ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 236 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

Πρωτοβουλία

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ισχυρή δέσμευση και ο διάλογος με τους τοπικούς μας κοινωνικούς εταίρους είναι ουσιαστικοί παράγοντες για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων και την υλοποίηση των Στόχων Αειφορίας 2020, του προγράμματος της εταιρείας μας για την αειφόρο ανάπτυξη. Ακολουθούμε, έτσι, μια συνεπή μεθοδολογία διαλόγου με τους κοινωνικούς μας εταίρους και έχουμε αναπτύξει εργαλεία για να βοηθήσουμε τις εγκαταστάσεις μας να δομήσουν την προσέγγισή τους σε τοπικό επίπεδο.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

1. Κοινωνικοί εταίροι
2. Τοπικές κοινωνίες

 

Χρονική διάρκεια

2008 -


Περιγραφή

Τα προϊόντα μας - παραγόμενα από τοπικούς πόρους και διαθέσιμα στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές - είναι σημαντικά για την οικονομική μας ανάπτυξη και την ανάπτυξη της χώρας. Με τη σειρά της, η ανάπτυξή μας είναι στενά συνδεδεμένη με τις κοινότητες γύρω από τις εγκαταστάσεις μας και την πρόοδό τους. Διαθέτουμε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής σε όλη την Ελλάδα, και δραστηριοποιούμαστε εμπορικά σε όλη τη χώρα. Η βάση για τον προσδιορισμό των κοινωνικών μας εταίρων είναι η αναγνώριση εκείνων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας.
 

Στους κοινωνικούς εταίρους μας περιλαμβάνονται: οι εργαζόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες γύρω από τις παραγωγικές και εμπορικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, οι πελάτες μας, από τους οποίους εξαρτάται η δραστηριότητά μας, το εκτενές δίκτυο προμηθευτών και εργολάβων που συνεργάζονται μαζί μας, οι αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που ελέγχουν και ρυθμίζουν τις λειτουργίες μας, οι μέτοχοί μας, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν την απόδοσή μας ως προς το περιβάλλον και την κοινωνική ευθύνη, τα ΜΜΕ που καταγράφουν και παρουσιάζουν την απόδοσή μας.
 

Για να έχουμε αποτελεσματικές και παραγωγικές σχέσεις με τους κοινωνικούς μας εταίρους, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μια δομημένη προσέγγιση που περιλαμβάνει:
 

- αναγνώριση των πεδίων ενδιαφέροντος των κοινωνικών εταίρων,
- παροχή ενημέρωσης και ευκαιριών ανταπόκρισης στα ζητήματα ενδιαφέροντός τους (συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών διαβούλευσης, Open Days και ενημερώσεων),
- εξασφάλιση μιας κατάλληλης διαδικασίας για το χειρισμό και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτουν με τις παρατηρήσεις τους ή τα παράπονά τους.
 

Ο προσδιορισμός των κοινωνικών εταίρων εντάσσεται στο συνολικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, που γίνεται με επικεφαλής το Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Εκτελεστική Επιτροπή:
α) αξιολογώντας τις επιπτώσεις από και προς τη δραστηριότητά μας και τις λειτουργίες μας και
β) προτείνοντας δράσεις ανά ομάδα ενδιαφερομένων.


Ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί πλέον ουσιαστικά μέρος της μεθοδολογίας "Πυξίδα Αειφορίας" (Sustainability Compass), που από το 2014 θα είναι μέρος του σχεδίου δράσης μας στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2020. Οι τοπικές επιτροπές διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους είναι ο κύριος πυλώνας της δέσμευσής μας σε τοπικό επίπεδο. Στα εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου οι συναντήσεις αυτές μας δίνουν την ευκαιρία να ακούμε τους κοινωνικούς μας εταίρους, να μαθαίνουμε από τα σχόλιά τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες μας, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να συζητάμε μαζί τους τις ενέργειες που έχουν ως βάση το κοινό συμφέρον και την κατανόηση.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2013, οι εγκαταστάσεις μας συνέχισαν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή των κοινοτήτων τους, σε διαβούλευση μαζί τους για σημαντικά ζητήματα, όπως οι συναντήσεις διαβούλευσης σχετικά με τους νέους όρους περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εργοστασίου μας στο Βόλο, και την ενεργό στήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης. Παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών περιλαμβάνουν σε πολλές περιπτώσεις συμβολή με τα προϊόντα μας, τσιμέντο, αδρανή υλικά και σκυρόδεμα για τη βελτίωση των τοπικών υποδομών και επισκευές σε σχολικά κτίρια ή άλλους δημόσιους χώρους.Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις ΑΓΕΤ Ηρακλής


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Με τη συμμετοχή των εργαζομένων.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο διάλογος και η συνεργασία με όλες τις ομάδες των κοινωνικών μας εταίρων, μέσω της δομημένης προσέγγισης που έχει αναπτύξει η εταιρεία, επιχειρεί να διασφαλίσει ότι, μέσα από όλες τις λειτουργίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τους κοινωνικούς εταίρους, να μαθαίνουμε από τα σχόλιά τους, και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τους. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας θα είναι μεγαλύτερη εάν οι πρακτικές μας ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας ενώ, ταυτόχρονα, εξελίσσουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει ανάσα ζωής και ελπίδας στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Υποστήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation