ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 163 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Πρωτοβουλία

Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τη ζωή μου

Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τη ζωή μου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ

Προσφέρει Συμβουλευτική και Εκπαίδευση για αναδοχή-υιοθεσία, στήριξη ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων θετών & φυσικών γονέων. Με πιστοποίηση στη παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής φροντίδας και άδεια τήρησης αρχείου προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.roots-research-center.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν και ενδυναμωθούν νέοι που βγαίνουν από την ιδρυματική φροντίδα και δεν έχουν κατάλληλο ή καθόλου οικογενειακό περιβάλλον. Το διαμέρισμα εποπτευόμενης διαβίωσης θα τους δώσεις εφόδια να ζήσουν αξιοπρεπώς στην κοινότητα. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που εξέρχονται της ιδρυματικής φροντίδας. Οι νέοι αυτοί είναι ευάλλωτοι, δεν έχουν ζήσει στην κοινόνητα και είναι εύκολα θύματα παραβατικών συμπεριφορών. Η εκπαίδευσή τους είναι ελλιπής και τα εφόδιά τους για την αγορά εργασίας ανύπαρκτα. 

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα είναι δίχρονο, με εύλογο χρόνο προεργασίας για την είσοδο των νέων στο χώρο


Περιγραφή

Το πρόγραμμα εποπτευόμενης φιλοξενίας, φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τις ζωής των νέων, ιδιαίτερα αυτώνπου μεγάλωσαν σε ιδρυματική φορντίδα και δεν έχουν που να μείνουν όταν εξέρχονται της δομής. Το πρόγραμμα παρέχει δύο χρόνια φιλοξενία και σίτιση, εκπαίδευση δεξιοτήτων ζωής, εργασίας και κοινωνικής συνοχής. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες θα οργανώσουν την διαβίωση και θα εφορδιάσουν τους νέους με εργαλεία ώστε να ζήσουν αξιοπρεπώς και ανεξάρτητα την ζωή τους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το πρόγραμμα θα φέρει σημαντικά αποτελέσματα στους ωφελούμενους. Για μερικούς θα είναι νέο ξεκίνημα της ζωής τους. Έχοντας ζήσει σε ιδρυματική φροντίδα ή ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, έχουν υποστεί βία, φτώχια χωρίς στήριξη από ενήλικες που θα τους δείξουν ένα δρόμο, με εφόδια για μιά ανεξάρτητη ζωή.Θα έχουν ένα μέρος να ανοίκουν, να κάνουν λάθη αλλά παράλληλα να είναι  αποδεκτοί .Τόπος Δράσης

Τόπος δράσης του προγράμματος είναι η πόλης της Αθήνας, αφενός κοντά στην έδρα της οργάνωσης αφετέρου υπάρχουν πολλοί νέοι /εες από ιδρύματα των Αθηνών που εξέρχονται της φορντίδας .


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η οργάνωσή μας θα συνεργαστεί με άλλους δημόσιους και δημοτικούς φορείς και κυρίως με το δίκτυο FSCI Foundation for Social Inclusion,  οι οποίοι είναι εμπνευστές του προγράμματος με επιτυχία σε άλλες Βαλκανικές χώρες.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο πρόγραμμα θα συνεργαστούν  κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος, εκπαιδευτικοί και άλλοι ειδικοί για την εκπαίδευση των νέων.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το παράδειγμα του προγράμματος από άλλες Βαλκανικές χώρες μας έχει πείσει ότι τα οφέλη θα είναι πολλά, η πρακτική θα προσφέρει μαθήματα προς μίμηση και το πρόγραμμα θα έχει συνέχεια και αναπτυξη.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation