ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 128 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων

Πρωτοβουλία

Ολιστική προσέγγιση στη βιώσιμη διαχείριση νερού

Ολιστική προσέγγιση στη βιώσιμη διαχείριση νερού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Coca-Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ιδρύθηκε το 1969 και αποτελεί την κορυφαία ελληνική εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών. Μέσω ενός δικτύου που περιλαμβάνει 25 γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα, παράγει και διανέμει ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων ποιότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://gr.coca-colahellenic.com/

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δέσμευση της  Coca-Cola Τρία Έψιλον για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς μας. Ξεκινά από τις εγκαταστάσεις μας και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, τη συσκευασία και ανακύκλωση, την ενέργεια και προστασία του κλίματος και επεκτείνεται σε ευρύτερα προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Ως μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, που τα τρία τελευταία έτη κατέχει ηγετική θέση στους Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI) ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου, η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και την στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη που ο Όμιλος χαράσσει, σε τοπικό επίπεδο. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και ένα συνεχώς θετικό αποτύπωμα, κάθε χρόνο θέτουμε όλο και υψηλότερους στόχους στους περιβαλλοντικούς δείκτες.

Ένα σημαντικό επίτευγμα της χρονιάς που διανύουμε και χαρακτηριστικό της ολιστικής προσέγγισης που ακολουθούμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η διαδικασία πιστοποίησης των μονάδων μας με το European Water Stewardship (EWS), την πρωτοποριακή πρωτοβουλία του  οργανισμού European Water Partnership, η οποία έχει ήδη φέρει επιτυχημένα αποτελέσματα.

Στόχος, να αποτυπωθεί και να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθούμε, στη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων, τόσο στις λειτουργίες και εγκαταστάσεις μας, όσο και στο περιβάλλον.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ακολουθούμε μια προσέγγιση 3600, η οποία αφορά τόσο στην εσωτερική μας λειτουργία και σε όλους τους ανθρώπους μας, καθώς και στα εξωτερικά κοινά: τους συνεργάτες μας, τους προμηθευτές και πελάτες μας, όπως και τα media, τους οποίους ενημερώνουμε για τις πρακτικές μας.

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Το νερό βρίσκεται στην καρδιά όλων των δραστηριοτήτων μας, είναι το βασικότερο συστατικό των προϊόντων μας, κρίσιμο για τις διεργασίες παραγωγής μας και ζωτικό για τις κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν οι μονάδες μας.

Η μονάδα παραγωγής του φυσικού μεταλλικού νερού ΑΥΡΑ στο Αίγιο, είναι η πρώτη στον κλάδο των τροφίμων και ποτών και η δεύτερη σε όλη την Ελλάδα, που λαμβάνει την πιστοποίηση EWS, έχοντας επιτύχει 100% σε περισσότερους από 40 δείκτες, με αποτέλεσμα να λάβει τη Χρυσή Διάκριση (Gold European Water Steward). Παράλληλα, ολοκληρώνουμε την πιστοποίηση της μονάδας Σχηματαρίου, του μεγαλύτερου εργοστασίου μας που αποτελεί παράλληλα και το μεγαλύτερο εργοστάσιο αναψυκτικών και χυμών στην Ελλάδα, μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Με την πιστοποίηση αυτή, οι μονάδες μας διαμορφώνουν μια ολιστική πολιτική που αφορά στη βιώσιμη χρήση νερού.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι βασικοί πυλώνες της πιστοποίησης είναι οι εξής:

  • Οι μονάδες εφαρμόζουν πρακτικές διαχείρισης και συνεχούς βελτίωσης της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιούν, με στόχο την προστασία των πηγών τους και τη διασφάλιση της αφθονίας νερού στον υδροφόρο ορίζοντα.
  • Yιοθετούν μία συνολική προσέγγιση στην ποιότητα του νερού που αποβάλλουν, η οποία εκτείνεται από την περιβαλλοντική αξιολόγηση των υλικών που χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές μας διαδικασίες μέχρι το συνεχή ποιοτικό έλεγχο, τη βελτίωση και την ασφαλή διάθεση του απορριπτόμενου νερού.
  • Xαράσσουν ολοκληρωμένη στρατηγική για την ορθή διαχείρηση νερού, η οποία περιλαμβάνει και την αξιολόγηση σε επενδύσεις που ήδη έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα, καθώς και προγραμματισμό μελλοντικών επενδύσεων.
  • Συσχετίζουν τη χρήση νερού με τη χρήση ενέργειας, αλλά και με τη χρήση χημικών με στόχο την αποτύπωση και βελτιστοποίηση της μεταξύ τους σύνδεσης.
  • Αποτυπώνουν και εφαρμόζουν πρακτικές προστασίας των ευαίσθητων περιοχών γύρω από αυτές.


Τόπος Δράσης

Μονάδα Αιγίου και μονάδα Σχηματαρίου.


Συνεργασία με φορέα

Πρωτίστως με τον οργανισμό European Water Partnership.


Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετοχή εργαζόμένων από τους τομείς: Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Sustainability και οι εργαζόμενοι των μονάδων Αιγίου και Σχηματαρίου (στο οποίο ολοκληρώνεται επίσης η πιστοποίηση).


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Με το EWS αποτυπώνεται η περιβαλλοντική μας επίδοση σε καθέναν από τους παραπάνω πυλώνες και χτίζεται ένα πλάνο συνεχούς βελτίωσης, τα αποτελέσματα του οποίου επανεξετάζονται κάθε χρόνο.

Επίσης, με το EWS διαμορφώνεται  μία στρατηγική που στοχεύει στη συνεχή αύξηση και βελτίωση των καλών πρακτικών μας και την επικοινωνία αυτών τόσο εσωτερικά, όσο και σε εξωτερικούς stakeholders. Ειδικότερα, η επιτυχία αυτής της πιστοποίησης, αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής για να το ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες του κλάδου αλλά και ευρύτερα στην Ελλάδα.

Μέσα από τις βέλτιστες πρακτικές που έχει υιοθετήσει η εταιρεία στις εγκαταστάσεις της και τα προγράμματα που υλοποιεί, στοχεύει σε βελτίωση του αποτυπώματος σε κάθε τομέα, πέραν της ορθής διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Μερικά οφέλη και αποτελέσματα από τη συνολική προσέγγιση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

  • Την τελευταία διετία έχει παρουσιάσει μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 των παραγωγικών της μοναδων κατά 9%, του δείκτη χρήσης ενέργειας κατά 6,2% και αντίστοιχα του δείκτη χρήσης νερού κατά 10,2%.
  • Έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης όλων των εγκαταστάσεων στη χώρα.
  • Στο πλαίσιο της επένδυσης των 24 εκατ. ευρώ στη μονάδα Σχηματαρίου, η οποία ολοκληρώνεται αυτήν την περίοδο, η εταιρεία προχώρησε σε επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, σύμφωνα με την πρωτοποριακή τεχνολογία MBR (Membrane-Biological-Reactors), την κορυφαία και καινοτόμο μέθοδο βιολογικού καθαρισμού.
  • Πέτυχε επίσης μείωση των υλικών συσκευασίας – με το νέο μικρότερο πώμα που θα  χρησιμοποιείται πλέον σε όλες τις συσκευασίες PET αναψυκτικού , η εξοικονόμηση στο πλαστικό του, ανέρχεται σε 25% σε ετήσια βάση.
  • Επίσης, την περασμένη χρονιά ανακύκλωσε  το 86,6% των στερεών αποβλήτων και μείωσε τα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων κατά 11,1%.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation