Δόμησης και πυράντοχων κατασκευών.  Ένας ακόμη στόχος που είχαμε καταγράψει το 2018 ήταν να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του αντίστοιχου συστήματος πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων τεχνιτών εφαρμογής και στην Κυπριακή αγορά, έχοντας ήδη προχωρήσει τις διαδικασίες με την ΑΝΑΔ, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο.  Από αρχές του 2019, ισχύουν και οι ίδιες πιστοποιήσεις από τον ίδιο φορέα.  Μέχρι στιγμής, 12 εφαρμοστές έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις, με τους 9 να έχουν πιστοποιηθεί.

Το 2019 λάβαμε το Bronze βραβείο από τα Educational Leaders Awards για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτικών μας Κέντρων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Υφιστάμενους και νέους εφαρμοστές συστημάτων δόμησης.

 

Χρονική διάρκεια

Σύστημα εκπαίδευσης τεχνιτών εφαρμογής σε Ελλάδα & Κύπρο από το 1991.

Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων τεχνιτών εφαρμογής σε συνεργασία με την TÜV HELLAS ΑΕ από το Σεπτέμβριο του 2015 στην Ελλάδα και από τον Ιανουάριο 2019 στην Κύπρο.


Περιγραφή

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Knauf έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να απορροφά τα μέγιστα, στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, με το ελάχιστο δυνατό κόστος και διαχωρίζονται σε:

 • Σεμινάρια στα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα στην Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη & Λεμεσό

Στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού μας κέντρου στην Αμφιλοχία διεξάγονται από το 1993 κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων για μηχανικούς, στελέχη πωλήσεων και τεχνίτες εφαρμογής. Το εκπαιδευτικό κέντρο απαρτίζεται από 2 μόνιμους τεχνικούς εκπαίδευσης, έχει ξεχωριστούς χώρους θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα δείγματα, τα υλικά των συστημάτων δόμησης καθώς και τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Από το 2005 η εκπαιδευτική διαδικασία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001. Το 2014 τέθηκε σε λειτουργία το νέο εκπαιδευτικό κέντρο στις εγκαταστάσεις της Knauf στη Σίνδο, Θεσσαλονίκης, απαρτίζεται από 2 μόνιμους τεχνικούς εκπαίδευσης και πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές των σύγχρονων εκπαιδευτικών κέντρων του ομίλου Knauf. Το εκπαιδευτικό κέντρο στην Κύπρο αναβαθμίστηκε με στόχο να καλύψει το αυξημένο ενδιαφέρον του τεχνικού κόσμου για τα συστήματα δόμησης της Knauf.

 • Σεμινάρια σε εκπαιδευτικά κέντρα στη Γερμανία

Κάθε χρόνο προγραμματίζονται εκπαιδευτικά σεμινάρια στα εκπαιδευτικά κέντρα του ομίλου στη Γερμανία καλύπτοντας διάφορα εξειδικευμένα συστήματα δόμησης όπως συστήματα επισκέψιμων οροφών ή συστήματα εξωτερικών προσόψεων κτηρίων. 

 • Knauf-ISO: Επιδείξεις εφαρμογής συστημάτων Knauf σε εμπορικούς συνεργάτες.

Περισσότερο από 11 χρόνια υλοποιούμε σεμινάρια και επιδείξεις εφαρμογής εξειδικευμένων συστημάτων δόμησης με σκοπό να εκπαιδεύσουμε τους τεχνίτες εφαρμογής στις εγκαταστάσεις των εμπορικών μας συνεργατών.


Τα σεμινάρια εκπαίδευσης τεχνιτών της Knauf με άξονα την πιστοποίηση της κατάρτισης των τεχνιτών διαμορφώνονται σε τρία επίπεδα εκπαίδευσης:

 • Bασικό

Στο βασικό επίπεδο εκπαίδευσης διεξάγονται συνολικά πέντε τύποι σεμιναρίων. Κάθε σεμινάριο στοχεύει στην αναλυτική παρουσίαση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, των πιστοποιημένων συστημάτων δόμησης Κnauf καθώς και των καινοτομικών προϊόντων της, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε τεχνικές λεπτομέρειες. 

 • Εξειδικευμένο

Σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης διεξάγονται σεμινάρια για εξειδικευμένα συστήματα δόμησης Knauf. Τα σεμινάρια διεξάγονται σε εκπαιδευτικά κέντρα του ομίλου Knauf σε Ελλάδα και στο εξωτερικό από εξειδικευμένα στελέχη.

 • «Πιστοποιημένο»

Στο «πιστοποιημένο» επίπεδο, ο τεχνίτης μετά την ολοκλήρωση του βασικού επιπέδου εκπαίδευσης, έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητές του και να λάβει «Πιστοποιητικό Ικανότητας» της τεχνικής του κατάρτισης, ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί η TÜV HELLAS στα εγκεκριμένα κέντρα της Knauf. Το ανωτέρω «Πιστοποιητικό Ικανότητας», που μπορεί να λάβει ο τεχνίτης, βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, και αποτελεί ένα ισχυρό αλλά και ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που φέρει το όνομα της TÜV HELLAS. Ειδικά για το σχήμα «Τεχνίτη ξηράς δόμησης και πυράντοχων κατασκευών», οι κάτοχοι πιστοποιητικού, έχουν Ευρωπαϊκή αναγνώριση, καθώς το πιστοποιητικό τους αναγνωρίζεται ως αξιόπιστο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Γενικά, η παροχή της δυνατότητας πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων έχει επιδράσει εξαιρετικά θετικά στο σύνολο της κατασκευαστικής αγοράς και ιδιαίτερα στους τεχνίτες εφαρμογής καθώς πλέον έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πολυπόθητο δίπλωμά τους και με αυτόν τον τρόπο να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους, να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους στους πελάτες τους και να διευρύνουν επάξια τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και σε Ευρωπαϊκές χώρες με μεγαλύτερη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Παρακάτω, αναλύονται οι σχετικοί δείκτες που παρακολουθούμε. Τα στοιχεία αφορούν την Ελλάδα.

 • Διενέργεια 70 σεμιναρίων από το Σεπτέμβριο 2015
 • Συμμετοχή 245 τεχνιτών σε εξετάσεις πιστοποίησης από το Σεπτέμβριο 2015
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων 170 τεχνιτών εφαρμογής συστημάτων δόμησης στα εκπαιδευτικά κέντρα της Knauf από το 2015


Τόπος Δράσης

Στα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα της Knauf σε Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη & Λεμεσό.


Συνεργασία με φορέα

TÜV HELLAS ΑΕ. (για Ελλάδα και Κύπρο)


Συμμετοχή εργαζομένων

Ναι – 8 εκπαιδευτές σε Ελλάδα & Κύπρο.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Παροχή στην αγορά πιστοποιημένων τεχνιτών εφαρμογής με συνέπεια την αναβάθμιση και εξασφάλιση του τελικού αποτελέσματος.  Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό όφελος όχι μόνο για την Knauf αλλά για το σύνολο των εμπλεκομένων στον κατασκευαστικό κλάδο όπως οι μελετητές, οι κατασκευαστές και οι χρήστες των κατασκευών.
 • Παροχή αντικειμενικού συστήματος κατηγοριοποίησης και επιλογής των κατάλληλων τεχνιτών εφαρμογής σε μία κατασκευή από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτήν κατά το στάδιο μελέτης, υλοποίησης και χρήσης.
 • Άμεση δυνατότητα εφαρμογής από το κράτος συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης, εποπτείας και ελέγχου των ελληνικών κατασκευών σε επίπεδο εφαρμογής.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation