ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 165 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Πρωτοβουλία

Ολιστική Στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας

Ολιστική Στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει περισσότερα από 1.200.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας, Παιδιά θύματα Εξαφάνισης, Παιδιά με προβλήματα Υγείας, Παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, έχουν βρει λύση.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.hamogelo.gr

 Στόχος δράσης

Ο βασικός σκοπός που διέπει τη δράση αφορά στην ενίσχυση της οικογένειας,  στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και  παράλληλα στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η φιλοσοφία της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας, μέσω του οποίου καλύπτονται οι πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των οικογενειών, ώστε να καταστεί εφικτή και με αξιοπρεπείς όρους η επανένταξη – επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό. Η υποστήριξη των οικογενειών επιδιώκεται με την άρση πρακτικών που οδηγούν στην καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (π.χ. ουρές συσσιτίων), προωθώντας υπηρεσίες που εξασφαλίζουν τον σεβασμό των οικονομικά αδύναμων οικογενειών.

Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση των απαραιτήτων για την διαβίωση των παιδιών και την αποφόρτιση της οικογένειας από προβλήματα που μπορούν να λυθούν με τη συμμετοχή μας (προβλήματα διαβίωσης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με φορείς πρόνοιας κλπ). Αναλυτικότερα παρέχεται ολιστική υποστήριξη στο παιδί και την οικογένεια του που βρίσκεται σε κρίση  μέσω της  κοινωνικής, εκπαιδευτικής, συμβουλευτικής και  υλικής  υποστήριξης των οικογενειών σε κρίση.

Σημαντικό ωστόσο να τονιστεί ότι ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ είναι διαφορετική και ανάλογα με τις ανάγκες της προσαρμόζεται και η στήριξη που τις παρέχουμε.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με ανήλικα τέκνα που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας, ανεξαρτήτως καταγωγής ή θρησκείας.

 

Χρονική διάρκεια

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" υλοποιεί τη δράση από το 1997.

Αναφορικά με τη χρονική διάρκεια υποστήριξης κάθε οικογένειας στόχος είναι να «εκπαιδευτεί» ο γονιός να αναλάβει το ρόλο του με επάρκεια και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Η διαδικασία είναι πολύπλευρη, χρειάζεται εξειδίκευση και κρίνεται επιτυχής όταν ολοκληρώνεται η υποστήριξη της κάθε οικογένειας σε εύλογο χρονικό διάστημα. (συγκεκριμένα κριτήρια, αξιολόγηση)


Περιγραφή

Η δράση στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και υλοποιείται στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργεί "Το Χαμόγελο του Παιδιού" σε συγκεκριμένες περιοχές ανά την Ελλάδα.

Στα Κέντρα Στήριξης ο Οργανισμός με τις κατάλληλες εξειδικευμένες υλικοτεχνικές υποδομές αποθηκεύει τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τα είδη προς διάθεση στις οικογένειες (τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, σχολικά, καθαριστικά κ.λ.π.). Παράλληλα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ο αρμόδιος Κοινωνικός Λειτουργός πραγματοποιεί συναντήσεις με τις οικογένειες, τηρεί και ενημερώνει το κοινωνικό ιστορικό, ενημερώνεται για την εξέλιξη και παράλληλα προχωρά στην ενίσχυση. Όλα τα παραπάνω στο πλαίσιο προγραμματισμένων ραντεβού με σκοπό την απόλυτη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και ιδιωτικότητας κάθε υποστηριζόμενης οικογένειας. Ομοίως πραγματοποιούνται και οι συναντήσεις με Ψυχολόγο.

Οι οικογένειες επισκέπτονται το πλησιέστερο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην περιοχή που ζουν.

Τα Κέντρα Στήριξης στο σύνολό τους διαθέτουν χώρους για να απασχολούνται τα παιδιά σε περίπτωση που συνοδεύουν τους γονείς τους.

Παράλληλα οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι του Οργανισμού πραγματοποιούν κατ’οίκον επισκέψεις για να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών που έχουν και των συνθηκών στις οποίες ζουν οι οικογένειες. Η επικοινωνία με κάθε οικογένεια πραγματοποιείται σε σταθερή βάση με «ανοικτή γραμμή επικοινωνίας».

Πέρα από τις άλλες ανάγκες, η υλική στήριξη πραγματοποιείται σταθερά σε μηνιαία βάση, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων.

Η δράση επιτυγχάνεται μέσω:

  • της στήριξης με υλικά αγαθά, όπως τρόφιμα, ένδυση, υπόδηση, οικιακές συσκευές, βρεφικά είδη, έπιπλα κ.α., ανάλογα με τις ανάγκες τους  και τη διαθεσιμότητα των ειδών
  • της διασύνδεσης του παιδιού και της οικογένειας με άλλες δράσεις του Οργανισμού όπως π.χ. Τμήμα Ιατρικών  όταν συναντάται πρόβλημα υγείας στο παιδί
  • της υποστήριξης των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών μέσω της ενισχυτικής διδασκαλίας, της διασύνδεσης με φροντιστήρια κ.τ.λ
  • της διασύνδεσης του παιδιού και της οικογένειας του με  υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας, όταν αυτό είναι απαραίτητο.
  • μέσω συμβουλευτικής -παροχής κατευθύνσεων για κοινωνικό-προνοιακά θέματα π.χ. διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων απορίας, επιδόματα απορίας κλπ
  • της συμβουλευτικής-στήριξης των οικογενειών σχετικά με την συμπεριφορά των παιδιών, προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, μαθησιακά προβλήματα και όπου κρίνεται σκόπιμο παραπομπή τους σε  ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εξειδικευμένα κέντρα κλπ.
  • της κινητοποίησης - υποστήριξης των μελών της οικογένειας ώστε να δραστηριοποιηθούν  για την επίλυση των προβλημάτων

Τα είδη που διατίθενται στις οικογένειες αποτελούν αποτέλεσμα χορηγιών επιχειρήσεων αλλά και δωρεάς ειδών από τους πολίτες. Επιπρόσθετα τρεις φορές ετησίως πραγματοποιείται από τον Οργανισμό πανελλαδική επικοινωνίας προς τους πολίτες αλλά και τα σχολεία πανελλαδικά με στόχο τη συγκέντρωση αγαθών.

Τέλος, για να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των ειδών "Το Χαμόγελο του Παιδιού" διαθέτει ειδικά φορτηγά και φορτηγά ψυγεία καθώς και συγκεκριμένους χώρους φύλαξης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

2014: υποστηρίχθηκαν 10.555 παιδιά και οι οικογένειές τους

2015: υποστηρίχθηκαν 12.828 παιδιά και οι οικογένειές τους

1ο εξάμηνο 2016: υποστηρίχθηκαν 8.189 παιδιά και οι οικογένειές τουςΤόπος Δράσης

Αττική: Μαρούσι, Ίλιον, Νέα Μάκρη (Συντονιστικό Κέντρο Αττικής)

Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη

Ηλεία: Πύργος

Εύβοια: Χαλκίδα

Κέρκυρα: Κέρκυρα

Αχαϊα: Πάτρα

Λάρισα: Λάρισα

Αρκαδία: Τρίπολη

Χανιά: Χανιά

Κόρινθος: Κόρινθος

Καθώς και ένα εξειδικευμένο Κέντρο διαχείρισης και αποθήκευσης κατεψυγμένων και νωπών προϊόντων (Τράπεζα Ειδών) στην περιοχή Ρέντη Αττικής.

 

 

 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" στο πλαίδιο υλοποίησης της δράσης διασυνδέεται και συνεργάζεται  με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α , τις εκπαιδευτικές μονάδες, τα δημόσια νοσοκομεία κ.α.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η δράση στελεχώνεται από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι εθελοντές.

O εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό και καθοριστικό στοιχείο στην λειτουργία των Κέντρων Στήριξης παιδιού & οικογένειας . Οι εθελοντές / ντριες  είναι άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων τα οποία επιθυμούν να διαθέσουν ποιοτικά τον ελεύθερο χρόνο τους.


Συνέχεια…
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation