ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Η Eurobank είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, ο Όμιλος έχει παρουσία στις χώρες Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Λονδίνο.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Eurobank μέσα από την Εξοικονόμηση Ενέργειας. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2008 έως σήμερα


Περιγραφή

Η Eurobank Ergasias Α.Ε. εφαρμόζει πιστοποιημένο κατά ISO 14001/EMAS Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) ενώ αποτελεί την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και μια από τις ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα με πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 5001:2011. Στο πλαίσιο των συστημάτων αυτών η Τράπεζα στοχεύει μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και της συνεισφοράς της στην κλιματικής αλλαγής μιας και λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της οι εκπομπές της προέρχονται κατά κύριο λόγο από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος η Τράπεζα βασίζεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο Greenhouse Gas Protocol (GHG protocol).

Ξεκινώντας από τις προμήθειες, η Τράπεζα υλοποιεί αξιολόγηση τόσο των προδιαγραφών παροχής ενέργειας των παρόχων όσο και του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προμηθεύεται. Ακολουθώντας την Πολιτική Πράσινων Προμηθειών δίνεται έμφαση μεταξύ άλλων στην δυνητική οικολογική σήμανση του εξοπλισμού (π.χ. Ενεργειακή κλάση Α+++, Energy Star).

Σε περιοδική βάση γίνεται η συγκέντρωση των στοιχείων χρήσης ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο) τόσο μέσω του ΔΕΔΔΗΕ όσο και μέσω των παρόχων ενέργειας καθώς και από συστήματα αυτομάτου ελέγχου όπως ειδικοί μετρητές, κλπ που έχει τοποθετήσει η Τράπεζα. Σημαντική συνεισφορά στην συγκέντρωση και ανάλυση της χρήσης ενέργειας ανά κτίριο/κατάστημα έχει η ειδική Ηλεκτρονική Εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Τράπεζα και η οποία παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της χρήσης ενέργειας σε πολλά και διαφορετικά σημεία (καταστήματα/κτίρια διοίκησης), ενώ επιτρέπει την κατάταξη των σημείων βάσει της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας (top spenders/top savers).

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν κριτήρια (μεταξύ άλλων) για την προτεραιοποίηση των σημείων στα οποία γίνεται ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με τα πρότυπα ASHRAE Guideline 14 – 2002 και IPMVP (EVO) 1: 2014. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται μελέτη σκοπιμότητας δράσεων εξοικονόμησης με τεχνοοικονομικό σχεδιασμό και προτάσεις σεναρίων τεχνικών επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζοντας την εξοικονόμηση της ενέργειας καθώς και την αναμενόμενη απόδοση του υπό επένδυση κεφαλαίου. Κατόπιν σχετικών αξιολογήσεων/ εγκρίσεων υλοποιούνται οι τεχνικές παρεμβάσεις.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις σχετίζονται με την βελτίωση της απόδοσης των ηλεκτρoμηχανολογικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση των μηχανολογικών/κτιριακών υποδομών ενώ σημειώνεται ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις υλοποιούνται σε όλα τα νέα καταστήματα/χώρους και όπου εφαρμόζονται εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.

Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται:

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS) σε κτίρια Διοίκησης της τράπεζας
 • Τοποθέτηση αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης για τη λειτουργία της εγκατάστασης φωτισμού και εγκατάσταση LED σε υπόγειους χώρους στάθμευσης
 • Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού VRF, αυτόνομων κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς και εγκατάσταση αερόψυκτων κλιματιστικών συγκροτημάτων νερού ενεργειακής κλάσης Α
 • Εγκατάσταση συστήματος αερισμού-εξαερισμού με ανάκτηση αέρα
 • H τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας (λαμπτήρες φθορισμού Τ5 και ηλεκτρονικά ballast).

Παράλληλα, η Τράπεζα αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού της στην επίτευξη της αποδοτικότερης ενεργειακής διαχείρισης και τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης των εργαζομένων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετοχικές δραστηριότητες.

O στόχος που έχει θέσει η Τράπεζα είναι μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου (scope 1 και 2) κατά 10% μέχρι το 2020.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2015 σε σχέση με το 2014 επιτεύχθηκε:

 • αποφυγή έκλυσης από την Τράπεζα πάνω από 7.400tn CO2e GHG.
 • μείωση 15,48%των εκπομπών GHG από την κατανάλωση ενέργειας 
 • μείωση 15,30% των εκπομπών GHG από την κατανάλωση ενέργειας/εργαζόμενο
 • μείωση 11,16% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας/εργαζόμενο

Η συμμετοχή των εργαζομένων το 2015 ήταν σημαντική και το 2016 προβλέπεται η συνέχιση των καλών επιδόσεων.Τόπος Δράσης

Όλα τα κτίρια και τα καταστήματα της Τράπεζας στην Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Η Eurobank για τον περιορισμό των αναγκών σε ενεργειακή κατανάλωση συνεργάζεται από τις αρχές του 2015 με την Eurobank Property Services ως Energy Services Company-ESCO στο πλαίσιο «Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης Διαμοιραζόμενου Οφέλους».


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των εργαζομένων είναι: 

 • Συμμετοχή των υπεύθυνων περιβάλλοντος των καταστημάτων σε διαδραστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (e-learning) για τα περιβαλλοντικά θέματα της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένου την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Ανακοίνωση της κατάταξης των καταστημάτων σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειάς τους και ενεργοποίηση της ευγενούς άμιλλας για βελτίωση των επιδόσεών τους παράλληλα με την συμπλήρωση ειδικού Περιβαλλοντικού Ερωτηματολογίου.
 • Υλοποίηση Εκστρατειών Εξοικονόμησης Ενέργειας: Η πρώτη υλοποιήθηκε το 2008 και η δεύτερη ξεκίνησε στις αρχές του 2015 με ετήσια διάρκεια που είχε ως βασικό μήνυμα «Καλή ενέργεια – Δεν τη σπαταλάμε, την κάνουμε κάτι καλό». Στόχος της ήταν η ευαισθητοποίηση του προσωπικού συνδυάζοντας πέρα από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη και κίνητρα καθώς συνδέθηκε με χρηματικό ποσό που δόθηκε ως δωρεά για την θέρμανση του Λύρειου Παιδικού Ιδρύματος. Στο πλαίσιο της εντάσσονται οι κάτωθι ενέργειες:
  • Επικοινωνία της εκστρατείας και του Δεκαλόγου Εξοικονόμησης Ενέργειας (intranet site, e-mails, κ.α.)
  • Τοποθέτηση ειδικών αυτοκόλλητων εξοικονόμησης ενέργειας δίπλα σε διακόπτες ρεύματος, κλιματισμού και πολυμηχανήματα για διαρκή παρακίνηση/ευαισθητοποίηση του προσωπικού.
  • Αποστολή τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (με ανάδειξη του κτιρίου με την μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας μέσα στο τρίμηνο σε σχέση με την επίδοσή του κατά την προηγούμενη χρονιά καθώς και άλλα περιβαλλοντικά θέματα της Τράπεζας)

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην επίτευξη του στόχου ήταν σημαντική.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Πέρα από τα οφέλη για το περιβάλλον υπήρξαν και σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Τράπεζα.

Το 2015 σε σχέση με το 2014 υπήρξε μείωση στην κατανάλωση ενέργειας πάνω από 7.500ΜWh, που αντιστοιχεί σε μείωση του κόστους ενέργειας κατά 14%. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
egg – enter.grow.go

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Eurobank

Η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank

Η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως μέσο για την προώθηση της διαφάνειας και τη θωράκιση κατά της διαφθοράς, εντός του Ομίλου

Καινοτομία & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Eurobank

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προγράμματα Υγείας, Ασφάλειας & Ευεξίας στην Eurobank

Συνεργασία της Eurobank με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής προσφοράς

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Όμιλο EurobankΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation