ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 203 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

Η ιστορία του Τιτάνα ξεκινά το 1902, με τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου τσιμέντου στην Ελευσίνα. Από τότε έως σήμερα ο ΤΙΤΑΝ έχει αναπτυχθεί σε έναν διεθνή παραγωγό τσιμέντου και δομικών υλικών. Ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες και έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες ενώ απασχολεί  5.359 εργαζομένους παγκοσμίως.  Στην Ελλάδα διαθέτει 3 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, μονάδα άλεσης κλίνκερ και μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων, 4 σταθμούς διανομής, 26 λατομεία και 27 μονάδες ετοίμου σκυροδέματος.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.titan.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Διαφάνεια και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

  1. Εργαζόμενους
  2. Μετόχους
  3. Τοπικές Κοινωνίες
  4. Κοινωνία στο σύνολο της
  5. Νέους
  6. Πελάτες
  7. Προμηθευτές
  8. Φορείς-περιβαλλοντικές οργανώσεις 
 

Χρονική διάρκεια

Από το 2020 και στο εξής. 


Περιγραφή

Μέσα από την πλατφόρμα ενημέρωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (https://envi-platform.titan.gr/), ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για τις μετρήσεις αερίων εκπομπών, οι οποίες εμφανίζονται τόσο σε ημερήσια βάση όσο και σε διαχρονική πορεία με ειδικά γραφήματα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικά στοιχεία. Από τα στοιχεία αυτά, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει εύκολα ότι οι εκπομπές των αερίων παραμένουν διαχρονικά χαμηλά και πάντα κάτω από τα προβλεπόμενα όρια.

Μέσo του ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα (https://coprocessing.titan.gr/) ο επισκέπτης μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες για την συν-επεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία και τα περιβαλλοντικά οφέλη που απορρέουν.

Και οι δύο πλατφόρμες είναι διαδραστικές και δίνουν τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους πολίτες να υποβάλουν ερωτήσεις. Με τον τρόπο αυτό εγκαθιστούμε ένα κανάλι επικοινωνίας και διαβούλευσης με κάθε ενδιαφερόμενο.

Δελτίο τύπου: https://coprocessing.titan.gr/sites/default/files/13052020_platforma_perivallontikou_apotupomatos_ergostasiou_efkarpias.pdf


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των εργοστασίων μας, μπορούν να συγκρίνουν τις αέριες εκπομπές των εργοστασίων με τις ημερήσιες οριακές τιμές όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νομοθεσία και να παρακολουθούν την τήρηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.

Επίσης μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα για τα οφέλη της αξιοποίησης εναλλακτικών έναντι συμβατικών καυσίμων και πώς η συν-επεξεργασία γενικότερα συμβάλει στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.Τόπος Δράσης

Διαδίκτυο 


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Οι Μηχανικοί Προστασίας Περιβάλλοντος κάθε εργοστασίου σε καθημερινή βάση ενημερώνουν το κοινό για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εργοστασίων.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στο περιβάλλον και την κοινωνία.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτελείου. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation