ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 97 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Oλοκληρωμένη και καινοτόμος χωριστή συλλογή και διαχείριση των τηγανελαίων με σκοπό την αξιοποίησή τους.

Oλοκληρωμένη και καινοτόμος χωριστή συλλογή και διαχείριση των τηγανελαίων με σκοπό την αξιοποίησή τους.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αιανής, Δημητρίου Υψηλάντη, Ελιμείας, Ελλησπόντου και Κοζάνης, με πληθυσμό περίπου 75.400 κατοίκους.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.kozanh.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των τηγανελαίων στο Δήμο Κοζάνης που επιτάσσει την ξεχωριστή συλλογή τους και την παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής για την προώθησή τους προς αξιοποίηση.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Πολίτες του Δήμου Κοζάνης και στους μαθητές του Δήμου Κοζάνης

 

Χρονική διάρκεια

2 έτη


Περιγραφή

Τα τηγανέλαια, λόγω των χαρακτηριστικών τους, δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στα αποχετευτικά συστήματα των πόλεων και στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια δεν πρέπει να καταλήγουν στον νεροχύτη της κουζίνας, το νιπτήρα του μπάνιου, την τουαλέτα, το έδαφος ή τα σκουπίδια. Ένα λίτρο λαδιού μπορεί να μολύνει 1.000.000 λίτρα νερού, ποσότητα που καλύπτει τις ανάγκες ενός ατόμου σε νερό για 14 χρόνια.

Η ξεχωριστή συλλογή και διαχείρισή αυτού του είδους αποβλήτων είναι υποχρεωτική για το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βάσει του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων αλλά και βάσει του εναρμονισμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτωναλλά και στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Ν. 4042/2012 και Οδ. 2008/98/ΕΚ) και ειδικότερα στις υποχρεώσεις για τη διαχείριση των Βιολογικών Αποβλήτων (Βιοαπόβλητα).

Μέχρι σήμερα, αυτού του είδους η συλλογή υλοποιείται μόνο σε ορισμένα μεγάλα καταστήματα εστίασης, κατόπι συνεργασίας των παραγωγών –ιδιωτικών επιχειρήσεων με ιδιωτικές εταιρείες συλλογής, οι οποίες συλλέγουν τα απόβλητα και τα οδηγούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες για παραγωγή βιοκαυσίμων.

Στο πλαίσιο της δράσης προτείνεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου πιλοτικού συστήματος για την πόλη της Κοζάνης, που θα περιλαμβάνει τη χωριστή συλλογή των οικιακών αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών με σκοπό την αξιοποίησή τους. Για την υλοποίηση της δράσης θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

· Προμήθεια και εγκατάσταση 2 αυτόματων μηχανημάτων ΑΤΜ συλλογής τηγανελαίων με ευρεία και εύκολη πρόσβαση στους πολίτες

·  Συλλογή των τηγανελαίων από τη ΔΙΑΔΥΜΑ με σκοπό την αξιοποίησή τους

· Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων προβολής

·  Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία Α’ βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κοζάνης

Σχετικά με την οργανωσιακή καινοτομία, επικεντρώνονται σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας από την ευαισθητοποίηση των πολιτών έως την αξιοποίηση των τηγανελαίων για την παραγωγή βιοκαυσίμων και όχι μόνο στην ενημέρωση των πολιτών είτε στην αξιοποίηση των τηγανελαίων που συλλέγονται ήδη. Σχετικά με την κοινωνική καινοτομία, και σε αντίθεση με άλλα έργα, το έργο χρησιμοποιεί μια πλήρη προσέγγιση η οποία προβλέπει την ταυτόχρονη εμπλοκή του δημόσιου τομέα, επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

1. Ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς 1500 νοικοκυριών

2. Ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς 1700 μαθητών

3. Συλλογή 2500 λίτρων τηγανελαίων σε ένα χρόνοΤόπος Δράσης

Δήμος Κοζάνης


Συνεργασία με φορέα

Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι:

1. Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE)

2. Ο Δήμος Κοζάνης

3. Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

4. Το Πράσινο Ταμείο (χρηματοδότηση)


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Συνολικά 15 άτομα


Οφέλη για τον Οργανισμό

Μείωση κόστους διαχείρισης υγρών αποβλήτων κατά 5600 kWh/ έτος

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation