ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 210 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους φορείς

Πρωτοβουλία

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται πάνω από 75 χρόνια στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου κατέχοντας σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.halcor.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου στην Ελλάδα. Η ανακύκλωση του αλουμινίου, είναι μία πρακτική ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου απευθύνεται:

 • στους μαθητές και στη σχολική κοινότητα
 • στις οικογένειες των μαθητών
 • στους πολίτες της τοπικής κοινωνίας
 • στο ευρύ κοινό.
 

Χρονική διάρκεια

Από το 2003 ξεκίνησε η λειτουργία του ΚΑΝΑΛ. Το 2006 ξεκίνησε η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σε  συνεργασία με το «Βιωματικό Σχολείο».


Περιγραφή

Το ΚΑΝΑΛ ως Πρότυπο Κέντρο Ανακύκλωσης, παραλαμβάνει, αγοράζει και συσκευάζει μεταχειρισμένα κουτιά αλουμινίου και στη συνέχεια τα αποστέλλει στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα για να εισαχθούν ξανά στην παραγωγική διαδικασία με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται αυτό για το κοινωνικό σύνολο. Έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες επενδύσεις προκειμένου η διαδικασία αυτή να εκτελείται από την ΕΛΒΑΛ χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους που ταυτόχρονα είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΛΒΑΛ είναι καθαρά εθελοντική χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.

Το ΚΑΝΑΛ εκτός από τα κουτάκια αλουμινίου που δέχεται, αναπτύσσει εκπαιδευτικές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την ανακύκλωση του αλουμινίου. Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου περιλαμβάνει τους άξονες:

 • Ενημέρωση μαθητών με διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων και σχολικών διαγωνισμών στο Κέντρο Ανακύκλωσης Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ), όπου μαθαίνουν έμπρακτα τη διαδικασία της ανακύκλωσης
 • Εκπαίδευση μαθητών με διοργάνωση βιωματικών δράσεων στα σχολεία σε συνεργασία με το «Βιωματικό Σχολείο»
 • Ενημέρωση εκπαιδευτικών με παροχή ειδικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Ενημέρωση πολιτών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αττικής με συμμετοχή σε τοπικές δράσεις τους
 • Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, μέσω της ιστοσελίδας www.canal.gr, δημοσιεύσεων με δελτία τύπου, καθώς και παρουσιάσεων του προγράμματος σε ημερίδες και συνέδρια.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Κατά το διάστημα 2003-2015:

 • συγκεντρώθηκαν στο ΚΑΝΑΛ και προωθήθηκαν αντίστοιχα για ανακύκλωση, συνολικά 4.728.290 κιλά κουτιών αλουμινίου
 • συμμετείχαν στο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου»  συνολικά 59.752 μαθητές και αντίστοιχα 1.667 σχολικά τμήματα.

Το ΚΑΝΑΛ εκτός από τα κουτάκια αλουμινίου που δέχεται, υλοποιεί ένα «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου». Το πρόγραμμα του ΚΑΝΑΛ αναπτύσσεται σε δύο άξονες, σε δράσεις εντός και σε δράσεις εκτός.

1ος Άξονας: Δράσεις εντός ΚΑΝΑΛ

Το ΚΑΝΑΛ επισκέπτονται καθημερινά σχολικές τάξεις, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερώνονται για τη διαδικασία παραγωγής του αλουμινίου, την ανακύκλωσή του και τα οφέλη που προκύπτουν, καθώς και για την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά. Επιπρόσθετα διοργανώνονται  διαγωνισμοί ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου σε σχολεία και ιδιώτες, καθώς και εκδηλώσεις και εκθέσεις των έργων των μαθητών σε σχολικούς διαγωνισμούς που διοργανώνει με θέμα την ανακύκλωση και το περιβάλλον. Κατά το διάστημα 2003-2015 έχουν παρακολουθήσει συνολικά το ενημερωτικό πρόγραμμα του ΚΑΝΑΛ (μέσω επισκέψεων) 45.144 μαθητές από 1.007 σχολικά τμήματα.

2ος Άξονας: Δράσεις εκτός ΚΑΝΑΛ

Το ΚΑΝΑΛ υποστηρίζει και διοργανώνει σε συνεργασία με τον οργανισμό Quality Net Foundation εκπαιδευτικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Προσπαθώντας να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, σε συνεργασία με το «Βιωματικό Σχολείο» έχει υλοποιήσει, με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία δέκα έτη, πρωτοπόρα εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα το Περιβάλλον και την Ανακύκλωση. Κατά το σχολικό έτος 2014-2015, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η ζωή χωρίς σκουπίδια : Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση», παρουσιάστηκε από το «Βιωματικό Σχολείο» σε 521 μαθητές, 30 σχολικών τμημάτων 7 Δημοτικών Σχολείων Βοιωτίας και Αττικής. Συνολικά, από το 2010 μέχρι σήμερα:

 • Έχουμε εκπαιδεύσει 14.608 μαθητές 660 σχολικών τμημάτων.
 • Έχουμε υλοποιήσει δωρεάν βιωματική εκπαίδευση, στο πλαίσιο των ευρύτερων δραστηριοτήτων της ευέλικτης ζώνης, σε 192 σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης σε μια δύσκολη περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης.
 • Έχουμε προσφέρει δωρεάν υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε 14.087 μαθητές.
 • Έχουμε ενημερώσει για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα την εκπαιδευτική κοινότητα 68 περιοχών συνολικά.
 • Έχουμε αφυπνίσει 14.608 οικογένειες, δηλαδή 40.902 άτομα.


Τόπος Δράσης

Το ΚΑΝΑΛ λειτουργεί στο Μαρούσι Αττικής, ενώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα με το Βιωματικό Σχολείο υλοποιούνται στα σχολεία (της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) της Αττικής και της Βοιωτίας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς:

 • τη ΜΚΟ QualityNet Foundation, με το εκπαιδευτικό τμήμα «Βιωματικό Σχολείο», το οποίο υλοποιεί τα βιωματικά προγράμματα  στα σχολεία (π.χ. «Η Ζωή χωρίς Σκουπίδια: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση»).
 • Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας, με τίτλο «Μαραθώνιος Περιβάλλοντος» που έχει τεθεί υπό την αιγίδα 3 Υπουργείων: Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.
 • τα σχολεία (κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), τα οποία επισκέπτονται το ΚΑΝΑΛ και είναι αποδέκτες των βιωματικών ενεργειών. 
 • τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ΕΛΒΑΛ διατηρεί μόνιμο ειδικό συνεργάτη Περιβαλλοντολόγο, ώστε να εκπονεί τα καθημερινά σεμινάρια εντός του ΚΑΝΑΛ. Επίσης προσέλαβε και διατηρεί 3 εργαζόμενους που συλλέγουν και δεματοποιούν τα κουτάκια αλουμινίου που προσκομίζουν οι επισκέπτες και απασχολούνται με τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του ΚΑΝΑΛ.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα επιχειρηματικά οφέλη του προγράμματος είναι:

Α. Οφέλη για το προσωπικό, εξαιτίας της αυξημένης ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε περιβαλλοντικά θέματα

Β. Βελτίωση της φήμης της Εταιρίας, παρότι η δραστηριότητα της δεν απευθύνεται σε καταναλωτές αλλά σε εταιρικούς πελάτες

Γ. Ανάπτυξη νέων πράσινων προϊόντων, από την αυξημένη ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και με σκοπό την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών

Δ. Μείωση κόστους προμήθειας πρώτων υλών.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Elval Open Door Day

Green Alloy

"Συνεισφέρουμε Όλοι Μαζί για μια Κοινωνία Αλληλεγγύης"

'Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος'

Εtalbond FR

Εκπαίδευση προμηθευτών και εργαζομένων σε θέματα ΕΚΕ, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση Διαφθοράς

Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών

Εφαρμογή Συστήματος 5Σ

Κώδικας Δεοντολογίας και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση Διαφθοράς

Ολοκληρωμένο και ουσιαστικό Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004)

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

Χρήση παλαιών μετάλλων (scrap)Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation