ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 183 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ για την Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ  για την Αντιμετώπιση της διαφθοράς
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Με περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του φαρμάκου, η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει παραγωγή, εμπορία, εξαγωγή και διανομή φαρμακευτικών σκευασμάτων.    

 

Περισσότερες πληροφορίες:  www.vianex.grΣτόχος δράσης

Η εδραίωση της ΒΙΑΝΕΞ στην κορυφή της Ελληνικής Βιομηχανίας Φαρμάκων είναι η δικαίωση μιας πολύχρονης προσπάθειας που  συνεχίζεται και βασική επιδίωξή μας είναι η ΒΙΑΝΕΞ να παραμείνει μια πρωτοπόρος φαρμακευτική βιομηχανία  στηριγμένη  σε στέρεες βάσεις με στραμμένη τη ματιά της πάντα μπροστά.

Δραστηριοποιούμαστε με υπεύθυνο και δεοντολογικά ορθό τρόπο, διατηρώντας παράλληλα την πάγια προσήλωσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και σεβόμενοι τις ανάγκες του κάθε ατόμου, του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος.

Η φήμη της ΒΙΑΝΕΞ είναι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά της στοιχεία και  καθημερινά  οι αποφάσεις και οι πράξεις μας συμβάλλουν στην οικοδόμηση της φήμης και της μελλοντικής επιτυχίας της εταιρείας μας.

Για αυτό παράλληλα με την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών και του προγράμματος κανονιστικής συμμόρφωσης, η ΒΙΑΝΕΞ  δημιούργησε και υιοθέτησε τον Κώδικα  Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας καθιστώντας εαυτούς υπεύθυνους για την τήρηση των αυστηρότερων προτύπων ειλικρίνειας, δικαιοσύνης και ακεραιότητας κατά την επιτέλεση των εργασιακών μας καθηκόντων.

Ο Κώδικας παρέχει καθοδήγηση και αποτελεί την πυξίδα για τις προσπάθειές μας.

Υποστηρίζει τις Αξίες της εταιρείας μας - Σεβασμό στον άνθρωπο, Εμπιστοσύνη, Ποιότητα, Ομαδικότητα, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα, Εγρήγορση - οι οποίες καθορίζουν ποιοι είμαστε και καθοδηγούν τις ενέργειές μας. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας παρέχει τις δεοντολογικές κατευθύνσεις και προτροπές για τη διεξαγωγή συναλλαγών των ΒΙΑΝΕΞ & ΒΙΑΝ. Αυτός ισχύει για όλους τους εργαζομένους των ΒΙΑΝΕΞ και ΒΙΑΝ, οπουδήποτε δραστηριοποιούνται.

Η ΒΙΑΝΕΞ και η ΒΙΑΝ αναμένουν από τις συνεργαζόμενες με αυτές Εταιρείες (προμηθευτές, συμβούλους κλπ), να συμμορφώνονται με τη δεοντολογική συμπεριφορά σε συμφωνία με το πνεύμα του Κώδικα και  οι εργαζόμενοι των ΒΙΑΝΕΞ και ΒΙΑΝ είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίζουν ότι όλες οι συνεργαζόμενες Εταιρείες τηρούν τις συμφωνηθείσες υποχρεώσεις τους και ενεργούν σύμφωνα με αυτές.

  • Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας παρέχει  δεοντολογικές κατευθύνσεις για την αλληλεπίδραση με ασθενείς, επαγγελματίες υγείας,  μέλη των αρχών υγείας και την ιατρική και επιστημονική κοινότητα.
 

Χρονική διάρκεια

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας δημοσιοποιήθηκε  και εφαρμόζεται από τις αρχές του 2015. 


Περιγραφή

Ο συγκεκριμένος Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας θέτει τα ελάχιστα πρότυπα που η ΒΙΑΝΕΞ και η ΒΙΑΝ θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμόζουν σε όλες τις συνεργασίες και τις συναλλαγές τους.

Για τη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας και του Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας  λήφθηκαν υπόψη οι ειδικοί κανόνες και κώδικες που διέπουν την φαρμακευτική βιομηχανία, η εθνική και διεθνής νομοθεσία αλλά και ειδικές διατάξεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση  της διαφθοράς, όπως ο Νόμος των Η.Π.Α περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (F.C.P.A), ο Νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της Δωροδοκίας (U.K.B.A) και η Σύμβαση του Ο.Ο.Σ.Α για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ο Κώδικας προβλέπει ειδικές διατάξεις για τη Διαφάνεια στους τομείς των Οικονομικών και των Εσωτερικών Ελέγχων, τον ελεύθερο ανταγωνισμό, τις Σχέσεις με Προμηθευτές και Παρόχους Υπηρεσιών, τη σύγκρουση συμφερόντων καθώς και για την αποδοχή δώρων και προσφορών ψυχαγωγίας.

Ο Κώδικας είναι αναρτημένος στις εταιρικές ιστοσελίδες www.vianex.gr & www.vian.gr και διαθέσιμος σε όλα τα  ενδιαφερόμενα μέρη.

http://www.vianex.gr/img/pdf/HE15005.pdf


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας  μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης , όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι επιχειρηματικοί συνεργάτες, προμηθευτές, ιατρικές εταιρίες, επαγγελματίες υγείας) πληροφορούνται, κατανοούν και δεσμεύονται  να συμπεριφέρονται  δεοντολογικά  σε συμφωνία με το πνεύμα του Κώδικα.

Το σύνολο του προσωπικού της ΒΙΑΝΕΞ και της ΒΙΑΝ έχουν εκπαιδευτεί στον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας (100%), καθώς και ένα μεγάλο ποσοστό συνεργατών  ανάλογα με την δραστηριότητα τους, όπως καθορίζεται από την διαδικασία δέουσας επιμέλειας στο πλαίσιο αξιολόγησης Τρίτων Μερών.Τόπος Δράσης

Ο συγκεκριμένος Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας εφαρμόζεται στο σύνολο των Διευθύνσεων του Ομίλου  (Γραφεία, Εργοστάσια, Κέντρο Διανομής κλπ).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η ανάπτυξη του Κώδικα  Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. έγινε με την εσωτερική συνεργασία των τμημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητας, Ανθρωπίνου Δυναμικού και την υποστήριξη της Διοίκησης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού  στον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας είναι καθοριστική, καθώς η Διοίκηση υπολογίζει στη θετική ανταπόκριση όλων των εργαζομένων για την εφαρμογή του Κώδικα και την αναζήτηση πρόσθετης καθοδήγησης ή για την αναφορά πιθανών παραβιάσεων του Κώδικα. Η Γραμμή Βοήθειας για Θέματα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η υιοθέτηση του Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και  στις σχέσεις μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας.

Η διατήρηση και ενίσχυση της φήμης μας  έχει ως όφελος τη δημιουργία νέων συνεργασιών με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες  που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, μας αναθέτουν την εκπροσώπηση τους στην Ελλάδα και αυτό συμβάλλει  στη διαρκή περαιτέρω ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την εξέλιξη προϊόντων μας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation