ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων

Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ELVALHALCOR

Η ElvalHalcor A.E. είναι κορυφαίος βιομηχανικός παραγωγός διεθνώς στον κλάδο του αλουμινίου και του χαλκού. Συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, μέσω της συγχώνευσης της Elval, μίας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βιομηχανίες έλασης αλουμινίου και της Halcor του μεγαλύτερου παραγωγού σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.elvalhalcor.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Επαναχρησιμοποίηση πλαστικών PE που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία του τομέα σωλήνων χαλκού (Halcor) της ElvalHalcor. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας που δεσμεύεται να εφαρμόζει η ElvalHalcor και συμβάλλει στην προώθηση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας στο σύνολο του εργοστασίου.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η επαναχρησιμοποίηση πλαστικών απευθύνεται στο τμήμα παραγωγής προϊόντων με επίστρωση εργοστασιακής μόνωσης υψηλής απόδοσης από PE (πολυαιθυλένιο).

 

Χρονική διάρκεια

Ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος έγινε το 2017, ενώ το 2018 εφαρμόστηκε κανονικά. Πλέον εφαρμόζουμε την πρακτική αυτή σε ετήσια βάση.


Περιγραφή

Με σκοπό τη διάχυση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών στην κυκλική οικονομία, η Εταιρία προχώρησε στην υλοποίηση της επαναχρησιμοποίησης πλαστικών αποβλήτων (PE).

Ο τομέας σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor παράγει μεγάλο εύρος προϊόντων με επίστρωση εργοστασιακής μόνωσης υψηλής απόδοσης από PE (πολυαιθυλένιο) σε διάφορους τύπους πλαστικών απλούς ή Foam (TALOS). Μελετήθηκε ο ρυθμός με τον οποίο προκύπτουν τα σκραπ πλαστικών στις εγκαταστάσεις του τομέα σωλήνων χαλκού (Halcor) και οργανώθηκε η επαναχρησιμοποίησή τους σύμφωνα με ποιοτικές προδιαγραφές ώστε να μπορεί να γίνεται η χρήση τους στην αντίστοιχη μηχανή.

Συγκεκριμένα, το 2017 ξεκλίνησε ο σχεδιασμός του προγράμματος και έγινε η πιλοτική του εφαρμογή, ενώ το 2018 εφαρμόστηκε κανονικά, με αποτέλεσμα να επαναχρησιμοποιηθούν συνολικά 11.665 kg πλαστικών PE. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος έγινε το 2017, ενώ το 2018 εφαρμόστηκε κανονικά. Η δράση αυτή αφορά τις εγκαταστάσεις του τομέα σωλήνων χαλκού. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προγράμματος κυκλικής οικονομίας που εφαρμόσαμε, είναι οτι το 2018 επαναχρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία συνολικά 11.665 kg PE. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος υλοποιήθηκαν πολλές σχετικές εκπαιδεύσεις στους άμεσα εμπλεκόμενους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον τομέα αυτό, να συμβάλλει στη θετική εξέλιξη του προγράμματος.Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις του τομέα σωλήννων χαλκού της ElvalHalcor στα Οινόφυτα Βοιωτίας.


Συνεργασία με φορέα

Για την επίτευξη του έργου έγινε συνεργασία με εταιρίες παραγωγής πλαστικών. 


Συμμετοχή εργαζομένων

Στη διαδικασία διαχείρισης της επαναχρησιμοποίησης πλαστικών συμμετείχαν στελέχη της Εταιρίας, εργαζόμενοι του τμήματος παραγωγής προϊόντων με επίστρωση εργοστασιακής μόνωσης υψηλής απόδοσης από PE (πολυαιθυλένιο) και εργαζόμενοι των εταιριών παραγωγής πλαστικών.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την Εταιρία ειναι:

  • Μείωση χρήσης πρωτογενών υλών (πόρων). Το 2018 επαναχρησιμοποιήθηκαν 11.665 kg PE.
  • Αναδιοργανώθηκε η διαδικασία διαχωρισµού (στην πηγή) των παραπάνω αποβλήτων και πλέον στις εγκαταστάσεις του τομέα σωλήνων χαλκού γίνεται οργανωμένος και κατάλληλος διαχωρισμός των ρευμάτων αποβλήτων πλαστικών.
  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση αποβλήτων.
  • Επιδεικνύεται η δέσμευση της Εταιρίας για κυκλική οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη λειτουργία.
  • Επιτυγχάνεται εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στα συναφή θέματα.
  • Επιχειρείται αλλαγή της κουλτούρας και της υιοθέτησης αρχών και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και από εταιρίες μικρότερου μεγέθους.
  • Προάγεται η εταιρική εικόνα της ElvalHalcor ως ακέραιου και αξιόπιστου επιχειρηματικού συνεργάτη.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Boost your career - We elVALUE next generation

"Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου"

Δράση «Μουσικά όργανα από μέταλλα», στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και ενημέρωση/εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Καινοτόμο πράσινο προϊόν ‘’Elval grain‘’

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Εκπαίδευση Προμηθευτών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και εκπαίδευση προμηθευτών

Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

‘’Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου’’Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation