ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων

Πρωτοβουλία

Μείωση της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Μείωση της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο ΟΠΑΠ συστάθηκε το 1958 και αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας, επιδεικνύοντας συνεχή και συνεπή συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.somethingbetter.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Αναγνωρίζουμε ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε, µια αρχή που ακολουθούµε καθ’ όλη τη διάρκεια των 58 χρόνων λειτουργίας µας στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, ένας από τους βασικούς µας στόχους είναι να θεµελιώσουµε και να διατηρήσουµε την εµπιστοσύνη και τη στήριξη της κοινωνίας, καθώς η συνεισφορά µας στην ανάπτυξή της αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί επένδυση και στο δικό µας µέλλον.

Στόχος µας είναι να ξεπερνούμε τα όσα προβλέπει η ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία και να επενδύουμε στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού µας αντίκτυπου. Επιδίωξη μας είναι να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς την επιχειρηματική στρατηγική μας με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο και στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιούµε όλες τις απαραίτητες µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναγνωρίζοντας ότι φυσικές πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες και συνεπώς προτεραιότητά µας είναι η όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση τους στο πλαίσιο της δραστηριότητας μας. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΠΑΠ.

 

Χρονική διάρκεια

Η εφαρμογή της στρατηγικής του ΟΠΑΠ για την προστασία του περιβάλλοντος είναι διαρκής. 


Περιγραφή

Παρόλο που ο ΟΠΑΠ είναι µια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες και δεν ασχολείται µε κατασκευαστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, έχει αναπτύξει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης πιστοποιηµένο κατά ISO 14001:2004 για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε., µε σκοπό να διασφαλίζει ότι οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λειτουργιών του αντιµετωπίζονται και µειώνονται µε συστηµατικό τρόπο. Το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος αυτού περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες: σχεδιασµό, ανάπτυξη, διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος, ο ΟΠΑΠ εντοπίζει και αξιολογεί την περιβαλλοντική επίδραση των δραστηριοτήτων του, σύµφωνα µε πέντε βήµατα:

 1. Αναγνώριση περιβαλλοντικών πτυχών.
 2. Ορισµός περιβαλλοντικής επίδρασης.
 3. Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης.
 4. Έκδοση και αναθεώρηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 5. Καθορισµός µέτρων και παρακολούθηση δράσεων και απόδοσης.

Προκειµένου να αναγνωρίζουµε τις πηγές από τις οποίες µπορούµε να µειώσουµε το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα, ποσοτικοποιούµε τις άµεσες και έµµεσες πηγές εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τις δραστηριότητές µας, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίριά µας και δευτερευόντως από την κατανάλωση καυσίµων. Συγκεκριμένα, το 2015 μέσα από τις συγκεκριμένες μελέτες ποσοτικοποίησης των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων, προχωρήσαμε σε μια σειρά ενεργειών που σαν αποτέλεσμα είχαν τη µείωση της µέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόµενο στις 6.295 KWh, σε σχέση µε τις 9.822 KWh το 2014.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες εφαρμόσαμε ήταν οι εξής:

 • Διακόψαμε τη λειτουργία των γραφείων μας στο κτίριο της Κηφισιάς.
 • Μεταφέραμε τα γραφεία της Θεσσαλονίκης σε κτίριο  που δεν απαιτείται θέρμανση με πετρέλαιο ντίζελ ή φυσικό αέριο, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρική ενέργειας ήταν κατά 87% χαμηλότερη σε σχέση με το 2014.
 • Αναθέσαμε τη διανομή των δελτίων σε εξωτερικούς συνεργάτες μειώνοντας τις προγραμματισμένες διαδρομές των εταιρικών οχημάτων.
 • Μειώσαμε το συνολικό αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων, εκποιώντας τα περιττά οχήματα.

Οι παραπάνω πρακτικές οδήγησαν σε μείωση της τάξεως του 21% στις συνολικές εκποµπές CO2 (tn) και σε μείωση της τάξεως του 22% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Μείωση της µέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόµενο στις 6.295 KWh, σε σχέση µε τις 9.822 KWh το 2014.
 • Μείωση της τάξεως του 21% στις συνολικές εκποµπές CO2 (tn).
 • Μείωση της τάξεως του 22% στη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  (MWh).


Τόπος Δράσης

Πανελλαδική δραστηριότητα ΟΠΑΠ.


Συνεργασία με φορέα

Αφορά εσωτερική διαδικασία κατά την οποία δεν συνεργαζόμαστε με κάποιον εξωτερικό φορέα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Αφορά το σύνολο των εργαζομένων μας.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η συνεχής μελέτη των επιπτώσεων μας και η ανάληψη πρωτοβουλιών που σαν στόχο έχουν τη προστασία του περιβάλλοντος, διασφαλίζει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε μας και δημιουργεί αξία για όλους του εταίρους μας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη φήμη του οργανισμού μας ως υπεύθυνου πολίτη.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation