ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 77 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιοποικιλότητα & Χώροι Πρασίνου

Πρωτοβουλία

Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ

Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης ΥμηττούΣτόχος δράσης

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) ιδρύθηκε το 1992, με στόχο την προστασία του δάσους του Υμηττού τόσο από φυσικές όσο ανθρώπινες απειλές. Ο Υμηττός είναι το πιο κοντινό βουνό και περιαστικό δάσος της πόλης της Αθήνας.

Λόγω της αξίας των δασικών οικοτόπων, τον Υμηττό υπόκειται σε καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 / ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του, και έχει ενσωματωθεί στην δίκτυο NATURA 2000 με τον τίτλο «ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ» (GR 3000015), Νόμος 3937 / 31-03-2011.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού είναι ΝΠΔΔ και λειτουργεί στο πλαίσιο του Νόμου για τους ΟΤΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 3 Μαρτίου 2015 εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Βασίλης Βαλασόπουλος εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και  Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο υποφαινόμενος Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Ζωγράφου Μπροστά» Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έγιναν στον Υμηττό κατά την τελευταία 10 ετία ήταν αυτή της 17ης Ιουλίου 2015. Ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση και η μεγαλύτερη σε ποσοστό κάλυψης από υψηλό δάσος χαλεπίου πεύκης. 

Κύριος στόχος της δράσης, είναι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική βλαστητική δάσωση της περιοχής, διατηρώντας πάντα την ισορροπία στη σχέση περιβάλλον – άνθρωπος.  Η έκταση στην οποία θα γίνει η αναδάσωση είναι Δημόσια δασική.

Λόγοι, που επιβάλλουν την αναδάσωση της περιοχής είναι Η προστασία του εδάφους από την απόπλυση και την επιφανειακή απορροή του νερού, Η αποφυγή μείωσης της δασικής βλάστησης και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση του πρασίνου στην περιοχή, Η δημιουργία ενός μικροπεριβάλλοντος ευνοϊκού για την πανίδα της περιοχής, Η δημιουργία μιας ρυθμιστικής ζώνης σταθερότητας στο περιβάλλον για τον αέρα, το νερό, το μικροκλίμα και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, Η εξασφάλιση της διατήρησης οικολογικών ισορροπιών στην περιοχή και του κατάλληλου μικροπεριβάλλοντος που θα ευνοήσει τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων, Η ανόρθωση του οικοσυστήματος, Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου, Η συγκράτηση των αερίων ρύπων, Η βελτίωση του τοπίου.

Όμως τίποτα από τα παραπάνω δεν πρόκειται να επιτευχτεί – τουλάχιστον σε άμεσους, ‘’ανθρώπινους χρόνους’’ αν δεν υπάρξει ανθρώπινη επέμβαση με τεχνητή αναδάσωση. Δυστυχώς οι απανωτές πυρκαγιές στη περιοχή έχουν πλήξη αν όχι ανεπανόρθωτα την περιοχή, τουλάχιστον την έχουν ‘’πληγώσει’’ σε μεγάλο βαθμό, ώστε η φύση από μόνη της να μην μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει μέσω της φυσικής αναγέννησης. Το θεμιτό θα ήταν να υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να επιτευχτεί κάτι τέτοιο. Όμως, οι απανωτές πυρκαγιές σε σύντομα χρονικά διαστήματα στην ίδια περιοχή, είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους του φυτικού γενετικού υλικού με αποτέλεσμα η φύση να μην μπορεί άμεσα να αναλάβει από μόνη της.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους πολίτες μικρούς και μεγάλους που ζουν και επισκέπτονται τον Υμηττό.

 

Χρονική διάρκεια

Δύο έτη


Περιγραφή

Η έκταση επέμβασης ανέρχεται σε περίπου 400 στρ.

Στην μελετώμενη έκταση προτείνονται:

1.  Γραμμικές φυτεύσεις με είδη τα οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά στη φωτιά και έχουν μεγαλύτερο χρόνο ανάφλεξης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη βλάστησης  με στόχο την  καθυστέρηση εξάπλωσης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτές θα γίνουν:

α. Εκατέρωθεν των υφιστάμενων δασικών δρόμων με γραμμική φύτευση.

β. κατά μήκος του οικιστικού ιστού.

2. Φυτεύσεις σε τετραγωνικό κάναβο με δένδρα και θάμνους, σε αναλογία φύτευσης 1:1. Επίσης θα γίνει εμπλουτισμός των εκτάσεων και με μελισσοκομικά  είδη.

3. Στις θέσεις όπου έχει κάνει την εμφάνιση της η φυσική αναγέννηση, προτείνεται η περιποίηση των νέων φυταρίων με μονοβεργίσματα.   Επειδή αυτές οι εκτάσεις είχαν ξανακαεί στο παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί αρκετές τεχνητές αναδασώσεις. Τα είδη των φυτών που τότε είχαν επιλεγεί ήταν εμπλουτισμένα με μεγάλο αριθμό πλατυφύλλων γι' αυτό και σήμερα παρατηρείται η φυσική αναγέννηση αυτών.

Ο συνολικός αριθμός των φυτών ανέρχεται περίπου σε 15.000 φυτά (δένδρα και θάμνοι).

Η επιλογή των δασοπονικών ειδών έγινε βάσει των γενικών αρχών που διέπουν την επιλογή των ειδών όπως:

-       Η προσαρμογή στις κλιματεδαφικές συνθήκες

-       Η ανθεκτικότητα στις πυρκαγιές

-       Η επίτευξη αισθητικού αποτελέσματος

-       Η αρμονική συνύπαρξη των ειδών

-       Η περαιτέρω ανάπτυξη της φυσικής αναβλάστησης


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα δεν δύναται να είναι μετρήσιμα καθότι τα οφέλη της Δράσης είναι Περιβαλλοντικού περιεχομένου.Τόπος Δράσης

Περιοχή 2 Ρέμα Χαλιδούς στην Ηλιούπολη.


Συνεργασία με φορέα

Η έκταση στην οποία θα επέμβουμε για την τεχνητή αναδάσωση είναι δημόσια δασική έκταση και ως εκ τούτου είναι αρμοδιότητας Δασικής Υπηρεσίας. Περιληπτικά θα αναφέρουμε τις ενέργειες που έχουν γίνει μετά την πυρκαγιά και έως και σήμερα από τον Σ.Π.Α.Υ. με πρωτοβουλία του Προέδρου μας.

Πολύ περιληπτικά αναφέρω τα κάτωθι:

-    Στις 21 Ιουλίου 2015 σύσκεψη με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών.

-    Στις 22 Ιουλίου, ευρεία σύσκεψη υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη.

-    Οριογράφηση των καμένων εκτάσεων πριν την κήρυξη της αναδασωτέας

-    Σχετική επιστολή στο Δασαρχείο Πεντέλης στις 22-7-2015

-    Σύνταξη πίνακα υλοτομίας

-    Ειδική δασοτεχνική μελέτη από την Δ/νση αναδασώσεων με χρήση του προαναφερόμενου πίνακα υλοτομίας

-    Επιστολή για αεροφωτογράφιση στο γραφείο Υπουργού στις 28 Ιουλίου 2015

-    Αποστολή συντεταγμένων της πυρκαγιάς στις 28 Ιουλίου 2015 στα αρμόδια Υπουργεία

-    Σύνταξη δύο νέων μελετών για τις αυτοτελείς και ανεξάρτητες εργασίες αντιπλημμυρικών και κορμοδεμάτων

-    Καθαρισμός όλων των φραγμάτων από το Σ.Π.Α.Υ.. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που έγιναν άμεσα μετά τη πυρκαγιά του 2015, αφενός λειτούργησαν άψογα εξαιτίας τόσο του άρτιου σχεδιασμού χωροθέτησης εγκατάστασης και κατασκευής αυτών, όσο και της απουσίας εντόνων βροχοπτώσεων, συμβάλλοντας στη αποφυγή εκδήλωση καταστρεπτικών πλημυρικών και χειμμαρικών φαινομένων και αφετέρου συντέλεσαν μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας τους (σχεδόν ενός έτους) στην υποβοήθηση μέσω της μείωσης της ταχύτητας απορροής των υδάτων στη συγκράτηση των εδαφών ώστε την άνοιξη που μας πέρασε να αναπτυχτεί χαμηλή χορτολιβαδική βλάστηση που με τη σειρά της επιδρά θετικά συμβάλλοντας στην επιπλέον συγκράτηση των εδαφών.

-    Καθαρισμός όλων των φρεατίων στους όμορους Δήμους από το Σ.Π.Α.Υ.

-    Εκτέλεση των εργασιών κορμοδεμάτων και ξυλοφραγμάτων από το Σ.Π.Α.Υ. με ίδιους πόρους και με μεγάλο αγώνα για να λάβει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

-    Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η σύμβαση για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών μεταξύ του αναδόχου και του Σ.Π.Α.Υ. υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2015

-    Οι δαπάνες του Σ.Π.Α.Υ. για τις προαναφερόμενες εργασίες έχουν ξεπεράσει τις 300.000,00€

-    Συμμετοχή στη σύνταξη της γενικής μελέτης αναδάσωσης της ευρύτερης περιοχής που υπογράφηκε από τη Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής

-    Σύνταξη του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ Σ.Π.Α.Υ. και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-    Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την κατακύρωση του αποτελέσματος

-    Αποστολή όλων των στοιχείων στην Επίτροπο για προ συμβατικό έλεγχο


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Σε όλες τις φάσεις του σχεδίου.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό


Τα αποτελέσματα δεν δύναται να είναι μετρήσιμα καθότι τα οφέλη της Δράσης είναι Περιβαλλοντικού περιεχομένου.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation