ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 178 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Κώδικας Συμπεριφοράς Knauf

Κώδικας Συμπεριφοράς Knauf
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ABEE

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. είναι μέλος του ομίλου Knauf. Ξεκίνησε τη βιομηχανική δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 1991 και έκτοτε παράγει και προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης τοιχοποιιών, οροφών, έτοιμων σοβάδων, δαπέδων, θερμομόνωσης, μόνωσης και άλλων εξειδικευμένων εφαρμογών κτηρίων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.knauf.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η αξιοπιστία και η ακεραιότητα αποτελούν για τον Όμιλο Knauf βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του. Η τήρηση των νόμων και των κανονισμών κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται, είναι αυτονόητη, όπως επίσης ο σεβασμός και η συμμόρφωση των εργαζομένων σε αυτούς. Προκειμένου να τονίσει την σπουδαιότητα και να διασφαλίσει την συμμόρφωση, η Knauf δημιούργησε τον «Κώδικα Συμπεριφοράς Knauf», ο οποίος περιγράφει αναλυτικά τι είναι σημαντικό για τον Όμιλο και τι αυτός αναμένει από κάθε εργαζόμενο.  Επιπρόσθετα, έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζομένους του Ομίλου Knauf.

 

Χρονική διάρκεια

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς δημιουργήθηκε πριν 4 χρόνια και έκτοτε ισχύει. Μία φορά ετησίως εκπαιδεύονται όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση σε εταιρικό υπολογιστή/εταιρικό email.


Περιγραφή

Ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Knauf» διανεμήθηκε σε όλους τους εργαζομένους σε μορφή εντύπου και καλύπτει τις ακόλουθες Αρχές του Ομίλου:

 1. Διοίκηση με ήθος και νομιμότητα: Η συμπεριφορά μας είναι νόμιμη και δίκαιη
 2. Καμία παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας: Λειτουργούμε με θεμιτό ανταγωνισμό
 3. Καμία διαφθορά ή δωροδοκία: Λέμε «όχι» στη διαφθορά και στη δωροδοκία
 4. Δώρα και οφέλη: Έχουμε μια προσεκτική προσέγγιση στα δώρα
 5. Δωρεές και χορηγίες: Οι χορηγικές μας δραστηριότητες είναι λογικές και νόμιμες
 6. Δίκαιες συνθήκες απασχόλησης: Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή διάκρισης
 7. Ασφάλεια στην εργασία: Προστατεύουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας
 8. Περιβάλλον: Έχουμε δεσμευτεί για την προστασία του περιβάλλοντος
 9. Αρχεία και εκθέσεις: Καταγράφουμε έγκαιρα και με ακρίβεια
 10. Διαχείριση της εταιρικής περιουσίας: Σεβόμαστε και προστατεύουμε την περιουσία της εταιρίας
 11. Σύγκρουση συμφερόντων: Ενεργούμε αποκλειστικά για το συμφέρον της εταιρίας
 12. Απόρρητο και προστασία δεδομένων: Χειριζόμαστε τα ευαίσθητα δεδομένα εμπιστευτικά
 13. Ενημέρωση και εκπαίδευση: Ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε
 14. Αναφορά παρατυπιών: Αναλαμβάνουμε την ευθύνη

Μία φορά ετησίως, όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση σε εταιρικό υπολογιστή/email, λαμβάνουν on-line εκπαίδευση/αξιολόγηση σχετικά με θέματα διαφθοράς και μονοπωλίου. Η εκπαίδευση/αξιολόγηση βασίζεται σε ερωτήσεις με παραδείγματα από την καθημερινή εργασία και συνδυάζεται με λήψη πληροφοριών για τις περιπτώσεις κακών πρακτικών από άλλες εταιρίες.  Κάθε εργαζόμενος έχει αυτόματη πρόσβαση στις σωστές απαντήσεις και τις αιτιολογίες τους ώστε να βελτιώνεται και λαμβάνει άμεσα μετά την ολοκλήρωση τα αποτελέσματα καθώς και την αξιολόγηση του αν πρέπει να εκπαιδευτεί περαιτέρω ή όχι.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η εφαρμογή του «Κώδικα Συμπεριφοράς Knauf» αποτελεί σημαντικό βοήθημα στις καθημερινές δραστηριότητες των εργαζομένων, καθώς δίνει αναλυτικά το πλαίσιο λειτουργίας, ενημερώνει και προστατεύει τους εργαζομένους. Πιο συγκεκριμένα:

 • Διευκολύνει τη συνεργασία.  Αναλύει το πλαίσιο λειτουργίας και έτσι έχουν όλοι οι εργαζόμενοι κοινή αντίληψη του τι είναι αποδεκτό ή μη.
 • Παρέχει ενημέρωση. Στις on-line εκπαιδεύσεις/αξιολογήσεις, δίνει πληροφορίες για δημοσιευμένες κακές πρακτικές άλλων Ομίλων οι οποίες δέχτηκαν κυρώσεις και έτσι οι εργαζόμενοι έχουν καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει στην παγκόσμια αγορά.Παρέχει προστασία.  Στις on-line εκπαιδεύσεις/αξιολογήσεις, μέσα από ερωτήσεις καλών και κακών πρακτικών, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στον σωστό τρόπο αντιμετώπισής τους και έτσι είναι προετοιμασμένοι για τυχόν παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να συμβούν στους ίδιους.  Σε κάθε ερώτηση (case study) που απαντούν, βλέπουν άμεσα την σωστή απάντηση και την αιτιολόγησή της και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης βλέπουν αυτόματα την βαθμολογία τους
 • Ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και δικαιοσύνης. Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας του Λειτουργού Συμμόρφωσης στην περιοχή ευθύνης όπου ανήκει η εταιρία τους, όπως επίσης και το ότι η οποιαδήποτε αναφορά γίνει εξετάζεται με διακριτικότητα.  Έτσι, γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον Λειτουργό Συμμόρφωσης τόσο στην περίπτωση που χρειάζονται διευκρινήσεις/πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα άπτεται του Κώδικα Συμπεριφοράς, όσο και στην περίπτωση που κρίνουν ότι πρέπει να αναφέρουν οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να εγείρει υποψίες.


Τόπος Δράσης

Στους τόπους εργασίας (γραφεία, εργοστάσια).


Συνεργασία με φορέα

Odyssey


Συμμετοχή εργαζομένων

Ναι, όλοι οι εργαζόμενοι.


Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Ο Όμιλος διασφαλίζει ότι το σύνολο των εργαζομένων έχει ενημερωθεί για την εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς Knauf.  Όλες οι εταιρίες του Ομίλου έχουν εκδώσει (με εκτύπωση μέσω της μητρικής εταιρίας) στην τοπική γλώσσα τον Κώδικα Συμπεριφοράς Knauf και τον έχουν διανείμει στο σύνολο του προσωπικού (με υπογραφές παραλαβής), καθώς και σε κάθε νεοεισερχόμενο εργαζόμενο.
 • Ο Όμιλος διασφαλίζει την διαφάνεια και συνεχή ενημέρωση μέσω των Λειτουργών Συμμόρφωσης Knauf.  Τα στοιχεία τους είναι γνωστά στους εργαζομένους, όπως επίσης και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο μέσα από την ιστοσελίδα ιστοσελίδες της εταιρίας
 • Μέσα από την συνεχή εκπαίδευση/αξιολόγηση των εργαζομένων, ο Όμιλος διασφαλίζει ένα καλό επίπεδο ενημέρωσης και μειώνει τις πιθανότητες αποκλίσεων που οφείλονται σε άγνοια.
 • Ο Όμιλος ενισχύει τη νομιμότητα, μέσα από την άσκηση της επιχειρηματικής ηθικής που αναλύεται στον Κώδικα Συμπεριφοράς.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation