ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται πάνω από 75 χρόνια στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου κατέχοντας σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.halcor.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Σκοπός της πλατφόρμας αυτής είναι:

 • Η μέτρηση/αξιολόγηση της θερμικής απόδοσης διαφόρων τύπων σωλήνων με διαφορετική γεωμετρία εσωτερικής ελίκωσης  
 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε κατασκευαστές εναλλακτών θερμότητας (πχ. κλιματιστικών μονάδων)
 • Η έρευνα και ανάπτυξη τύπων σωλήνων με εσωτερική ελίκωση για “tailor-made” εφαρμογές, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προδιαγραφές του κάθε πελάτη.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Υφιστάμενοι καθώς και μελλοντικοί/ πιθανοί/ νέοι πελάτες της ΧΑΛΚΟΡ. 

 

Χρονική διάρκεια

Η εγκατάσταση της πλατφόρμας αυτής ολοκληρώθηκε το 2014 και μέσα στο 2015 υλοποιήθηκαν τα πρώτα έργα.


Περιγραφή

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των πελατών και της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης, η Χαλκόρ προχώρησε στην εγκατάσταση μιας νέας και καινοτόμας πλατφόρμας / εργαστήριο δοκιμών θερμικής απόδοσης σωλήνων με εσωτερική ελίκωση (IGT – Inner Grooved Tubes). Η πλατφόρμα δοκιμών θερμικής απόδοσης βρίσκεται εντός της μονάδας παραγωγής της Χαλκόρ στα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου κατασκευάζονται οι σωλήνες TALOSâ με εσωτερική ελίκωση (IGT) και οι σωλήνες TALOSâ ACR, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές καθώς και τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής, καθίσταται εφικτή η μέτρηση του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας σωλήνων που προορίζονται για εναλλάκτες θερμότητας. Ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας μετριέται για ψυκτικά ρευστά τύπου HFC (R410A, R134A, κ.α.) σε λειτουργία συμπύκνωσης και εξάτμισης. Επιπλέον, παρέχεται και η δυνατότητα μέτρησης και της πτώσης πίεσης λόγω τριβών.

Το εργαστήριο θερμικής απόδοσης σωλήνων δίνει στη ΧΑΛΚΟΡ τη δυνατότητα να ενσωματώνει τα αποτελέσματα  των δοκιμών σε ένα πλήρες πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης για κατασκευαστές εναλλακτών θερμότητας, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των εναλλακτών θερμότητας για οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 

 • Καλύτερη απόδοση
 • Μεγαλύτερη χωρητικότητα
 • Μείωση χρήσης πρώτων υλών
 • Συμπαγές μέγεθος εναλλακτών θερμότητας
 • Μείωση χρήσης ψυκτικού.

Σκοπός της πλατφόρμας αυτής είναι:

 • Η μέτρηση/αξιολόγηση της θερμικής απόδοσης διαφόρων τύπων σωλήνων με διαφορετική γεωμετρία εσωτερικής ελίκωσης  
 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε κατασκευαστές εναλλακτών θερμότητας (κλιματιστικών μονάδων).
 • Η έρευνα και ανάπτυξη τύπων σωλήνων με εσωτερική ελίκωση για “tailor-made” εφαρμογές, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προδιαγραφές του κάθε πελάτη.

Με βάση τα δεδομένα από το εργαστήριο δοκιμών θερμικής απόδοσης σωλήνων με εσωτερική ελίκωση, είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον βέλτιστο σωλήνα με εσωτερική ελίκωση, από τη γκάμα προϊόντων που διαθέτει η Εταιρία. Στις εργασίες του έργου μπορεί να περιλαμβάνονται:

 • Ανάπτυξη ενός νέου σωλήνα με εσωτερική ελίκωση
 • Αξιολόγηση της απόδοσης του σωλήνα με εσωτερική ελίκωση στο τελικό προϊόν
 • Μελέτη της απόδοσης της εκτόνωσης στο σωλήνα
 • Σχεδιασμός νέων τύπων σωλήνων με εσωτερική ελίκωση για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Πέραν των έργων που πραγματοποιούνται καθαρά με βάση τις απαιτήσεις των πελατών, οι εργασίες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 • Την κατηγοριοποίηση της γκάμας των σωλήνων: Η αξιολόγηση της θερμικής συμπεριφοράς για κάθε προφίλ με βάση την εφαρμογή.
 • Την ανάπτυξη νέων προφίλ ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η εγκατάσταση της πλατφόρμας αυτής ολοκληρώθηκε το 2014. Μέσα στο 2015 υλοποίηθηκαν τα πρώτα έργα σε πελάτες, οπότε αποτελέσματα θα έχουμε μέσα στο 2016.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο νέου έργου που πραγματοποιήθηκε εντός του 2015, η συνεργασία είχε σκοπό τη βελτιστοποίηση των προφίλ που χρησιμοποιεί ο πελάτης και την περαιτέρω ανάπτυξη προφίλ σωλήνα με εσωτερική ελίκωση, ειδικά προσαρμοσμένου για την εκάστοτε εφαρμογή. Το έργο που υλοποιήθηκε, περιελάμβανε τα παρακάτω:

 • Ανάπτυξη ενός νέου σωλήνα με εσωτερική ελίκωση
 • Συγκριτική μελέτη με σκοπό την αντικατάσταση του προφίλ με άλλο μεγαλύτερης αποδοτικότητας
 • Αξιολόγηση της απόδοσης του σωλήνα με εσωτερική ελίκωση στο τελικό προϊόν
 • Συνεργασία με το αντίστοιχο εργαστήριο του πελάτη για περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.


Τόπος Δράσης

Οινόφυτα Βοιωτίας – Εργοστάσιο σωλήνων χαλκού της ΧΑΛΚΟΡ.


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρξε συνεργασία με άλλο φορέα.


Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων περιορίζεται στο προσωπικό που χειρίζεται τη λειτουργία της πλατφόρμας.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η ΧΑΛΚΟΡ είναι πλέον σε θέση να:

 • Κατανοεί με ακρίβεια τις βασικές αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά των εναλλακτών θερμότητας ανάλογα με τη διαφορετική γεωμετρία της εσωτερικής ελίκωσης των σωλήνων.
 • Συσχετίζει τις συνθήκες λειτουργίας των εναλλακτών θερμότητας με τις αντίστοιχες στο εργαστήριο.
 • Προσαρμόζει το σχεδιασμό της εσωτερικής ελίκωσης του σωλήνα, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί στόχοι επίδοσης που θέτει ο εκάστοτε κατασκευαστής για τον σχεδιασμό εναλλάκτη θερμότητας.

Τα οφέλη από αυτή την εγκατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τη ΧΑΛΚΟΡ όσο και για τους πελάτες της, δεδομένης της νέας γκάμας υπηρεσιών που μπορεί πλέον να τους προσφέρει. Με τη νέα αυτή πλατφόρμα, οι δοκιμές που πραγματοποιούνται,  έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των σωλήνων, με ιδιαίτερα θετικά για το περιβάλλον αποτελέσματα. Η χρήση σωλήνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νέων εναλλακτών ενέργειας, με τελικό όφελος την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς λιγότερους αέριους ρύπους στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των έργων με τους πελάτες μας είναι σε συμφωνία με την σχετική ευρωπαϊκή «πράσινη» νομοθεσία (F Gas regulation).
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Elval Open Door Day

Green Alloy

"Συνεισφέρουμε Όλοι Μαζί για μια Κοινωνία Αλληλεγγύης"

'Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος'

Εtalbond FR

Εκπαίδευση προμηθευτών και εργαζομένων σε θέματα ΕΚΕ, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση Διαφθοράς

Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών

Εφαρμογή Συστήματος 5Σ

Κώδικας Δεοντολογίας και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση Διαφθοράς

Ολοκληρωμένο και ουσιαστικό Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου

Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004)

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

Χρήση παλαιών μετάλλων (scrap)Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation