ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 194 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

Όμιλος ΙΑΣΩ: Διαχείριση Μολυσματικών Αποβλήτων

Όμιλος ΙΑΣΩ: Διαχείριση Μολυσματικών Αποβλήτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΙΑΣΩ Α.Ε.Στόχος δράσης

Η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

• της προμήθειας υλικών σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε Κλινικής αποφεύγοντας το πλεόνασμα και αποφεύγοντας την αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις απαιτούμενες.

• την βελτιστοποίηση του χρόνου και των διαδικασιών των παραγγελιών ώστε να μειωθεί η πιθανότητα λήξης του χρόνου ζωής κάποιου υλικού.

• τη διατήρηση στοιχείων των υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες ώστε να προωθείται η χρήση των υλικών για τα οποία πλησιάζει ο χρόνος λήξης τους.

• την προμήθεια υλικών τα οποία δύνανται εύκολα να αξιοποιηθούν.

• τη συμμετοχή σε προγράμματα διαλογής στην πηγή, εφόσον αυτή είναι δυνατή.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από τον Όμιλο στην διαχείριση των Μολυσματικών Αποβλήτων. Τα μολυσματικά απόβλητα αποθηκεύονται πριν την αποκομιδή τους σε ειδικό ψυκτικό θάλαμο. Επίσης, τα ραδιοενεργά απόβλητα παραμένουν σε ψυχόμενους χώρους μέχρι την ολική εξουδετέρωσή τους. Πριν την απόρριψη των αποβλήτων όλα τα επικίνδυνα απόβλητα περνούν και από Ανιχνευτή Ακτινοβολίας Χώρου έτσι ώστε να μην υπάρχει και η παραμικρή πιθανότητα να φύγουν επικίνδυνα απόβλητα από τον χώρο των κλινικών.

                          

Οι γενικές κατηγορίες των αποβλήτων που παράγονται στις Κλινικές του Ομίλου, περιλαμβάνουν:

1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ): απόβλητα που προσομοιάζουν με οικιακά π.χ. από την παρασκευή φαγητών στις κουζίνες των Κλινικών από τις δραστηριότητες εστίασης, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας, και άλλα μη επικίνδυνα υλικά.

 

2. Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ):

• Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ): απόβλητα που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υγρά και μπορούν δυνητικά να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα.

• Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ): Απόβλητα που προέρχονται από τα Παθολογοανατομικά Εργαστήρια, από Τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες όπως ιστοί, απόβλητα που μπορεί να περιέχουν κυτταροτοξικά - κυτταροστατικά - χημειοθεραπευτικά και άλλα φάρμακα.

 

Επίσης, σημειώνεται ότι το ΙΑΣΩ διαχειρίζεται και άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ): Χημικές ουσίες που αποτελούνται από/ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες καθώς και ειδικά ρεύματα αποβλήτων: ραδιενεργά, ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης: μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα έλαια, κ.ά.

 

Η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

• της προμήθειας υλικών σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε Κλινικής αποφεύγοντας το πλεόνασμα και αποφεύγοντας την αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις απαιτούμενες.

• την βελτιστοποίηση του χρόνου και των διαδικασιών των παραγγελιών ώστε να μειωθεί η πιθανότητα λήξης του χρόνου ζωής κάποιου υλικού.

• τη διατήρηση στοιχείων των υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες ώστε να προωθείται η χρήση των υλικών για τα οποία πλησιάζει ο χρόνος λήξης τους.

• την προμήθεια υλικών τα οποία δύνανται εύκολα να αξιοποιηθούν.

• τη συμμετοχή σε προγράμματα διαλογής στην πηγή, εφόσον αυτή είναι δυνατή.

 

Το έτος 2019, η διαχείριση των αποβλήτων στις Κλινικές του Ομίλου «ΙΑΣΩ», ήταν:

 

Αποστείρωση (t): 196,558

Αποτέφρωση (t): 117,081

Ανακύκλωση (t): 249,897


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

  Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation