ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 342 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συμπράξεις Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS S.A.

Η MYTILINEOS αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με διεθνή αναπτυξιακή πορεία στους τομείς της Μεταλλουργίας, των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 και είναι Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,8 δισ. Ευρώ. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 3.800 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.mytilineos.gr/


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς από τις επιχειρήσεις ποιοτικών θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» σε 3 άξονες:

 • μαθητεία (apprenticeship)
 • πρακτική άσκηση (internship)
 • επαγγελματική κατάρτιση (traineeship)

με απώτερο στόχο τη μετατροπή σημαντικού αριθμού αυτών σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης, μείωση του χάσματος δεξιοτήτων και μέσω αυτού στη συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια

Η συμμετοχή και κατ'επέκταση η δέσμευση της MYTILINEOS αφορά στα έτη 2017-2020.


Περιγραφή

Η συμμετοχή της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A. (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration), γίνεται σε συνεργασία με το CSR HELLAS, που υλοποίησε το πρόγραμμα κατά τη διετία 2015-2017 ως εθνικός εταίρος του CSR Europe στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μαθητεία (Eu talent), υπογράφοντας επισήμως τη σχετική δέσμευση. Η εταιρεία αξιοποιώντας την εμπειρία της από προγράμματα που έχει υλοποιήσει (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) τα οποία συνδέονται άμεσα με τους στόχους της πρωτοβουλίας δεσμεύτηκε να αναλάβει να:  

 • διαθέσει συγκεκριμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» σε έναν ή περισσότερους από τους 3 άξονες: Πρακτική άσκηση (internship), Επαγγελματική κατάρτιση (traineeship), Μαθητεία (apprenticeship)
 • ενσωματώσει  τα κριτήρια ποιότητας του Προγράμματος στις δράσεις της εταιρείας για τις θέσεις αυτές
 • αναπτύξει πλαίσιο συνεργασίας με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας για την από κοινού δράση για κάλυψη του «χάσματος δεξιοτήτων» (skills gap)
 • συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων διάδοσης και επικοινωνίας του Προγράμματος
 • εξετάσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ» με κάλυψη, από την εταιρεία μας, του κόστους μαθητείας νέων (για το μέρος που δεν καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ) που απασχολούνται σε ΜμΕ της εφοδιαστικής αλυσίδας.

με απώτερο στόχο τη συμβολή της εταιρείας στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι δύο δράσεις που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος είνια σε εξέλιξη, και τα πρώτα αποτελέσματα θα προκύψουν εντός του β' εξαμήνου του 2018. Οι δράσεις αυτές είναi:  

 • Η υλοποίηση του ΝΕΟΥ ανανεωμένου προγράμματος ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ που θα καλύψει όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS.
 • Η έναρξη συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την στήριξη του θεσμού του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας Youth Entrepreneurship Summer program (YES).


Τόπος Δράσης

Κεντρικά γραφεία της MYTILINEOS στην Αθήνα.


Συνεργασία με φορέα

Ναι συνεργασία με το δίκτυο CSR HELLAS. 


Συμμετοχή εργαζομένων

NAI (ομάδες Ε.Κ.Ε. και Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού)


Οφέλη για τον Οργανισμό

Οφέλη για την MYTILINEOS από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα είναι:

 • συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος δεξιοτήτων,
 • προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό,
 • ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και υπεύθυνου εργοδότη,
 • βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης/επαγγελματικής κατάρτισης,
 • ενδυνάμωση των σχέσεων με την εφοδιαστική αλυσίδα (πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ»),
 • υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα,
 • προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation