ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Παράγουμε έναν Καλύτερο Κόσμο

Παράγουμε έναν Καλύτερο Κόσμο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών, αποτελεί μέλος του Ομίλου της HEINEKEN N.V. και είναι από τις σημαντικότερες εταιρίες παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.athenianbrewery.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ενσωμάτωση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματική λειτουργία του οργανισμού με στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη της κερδοφορίας και παράλληλα της συνεισφοράς σε οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η στρατηγική αφορά και απευθύνεται σε όλες τις ομάδες συμμετόχων που έχουν προσδιοριστεί απο την ανάλυση ουσιαστικότητας της εταιρίας:

 • Καταναλωτές
 • Πελάτες
 • Εργαζόμενους
 • Προμηθευτές
 • ΜΚΟ
 • ΜΜΕ
 • Τοπικούς φορείς
 • Κρατικούς φορείς
 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής.


Περιγραφή

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα, τόσο για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, όσο και για τη HEINEKEN. Από το 2010, η στρατηγική μας αυτή εκφράζεται μέσα από την παγκόσμια πλατφόρμα υπεύθυνης ανάπτυξης «Παράγουμε έναν καλύτερο κόσμο».

Η δέσμευσή μας να «Παράγουμε έναν καλύτερο κόσμο» είναι κοινή για όλους μας. Ξεκινάει από τα μέλη της Διοικητικής Ομάδας και φτάνει σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε διεύθυνση της εταιρίας.

Βασικός μας στόχος είναι να ενσωματώνουμε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας: στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, στις Προμήθειες, στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στο Marketing και στις Πωλήσεις.

Με στόχο να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, εστιάζουμε σε έξι στρατηγικούς άξονες προτεραιότητας που συνεισφέρουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρίας μας και παράλληλα δημιουργουν αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον:

 • Προστασία των υδάτινων πόρων
 • Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • Προμήθεια τοπικών πρώτων υλών
 • Προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Στήριξη στις τοπικές κοινωνίες

Καθένας από τους άξονες συνδέεται άμεσα με μετρήσιμους στόχους στην καθημερινή μας δραστηριότητα και αφορά στους κοινωνικούς μας εταίρους.

Καθένας από τους άξονες συνδέεται άμεσα με μετρήσιμους στόχους στην καθημερινή μας δραστηριότητα και αφορά στους κοινωνικούς μας εταίρους. Θέλουμε να προσφέρουμε απόλαυση στους καταναλωτές και ταυτόχρονα να παραμένουμε υπεύθυνοι απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές της υπεύθυνης εμπορικής επικοινωνίας και συνεχίζουμε την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των καταναλωτών στην υπεύθυνη κατανάλωση, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών.

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, υποστηρίζουμε τη δέσμευσή μας για στήριξη της ελληνικής οικονομίας αλλά και των τοπικών κοινωνιών με κάθε δυνατό τρόπο με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ακούμε τις ανάγκες των συμμετόχων μας, συζητούμε με την κοινωνία και ενισχύουμε με κάθε τρόπο τον εθελοντισμό.

Δεσμευόμαστε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας και να συνεχίσουμε να επενδύουμε στον ειλικρινή διάλογο με το σύνολο των συμμετόχων μας, αλλά και να εξελίσσουμε περαιτέρω τη μεθοδολογία που ακολουθούμε, με σκοπό να ενσωματώσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους στο σχεδιασμό μας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σκοράρει συστηματικά υψηλές βαθμολογίες στην ετήσια έρευνα φήμης που διεξάγει ο Ομιλος HEINEKEN στις σημαντικότερες αγορές που δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο.

Η έρευνα διεξάγεται απο ανεξάρτητη εταιρία του εξωτερικού (Reputation Inc.) απευθείας για λογαριασμό της HEINEKEN NV και συμπεριμβάνει ποιοτικές και ποσοτικές μετρήσεις με όλες τις ομάδες stakeholders.

Για το έτος 2015, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έλαβε συνολική βαθμολογία 4,44 με άριστα το 5, βελτιώνοντας σημαντικά την επίδοση του 2014 απο το 4,35.Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation