ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 163 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Πρωτοβουλία

Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος»

Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΘΑΛΠΟΣ - ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ο Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» (πρώην Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα) είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 με ενεργητικό ρόλο στην παρέμβαση και ενημέρωση για την ψυχική υγεία και στη διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.thalpos.org.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η βασική αρχή λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος» είναι η ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με χρόνιες ψυχικές διαταραχές στην κοινότητα βάσει των αρχών της Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Κύριος στόχος των Μονάδων είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, παρέχοντας τους επαρκείς και ποιοτικούς πόρους, σωστή κατεύθυνση και κατάλληλη υποστήριξη έτσι ώστε να μπορούν να εναρμονιστούν με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας.

Μέσα από την ευρύτερη ανατροφοδότηση της αποστολής και του οράματος του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» υλοποιούμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου κοινού αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας δίνοντας προτεραιότητα:

- Στην προώθηση και τη διάδοση της σημασίας για την πρόληψη και την θετική ψυχική υγεία
- Στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές
- Στην εξάλειψη του στίγματος και της κοινωνικής απομόνωσης, του φόβου και των
   προκαταλήψεων

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση μας απευθύνεται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές και στο περιβάλλον που τους υποστηρίζει, σε επαγγελματίες υγείας, στην τοπική κοινωνία και στο ευρύτερο κοινό.

 

Χρονική διάρκεια

2006 έως σήμερα


Περιγραφή

Η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία των Μονάδων «Θάλπος Αττικής» και «Θάλπος Καλαμάτας» αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία». Οι Μονάδες λειτουργούν στο πλαίσιο του Ελληνικού Μεταρρυθμιστικού Πλαισίου Ψυχικής Υγείας και του Προγράμματος «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας. 

Πρόκειται για  Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου και υψηλού βαθμού προστασίας.  Φιλοξενούν άτομα με χρόνιες ψυχικές διαταραχές επί 24ωρου βάσεως και δίνουν κύρια έμφαση στην προσωπική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των φιλοξενούμενων, την εκπαίδευση, τη νοσηλεία και την απασχόληση. 

Οι Μονάδες διαρθρώνονται, οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν με βάση τις αρχές της Kοινοτικής Ψυχιατρικής, την τομεοποίηση, την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, τη συνέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας καθώς και την πληροφόρηση και εθελοντική αρωγή της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

Οι Μονάδες «Θάλπος» έχουν αναπτυχθεί από επαγγελματίες υγείας με πολλά χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και παρέχουν εξειδικευμένες και πιστοποιημένες από το Υπουργείο Υγείας υπηρεσίες για την υποστήριξη των φιλοξενουμένων και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
 

Ειδικότερα στο πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων παρέχουμε:

- Εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και σε κοινωνικές δεξιότητες
- Ψυχολογική στήριξη στους ίδιους και τις οικογένειές τους
- Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
- Επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση
- Συμμετοχή σε δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης
- Συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
- Προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό
- Ανάπτυξη προτύπων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας
- Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την ψυχική υγεία 

Στο πλαίσιο της δράσης μας ο νέος διαδικτυακός τόπος του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» www.thalpos.org.gr  λειτουργεί ως αξιόπιστος κόμβος ενημέρωσης και πληροφοριών για το ευρύτερο κοινό καθώς οι Διεπιστημονικές Ομάδες των Μονάδων μας υπογράφουν περιεχόμενο της αρθρογραφίας καλύπτοντας τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες: 

- Καλή ψυχική Υγεία
- Ψυχικές Διαταραχές
- Άρθρα και Έρευνες


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Δώδεκα χρόνια ενεργής συμβολής:

Για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές: Βελτίωση ψυχικής υγείας, εναρμόνιση με την κοινωνική πραγματικότητα

Για την τοπική κοινωνία: Δικτύωση, τοπική ανάπτυξη, ανάπτυξη συνεργασιών, επένδυση σε προγράμματα που βοηθούν τις κοινότητες να διαχειρίζονται κοινωνικά θέματα, ενεργή συμμετοχή και ενασχόληση εθελοντών προερχόμενοι από την τοπική κοινωνία

Για το κοινωνικό σύνολο: Κοινωνική συνοχή, προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και την αποστιγματοποίηση των ψυχικά ασθενών Τόπος Δράσης

Η γεωγραφική εμβέλεια των παρεμβάσεων της Δράσης αφορούν τους  Νομούς Αττικής και Μεσσηνίας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» μέσω των Μονάδων «Θάλπος Αττικής» και «Θάλπος Καλαμάτας» συνεργάζεται με φορείς:

- Τοπικούς: Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας, Οργανισμούς Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αττικής και Μεσσηνίας, Νοσοκομεία και φορείς υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες

- Εθνικούς: Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών

- Ευρωπαϊκούς: Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής σύμπραξης Grundtvig με τίτλο “Against Exclusion” όπως οι Libera Universita del Teatro Monteriggioni SI - Italy (Coordinator), LAG Theaterpädagogik Baden- Württemberg e.V – Germany, Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri din IMM CLUJ – Romania, Poleski Ośrodek Sztuki Łódź – Poland, Lothar Tschapka Training & Coaching KG – Austria


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

To ανθρώπινο δυναμικό μας είναι η κινητήριος δύναμή μας. Στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Αττικής» και «Θάλπος Καλαμάτας» απασχολούνται συνολικά 51 εργαζόμενοι. Καταρτισμένοι επαγγελματίες υγείας μεταξύ των οποίων ψυχίατροι, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι και προσωπικό γενικών καθηκόντων καλύπτουν την 24ωρη λειτουργία των Μονάδων μας. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η πραγμάτωση του οράματος του Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» για την βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ποιότητας της ζωής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές ώστε να μπορούν να εναρμονιστούν με την κοινωνική πραγματικότητα μας οδηγεί στη δημιουργία ουσιαστικών δεσμών ζωής και εμπιστοσύνης με τους ασθενείς και τους εργαζομένους της Μονάδας. 

Αναπτύσσοντας εποικοδομητικές και παραγωγικές συνεργασίες με την τοπική κοινωνία, τους εταίρους και τους συνεργάτες μας καταφέρνουμε την ανατροφοδότηση του συστήματος αξιών μας ως προς την:

- Ακεραιότητα
- Καινοτομία
- Διαφάνεια
- Υπευθυνότητα
- Ομαδικότητα

Η επιτυχής υλοποίηση των στόχων του Φορέα μας ενισχύει την αποστολή μας και αποτελεί πηγή δύναμης και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στον κοινωνικό χάρτη της Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation