ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 237 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υγεία & Ασφάλεια

Πρωτοβουλία

ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΘΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΘΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΑΣΙΣ


Στόχος δράσης

Η ανάπτυξη  της συγκεκριμένης δράσης  αποσκοπεί να λύσει το πρόβλημα της  συμβουλευτικής υποστήριξης και των  

συνεδριών που σαν έργο  αποτελεί  μόνιμη δραστηριότητα της οργάνωσης  σε εθισμένους και  μέλη  των οικογενειών 

τους που κατοικούν  σε διάφορα μέρη της Ελλάδος  αλλά λόγω της  απόστασης  δεν μπορούν να παραστούν σε 

διαπροσωπική φυσική επικοινωνία με τούς συμβούλους και  τα στελέχη της οργάνωσης για κατ’ ιδίαν  επικοινωνία.

Θα στηθεί μία διαδικτυακή  ψηφιακή πλατφόρμα ,που με τη χρήση  Η/Υ καμερών και  διαδραστικού λογισμικού 

θα φέρνει σε επαφή  σε πραγματικό χρόνο τον ενδιαφερόμενο εθισμένο ή μέλος της οικογένειάς  του με έναν σύμβουλο

εξαρτήσεων για παροχή συμβουλευτικής και πραγματοποίησης συνεδρίας σαν να είναι στο χώρο της "ΟΑΣΙΣ".

Θα  δημιουργηθούν 3 νέες θέσεις εργασίας με την χρήση  3 καινούργιων Η/Υ  με τεχνολογία αιχμής κάμερες,

μικρόφωνα και το ανάλογο λογισμικό. Η καινοτομία της  προσπάθειας  έγκειται στο γεγονός της  δικτύωσης σε

πανελλήνιο  επίπεδο  και  η παροχή συμβουλευτικής  της ομάδας των μελών της  «ΟΑΣΙΣ»  που θα μεγιστοποιήσει

την θετική και εποικοδομητική  της  παρέμβαση σε βάθος  σε όλη τη  χώρα.

Έτσι όλο και περισσότεροι εξαρτημένοι θα βοηθηθούν  οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών  τους που όπως

είναι γνωστό υποφέρουν το ίδιο όπως και οι εξαρτημένοι.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στα 17 χρόνια λειτουργίας  η "ΟΑΣΙΣ"   έχει  υποστηρίξει  περίπου  10.000 άτομα  σε ολόκληρη τη χώρα  και έχει γίνει

σημείο αναφοράς στο χώρο της απεξάρτησης, έχοντας εισαγάγει  στην Ελλάδα πρώτοι εμείς  την μέθοδο θεραπείας

των 12 βημάτων,κατά το πρότυπο  των "Ανώνυμων Αλκοολικών". Οι ομάδες στόχος που επωφελούνται από  

τις δραστηριότητες της  οργάνωσης είναι:

  • Άτομα  στα πρώτα στάδια του αλκοολισμού
  • Εξαρτημένοι  στην κάνναβη
  • Εθισμένοι στο διαδίκτυο (Gaming-Social media-τζόγος)
  • Εθισμένοι  ήπιας μορφής που λειτουργούν κοινωνικά, (νόμιμα χορηγούμενες ουσίες –αγχολυτικά-ηρεμιστικά ) .
  • Υπερφάγοι-βουλιμικοί
  • Άτομα  με εξαρτητική συμπεριφορά στις  διαπροσωπικές  σχέσεις , (love & sex  addiction) σε σημείο που επηρεάζει αρνητικά τη ζωή  τους.
  • Συνεξαρτημένοι , (γονείς ,σύντροφοι, παιδιά, φίλοι).
  • Αποφυλακισμένοι χρήστες  ουσιών σε ένδεια
 

Χρονική διάρκεια

Η δράση  στοχεύεται να έχει μόνιμη διάρκεια  και  να απασχολεί την οργάνωση  εσαεί  έτσι ώστε η προστιθέμενη αξία 

της  μαζί με τίς κλασσικές  μορφές συμβουλευτικής και θεραπευτικών παρεμβάσεων  όχι μόνο θα  διατηρήσει τα

κοινωνικά οφέλη  τών δράσεών  μας και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης και δράσης, αλλά  και θα λειτουργήσει σωρευτικά

πρός   την κατεύθυνση της αύξησης του κοινωνικού αποτυπώματος  πρός όφελος των  εξαρτημένων και

των οικογενειών  τους.


Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση της  αιτούμενης  δράσης που θα εκμεταλλεύεται  τις σύγχρονες τεχνολογίες  αιχμής (cutting edge 

tachnologies) που η προστιθέμενη αξία  της  μαζί με τίς κλασσικές  μορφές συμβουλευτικής  και θεραπευτικών παρεμβάσεων

  όχι μόνο θα  διατηρήσει τα κοινωνικά οφέλη  των δράσεών  μας και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, αλλά και θα

λειτουργήσει σωρευτικά προς την κατεύθυνση της αύξησης του κοινωνικού αποτυπώματος προς όφελος των 

εξαρτημένων και των οικογενειών  τους.

Συμβουλευτική ατομική και ομαδική υποστήριξη σε άτομα εθισμένα και στις οικογένειές  τους

Συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη τηλεφωνικά και μέσω skype σε όλη την Ελλάδα

Ολοκληρωμένη κάλυψη της μεγάλου μέρους της  χώρας  στον γενικό πληθυσμό με ομιλίες,σεμινάρια,street-work

και προσωπικές επαφές.

Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού(12 videos ,5 spot και 3 ημίωρες ενημερωτικές εκπομπές

ενημέρωσης και πληροφόρησης

Street-work σε δημόσιους χώρους,σε συνεργασία με  Δήμους και εκπαιδευτικά ιδρύματα και ομιλίες σε πόλεις 

όλης της Ελλάδας.

Θα στηθεί μία διαδικτυακή  ψηφιακή πλατφόρμα ,που με τη χρήση  Η/Υ καμερών και  διαδραστικού λογισμικού 

θα φέρνει  σε επαφή  σε πραγματικό χρόνο τον ενδιαφερόμενο εθισμένο ή μέλος της οικογένειάς  του με έναν

σύμβουλο εξαρτήσεων για παροχή συμβουλευτικής και πραγματοποίησης συνεδρίας σαν να είναι στο χώρο της "ΟΑΣΙΣ"

Θα  δημιουργηθούν 3 νέες θέσεις εργασίας με την χρήση  3 καινούργιων Η/Υ  με τεχνολογία αιχμής κάμερες,μικρόφωνα

και το ανάλογο λογισμικό.Η καινοτομία της  προσπάθειας  έγκειται στο γεγονός της  δικτύωσης  σε πανελλήνιο 

επίπεδο  και  η παροχή συμβουλευτικής  της ομάδας των μελών της  «ΟΑΣΙΣ»  που θα μεγιστοποιήσει την θετική

και επικοδομητική της  παρέμβαση σε βάθος  σε όλη τη  χώρα,Έτσι  η οργάνωση θα αποτελέσει «μήτρα  ομάδων αυτοβοήθειας»,

για κάθε είδους εθισμού και σε οικογενειακές ομάδες  που  θα διασυνδεθούν και με άλλες  εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις.

Ετσι όλο και περισσότεροι εξαρτημένοι θα βοηθηθούν  οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών  τους που

όπως είναι γνωστό υποφέρουν τό ίδιο όπως και οι εξαρτημένοι.

 

.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η  διαδικασία αποτίμησης της παρέμβασης της δράσης που θα πραγματοποιηθεί σε  ένα  συγκεκριμένο χρονικό σημείο

(interim και  ex  post αξιολόγηση) και  θα επικεντρωθεί  στο εάν  έχουν εκπληρωθεί οι σκοποί  και  έχουν επιτευχθεί  τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα  καθώς και ο  αντίκτυπος στην μελλοντική  λειτουργία της οργάνωσης  και  στο  περιεχόμενο

 της δομής και  της  συνεκτικότητάς  της.

Θα χρησιμοποιηθούν  όλες  οι προβλεπόμενες επιστημονικές  μέθοδοι και  διαδικασίες με την χρήση  ερωτηματολογίων

και δεικτών  για εξαγωγή  συμπερασμάτων.Η εσωτερική αξιολόγηση των δράσεων μας προκύπτει από την επεξεργασία

των στοιχείων των εξαρτημένων που προέρχονται με βάση τις αρχές του απορρήτου και της εχεμύθειας και προκύπτει

μόνο μέσω αριθμητικών στοιχείων.

Οι  συναντήσεις  των στελεχών τής συγκεκριμμένης δράσης   θα γίνονται  ανα 15νθήμερο ,όπου  σε αυτές 

θα αναπτύσσονται  από το κάθε στέλεχος  επιφορτισμένο  με  τα ειδικά καθήκοντα του προγράμματος  ο ποσοτικός

και  ποιοτικός απολογισμός  των δράσεων, ο αριθμός των  ατόμων (ωφελουμένων) που  εξυπηρετήθηκαν με την 

δημιουργία  δεσμών ανάμεσα  στους ωφελουμένους  και στα  στελέχη του κέντρου, καθώς και  η  συνακόλουθη

επίπτωση των ενεργειών  σε  τοπικό και Εθνικο επίπεδοΤόπος Δράσης

Η  δράση  θα αναπτυχθεί  στην έδρα της οργάνωσης  στη Θεσσαλονίκη αλλά  μπορεί  η εμβέλειά  της   της να 

επεκτείνεται σταδιακά   σε  ολόκληρη  την Ελληνική επικράτεια.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Θα αναπτυχθούν συνέργειες και συνεργασίες με :

-Δημόσιους  φορείς που  ασχολούνται με το χώρο της απεξάρτησης (ΚΕΘΕΑ-ΟΚΑΝΑ κλπ)

-Δημόσια  ψυχιατρεία και ιδρύματα  ψυχικής Υγείας

-Δήμους και κοινοτικές επιχειρήσεις

-Μητροπόλεις  ενορίες και  πνευματικούς ταγούς

-Ανάλογα  ιδρύματα και οργανώσεις  με την οργάνωσή  μας


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Θα  δημιουργηθούν 3 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας με την χρήση  3 καινούργιων Η/Υ  με τεχνολογία αιχμής  

κάμερες, μικρόφωνα και το ανάλογο λογισμικό.

Οι θέσεις αυτές θα υποστηρίζονται και από εθελοντές οι οποίοι αποτελούνται απο πρώην εθισμένους

οι οποίοι παραμένουν νηφάλιοι και η συμμετοχή τους σε αυτή την πρωτοβουλία  τους  βοηθάει να μένουν

"καθαροί" και να αντλούν πλέον την χαρά της δημιουργικής  εργασίας

 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Απο την  λειτουργία της παραπάνω  δράσης η 'ΟΑΣΙΣ"  θα  προσθέσει ένα ακόμη δυνατό εργαλείο στο οπλοστάσιο που έχει

αναπτύξει  στα 17 χρόνια της λειτουργίας  της  για την  καταπολέμηση του κάθε είδους εθισμού και που ασκεί  παραδοσιακά και

με κλασσικούς τρόπους  συμβουλευτικής και υποστήριξης.

Μπαίνει πλέον στην ηλεκτρονική διαδικτυακή συμβουλευτική διαδικασία και αυτό θα ενώσει  ανθρώπους ,θα μεγιστοποιήσει   

το ήδη γνωστό και αναγνωρισμένο "κοινωνικό  αποτύπωμα" στην κοινωνία

Η καινοτομία της  προσπάθειας  έγκειται στο γεγονός της  δικτύωσης  σε πανελλήνιο  επίπεδο και  θα  συνδεθεί με ομάδες

αυτοβοήθειας που πλέον έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Η παροχή συμβουλευτικής  της ομάδας των μελών της  «ΟΑΣΙΣ» 

 θα μεγιστοποιήσει την θετική και εποικοδομητική  της  παρέμβαση σε βάθος  χρόνου και εμβέλειας καθώς θα περιλαμβάνει εθισμένους

  και  μέλη των οικογενειών  τους από  όλη τη  χώρα,

Έτσι  η οργάνωση θα αποτελέσει «μήτρα  ομάδων αυτοβοήθειας», για κάθε είδους εθισμού και σε οικογενειακές ομάδες  

που  θα διασυνδεθούν και με άλλες  εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις.

Ετσι όλο και περισσότεροι εξαρτημένοι θα βοηθηθούν  οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών  τους που όπως  είναι γνωστό υποφέρουν

τό ίδιο όπως και οι εξαρτημένοι

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation