ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 237 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Πρωτοβουλία

Παραμύθι χωρίς όρια

Παραμύθι χωρίς όρια
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΑΜΥΜΩΝΗ

Η ΑΜΥΜΩΝΗ είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες. Υλοποιεί 4 προγράμματα για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και απασχόληση ατόμων, με τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.amimoni.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το «Παραμύθι Χωρίς Όρια» είναι η πρώτη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη παραμυθιών στην Ελλάδα, η οποία απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με προβλήματα όρασης. Αποτελείται από 20 ακουστικά/οπτικοποιημένα παραμύθια, 19 εκ των οποίων είναι των Εκδόσεων Καλειδοσκόπιο και ένα των Εκδόσεων Άπαρσις. Τα παραμύθια αφηγούνται συγγραφείς, ηθοποιοί, εθελοντές του φορέα «Διαβάζω για τους Άλλους» και της Αμυμώνης. Η οπτικοποίηση έγινε υπό τις οδηγίες του προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης, ώστε κάθε παραμύθι να έχει διαφορετικό επίπεδο οπτικής προσαρμογής, για να γίνεται αντιληπτό από παιδιά με αντίστοιχο επίπεδο όρασης.

Το «Παραμύθι χωρίς Όρια» υπερβαίνει τους αποκλεισμούς και τα εμπόδια, προσφέροντας στα παιδιά με προβλήματα όρασης τη δυνατότητα να απολαύσουν αγαπημένα παραμύθια – μία πολύ κοινή μια δραστηριότητα που ως τώρα στερούνταν λόγω έλλειψης κατάλληλα διαμορφωμένου υλικού.

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η αύξηση της συμμετοχής των παιδιών με προβλήματα όρασης σε καίριες για την ανάπτυξή τους δραστηριότητες, η κοινωνική ενσωμάτωσή τους και η προάσπιση του βασικού δικαιώματος στην ψυχαγωγία και την εκπαίδευση.

Ειδικότερα, μέσω της δημιουργίας της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών επιδιώκουμε τα παιδιά να εξασφαλίσουν άμεση δωρεάν πρόσβαση στην οπτικοποιημένη αφήγηση 20 ποιοτικών παραμυθιών, να διασκεδάσουν, να «ταξιδέψουν» με τα βιβλία και ακόμα, οι οικογένειες τους να διευρύνουν τα μέσα διαδραστικής επικοινωνίας με τα παιδιά τους, να αποκτήσουν με την «ανάγνωση παραμυθιών» δημιουργικές, ευχάριστες ρουτίνες καθημερινότητας, αντίστοιχες με άλλες οικογένειες, βελτιώνοντας τους συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ των μελών τους.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

1. Χρόνος αναψυχής, εκπαίδευσης, χαράς για τα παιδιά μέσω της «ανάγνωσης» παραμυθιού, όπως για κάθε παιδί, και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους από οποιοδήποτε περιβάλλον (σπίτι, διακοπές, σχολείο κλπ).

2. Ποιοτικός κοινός χρόνος ψυχαγωγίας για τα μέλη της οικογένειας (αδέλφια, γονείς, παππούδες) και το Παιδί, που θα ελαφρύνει την επιβαρυμένη καθημερινότητά τους και θα ενισχύει τους δεσμούς τους.

3. Κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών και των οικογενειών τους μέσω:

- των βιωματικών δράσεων ευαισθητοποίησης που υλοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, με τη συμμετοχή των παιδιών μαζί με συμμαθητές τους σε δραστηριότητες «ανάγνωσης» και διασκέδασης,

- της συμμετοχής όλης της οικογένειας στην κοινωνική εκδήλωση παρουσίασης με επίκεντρο το παιδί.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση μας στοχεύει άμεσα στα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με προβλήματα όρασης, και τις οικογένειες τους, και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση φορέων και κοινωνικών δομών για διεύρυνση των ευκαιριών αναψυχής, εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης για τα παιδιά με προβλήματα όρασης. Επίσης, απευθύνεται και σε ένα ευρύτερο κοινό που περιλαμβάνει και παιδιά τυπικής ανάπτυξης καθώς και τις οικογένειές τους με απώτερο στόχο η βιβλιοθήκη μας να αποτελέσει ένα χώρο συμπερίληψης των παιδιών με προβλήματα όρασης σε δραστηριότητες κοινές για όλα τα παιδιά.

Άμεσα και έμμεσα ωφελούμενοι της δράσης είναι:
· Οι ωφελούμενοι των δομών της Αμυμώνης (πάνω από 100 οικογένειες)
· Οικογένειες παιδιών με ή χωρίς οπτική αναπηρία που θα επισκεφτούν την
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη παραμυθιών και θα ευαισθητοποιηθούν στο
θέμα μέσα από το σχετικό υλικό της ιστοσελίδας
· Εκδοτικοί οίκοι που θα αντιληφθούν την ανάγκη προσαρμογής υλικού
για τα άτομα με οπτική αναπηρία.
· Εκπαιδευτικοί και μαθητές των σχολείων που θα συμμετάσχουν στις βιωματικές δράσεις ενσωμάτωσης, και μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν τα παραμύθια

· Συνδρομητές του καναλιού της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (πάνω από 830)

 

Χρονική διάρκεια

Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021.


Περιγραφή

Για πρώτη φορά, δημιουργείται μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με παραμύθια στην ελληνική γλώσσα, τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν και άμεσα για όλα τα παιδιά με προβλήματα όρασης και τις οικογένειες τους. Το γεγονός ότι η βιβλιοθήκη είναι εύκολα προσβάσιμη διαδικτυακά,  διευρύνει τον ωφελούμενο πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο.

Επίσης, η οπτικοποίηση απευθύνεται σε παιδιά με εναπομείνασα όραση και στη συγκεκριμένη δράση, έχει τρία στάδια (για πολύ χαμηλή, λιγότερο χαμηλή ή λίγο χαμηλή όραση). Είναι πάντα βασισμένη στην πρωτότυπη εικονογράφηση του κάθε βιβλίου και σε συνεργασία με την γραφίστρια, καταλήγουμε σε ευκρινή σχήματα, έντονες χρωματικές αντιθέσεις, σαφή σχήματα ή και πιο αφηρημένα εάν η όραση είναι πολύ χαμηλή. Ο στόχος είναι το παιδί, να μπορεί να έχει οπτική επαφή με το παραμύθι παράλληλα με την αφήγηση που έτσι κι αλλιώς είναι φιλική προς παιδιά με οπτική αναπηρία.

Η δράση μας εμπνέεται από τις γενικές αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, και ειδικότερα με το άρθρο 3 εδ. β’, γ’, στ’ και θ’, περί μη διάκρισης, πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής και ένταξης στην κοινωνία,  δυνατότητας πρόσβασης και σεβασμού για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρία.

Ειδικότερα, η δράση μας ενσαρκώνει την ουσία του άρθρου 7 παρ. 1 της Σύμβασης, εξασφαλίζοντας στα παιδιά με αναπηρία την πλήρη απόλαυση όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά, καθώς και του άρθρου 30 παρ. 1 εδ. α’, γ’ και παρ. 5 εδ. δ’, παρέχοντας πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό σε προσβάσιμες μορφές, και ειδικότερα σε βιβλιοθήκες, καθώς επίσης εξασφαλίζοντας ότι τα παιδιά ΑμεΑ έχουν ίση πρόσβαση με τα άλλα παιδιά στη συμμετοχή σε παιχνίδι, ψυχαγωγία και ελεύθερο χρόνο.
 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μετρήσιμα αποτελέσματα:

Κανάλι Αμυμώνη_Παραμύθι χωρίς ορια (youtube): 831 εγγεγραμμένοι, 81.155 προβολές

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη παραμυθιών (website): 27.067 προβολές

Τα παραμύθια φαίνεται πως ήδη έχουν μεγάλη αποδοχή τόσο από τα παιδιά μας και τους γονείς τους, όσο και από εκπαιδευτικούς στο χώρο της ειδικής αγωγής. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που διενεργήσαμε σε συνεργασία με τους γονείς της Πρώιμης Παρέμβασης, είναι χαρακτηριστικό ότι το κυρίαρχο συναίσθημα των παιδιών κατά τη διάρκεια της προβολής είναι η χαρά και μετά το πέρας της προβολής, η επιθυμία για άλλο παραμύθι.Τόπος Δράσης

Η δράση υλοποιήθηκε στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Αμυμώνης στο Ελληνικό, στις εγκαταστάσεις των Εκδόσεων Καλειδοσκόπιο, στο στούντιο ηχογράφησης του «Διαβάζω για τους άλλους» και του Θοδωρή Δαμουράκη. Η δράση εφαρμόστηκε πιλοτικά τον Πρότυπο Παιδικό Σταθμό «Μάρη Ρεντζέπη» στην Καλλιθέα Αττικής.

Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις του φορέα «Πόρτα Ανοιχτή» καθώς και στο «Καφέ στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου».


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Για την υλοποίηση της δράσης, συνεργαστήκαμε με τον οργανισμό «Διαβάζω για τους Άλλους», με τις Εκδόσεις «Καλειδοσκόπιο» και τις Εκδόσεις «Άπαρσις». Συνεργαστήκαμε επίσης με τον φορέα «Πόρτα Ανοιχτή» για τη μια εκ των δυο εκδηλώσεων παρουσίασης, η οποία έγινε στις εγκαταστάσεις του καθώς επίσης και με τον Πρότυπο Παιδικό Σταθμό «Μάρη Ρεντζέπη» όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά η Δράση με τη συμμετοχή των παιδιών που παρακολούθησαν τα παραμύθια με κλειστά μάτια.

Η δράση «Παραμύθι χωρίς Όρια», που υλοποιήθηκε το 2019, χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στο πλαίσιο του 3ου Κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» και η συνέχειά της, «Παραμύθι χωρίς όρια ΙΙ», που υλοποιήθηκε το 2021, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Έργα και δράσεις Ψηφιακού Πολιτισμού 2020».

Επίσης, έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με την «e-Nable Greece» την υλοποίηση της δράσης «Δίνοντας ζωή στις εικόνες», που στοχεύει στη δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης παραμυθιών με αρχεία εκτυπώσιμα σε 3D εκτυπωτή. Η δράση αποσκοπεί να προσφέρει σε παιδιά με οπτική αναπηρία μέσω 3D απεικόνισης (για απτική διέγερση) καλύτερη κατανόηση παραμυθιών και κατ’ επέκταση του φυσικού τους περιβάλλοντος και κόσμου. Οι απτικές αναπαραστάσεις έχουν μεγάλη εφαρμογή και αξία για τα άτομα με οπτική αναπηρία, ωστόσο η δημιουργία ενός οδηγού μετατροπής 2D εικόνας σε 3D model, που θα προσφέρει την δυνατότητα απτικής αντίληψης της αρχικής εικόνας, θα έχει σημαντική πρόσθετη παιδαγωγική αλλά και κοινωνική αξία, συμβάλλοντας στην ενσωμάτωση, την εκπαίδευση και την αυτοπεποίθηση του ατόμου.

Στόχος μας μέχρι το τέλος του 2021 είναι έχει ολοκληρωθεί μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με 13 συνολικά παραμύθια τα οποία ακολουθώντας την οπτικοποίηση των παραμυθιών της βιβλιοθήκης «Παραμύθι χωρίς Όρια», θα είναι εκτυπώσιμα σε 3D εκτυπωτή. Η δράση έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Σημεία Στήριξης”, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Έργα και δράσεις Ψηφιακού Πολιτισμού 2021».


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στην υλοποίηση της δράσης, συμμετείχαν:

Ομάδα εργαζομένων της Αμυμώνης, των Εκδόσεων «Καλειδοσκόπιο» και «Άπαρσις», αποτελούμενη από 8 άτομα

8 Εξωτερικοί συνεργάτες

16 Εθελοντές και αφηγητές του «Διαβάζω για τους Άλλους» και της Αμυμώνης


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

1. Αύξηση της εξωστρέφειας:

Μέσα από τις 2 εκδηλώσεις παρουσίασης που διοργανώσαμε καταφέραμε να προβάλουμε τη δράση μας σε κοινό άνω των 200 συνολικά ατόμων, αποτελούμενο από παιδιά με και χωρίς αναπηρίες και τις οικογένειές τους, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες καθώς και εκπροσώπους της Πολιτείας.

2. Αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και των κοινωνικών μας δικτύων:

Οι προβολές της σελίδας της ηλεκτρονικής μας βιβλιοθήκης αποτελούν σε ποσοστό το 22,94% του συνόλου της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Παράλληλα, οι ολοένα αυξανόμενες προβολές και εγγραφές στο ομώνυμο κανάλι μας στο Youtube διευρύνουν το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation