ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 157 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Vodafone

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Vodafone
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Vodafone

Η Vodafone Ελλάδας είναι κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών κινητής, σταθερής, Internet και τηλεόρασης. Εδώ και 23 χρόνια, η εταιρία επενδύει σε ψηφιακές υποδομές και στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων στη χώρα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.vodafone.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στη Vodafone στόχος μας είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για τους πελάτες μας καταναλώνοντας όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους. Το περιβάλλον αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας, έτσι εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μας, από το σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που προωθούμε, μέχρι τη χρήση και την απόρριψή τους από τους πελάτες μας, με βασικό στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι & καταστήματα Vodafone, ευρύ κοινό, συνεργάτες, εταιρικοί πελάτες, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

 

Χρονική διάρκεια

Από την έναρξη της λειτουργίας μας.


Περιγραφή

Η διαχείριση των προγραμμάτων που εφαρμόζουμε πραγματοποιείται μέσα από τα Συστήματα Περιβαλλοντικής & Ενεργειακής Διαχείρισης, που είναι πιστοποιημένα κατά τα πρότυπα ISO 14001:2015 και ISO50001:2011 για το σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε τεχνολογίες για τους πελάτες ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δημιουργώντας προϋποθέσεις ενίσχυσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον, εναρμονισμένοι με τους σχετικούς στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ.

Επικεντρώνουμε τη δραστηριότητά μας, με συστηματικές ενέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα, στη διαχείριση αποβλήτων και ενεργειακή αποδοτικότητα με βάση την αρχή «μειώνω-επαναχρησιμοποιώ-ανακυκλώνω». Έχοντας στόχο τη μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία και την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από φυσικούς πόρους μειώνοντας ταυτόχρονα την παραγωγή αποβλήτων, εφαρμόζουμε προγράμματα:

 • επιμήκυνσης του χρόνου ζωής των υλικών
 • αύξησης της αποδοτικότητας των διεργασιών με παράλληλη μείωση των υλικών που χρησιμοποιούνται
 • μετατροπής του συνόλου των αποβλήτων σε προϊόντα τα οποία επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται

Υλοποιούμε προγράμματα διαχείρισης ενέργειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο* και τα κτήρια γραφείων, αποτρέποντας την εκπομπή ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα(CO2e) στην ατμόσφαιρα.

*Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο περιλαμβάνει Σταθμούς Βάσης(ΣΒ), Κέντρα Μεταγωγής(MTXs) και Data Centers.

Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά και κατασβεστικά υλικά.

Παρακολουθούμε τις επιπτώσεις ης χρήσης μέσων μεταφοράς στο περιβάλλον.

Αξιοποιούμε την τεχνολογία μας και επενδύουμε στην ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών κινητής επικοινωνίας Vodafone ΙοΤ Full Control:

 • Fleet Control
 • Energy Control
 • Cooler Control
 • Connectivity Control
 • Cloud υπηρεσίες

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Αποτελέσματα 2015-2016

Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο:

 • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους Σταθμούς Βάσης (υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα) - η ενέργεια που παράγεται αναλογεί στο 1% του συνόλου της χρησιμοποιούμενης στο δίκτυο ενέργειας
 • Υβριδική λειτουργία στους ΣΒ που λειτουργούν με γεννήτρια, σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά πάνελ - 40% μείωση κατανάλωσης diesel έως σήμερα. Εξοικονόμηση 2.813MWh, αποτροπή πάνω από 5.000tnCO2e και 1.875.258lt diesel
 • Free cooling/inverter συστήματα κλιματισμού στους ΣΒàεξοικονόμηση ~40%
 • Αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 2G, 3G στους ΣΒ με νέας τεχνολογίας 25% ενεργειακά αποδοτικότεροàεξοικονόμηση 6,1GWh, αποτροπή 4.7000tnCO2e
 • Μηχανισμός εξοικονόμησης ενέργειας στους ΣΒ (2G, 3G, SRAN) που ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την τηλεπικοινωνιακή κίνηση κάθε Σταθμού διατηρώντας ενεργούς μόνον τους απαραίτητους πομποδέκτεςàεξοικονόμηση 4,5% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των ΣΒ
 • Αύξηση ορίου θερμοκρασίας ψύξης:
  • 32oC από 28oC στους ΣΒ
  • 25oC από 21oC στα MTX/DataCenteràεξοικονόμηση 1.500MWh, αποτροπή 1.077tnCO2e
 • Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε ΣΒ και κτίρια
 • Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του ΜΤΧ Μεταμόρφωσηςàεξοικονόμηση 1.040MWh, αποτροπή 747tnCO2e

Εφαρμόζουμε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια γραφείων:

 • GreenLight (έκταση ~34.000τ.μ.)àεξοικονόμηση πάνω από 25%
 • Φωτιστικά LED σε ορισμένες εγκαταστάσειςàεξοικονόμηση 60%
 • Αντιστάθμιση άεργου ισχύοςàεξοικονόμηση 4.667ΜWRh
 • Επανασχεδιασμός συστήματος κλιματισμού στο κτίριο Κηφισούàεξοικονόμηση 166MWh, αποτροπή 119tnCO2e
 • Αντικατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο στο κτίριο Χαλανδρίουàαποτροπή 26,2tnCO2e

Εταιρικά οχήματα:

 • Μείωση 5% στην κατανάλωση καυσίμου κίνησης
 • Μισθώνουμε οχήματα diesel μικρότερου κυβισμού

100% ανακύκλωση:

 • συσσωρευτών μολύβδου (320,5tn)
 • αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (13.183lt)

100% επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα:

 • ανακύκλωση 315,7tn ΗΗΕ
 • επαναχρησιμοποίηση 250tn ΗΗΕ (αποτελεί το 100% του εξοπλισμού που αποσύρθηκε από το δίκτυο)
 • ανακύκλωση 536kg χρησιμοποιημένων λαμπτήρων
 • ανακύκλωση 2.171kg μικρών οικιακών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών (ειδικοί κάδοι συλλογής έχουν τοποθετηθεί σε κτήρια στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο)

Ανακυκλώσαμε:

 • 79,2% των χρησιμοποιημένων μελανοδοχείων (1.543τμχ)
 • περισσότερους από 6,6tn οικιακών μπαταριών (~221.000τμχ)
 • 41,2tn χαρτιού (536 δέντρα) επενδύοντας ~25.000€ σε υπηρεσίες ανακύκλωσή του

Μέσω της υβριδικής φωτοβολταϊκής λειτουργίας αποτρέψαμε την παραγωγή περισσοτέρων των 4.900lt ΑΛΕ

Μειώνουμε την κατανάλωση χαρτιού:

 • Οι αποδείξεις μισθοδοσίας των εργαζομένων χορηγούνται σε ηλεκτρονική μορφή
 • Οι υπολογιστές των εργαζομένων είναι ρυθμισμένοι να εκτυπώνουν both side
 • Καταργήσαμε την αποστολή:
  • πλήρους ανάλυσης κλήσεων των συνδέσεων των εργαζομένων
  • λογαριασμού στους εργαζομένους
  • πλήρους ανάλυσης κλήσεων για ιδιώτες, εταιρικούς συνδρομητές

Στην πρωτοβουλία συμμετέχει το 96,4% της συνδρομητικής μας βάσηςàεξοικονομήσαμε περισσότερους από 146tn χαρτιού το χρόνο (περισσότερα από 2.400 δέντρα)

 • Υπηρεσία «My e-bill»à12% συμμετοχή, εξοικονόμηση 30tn χαρτιού το χρόνο (~510 δέντρα)

Ήμασταν η πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας που εφάρμοσε (Ιούνιο 2003) πανελλαδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, μπαταριών και αξεσουάρ. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε (Ιανουάριο 2009) και περιλαμβάνει συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, laptops, modems και λοιπό εξοπλισμό/αξεσουάρ σταθερής τηλεφωνίας και internet

Συνοπτικά:

 • Συγκεντρώθηκαν 24.700 προϊόντα κινητής επικοινωνίας
 • 900 ειδικοί κάδοι σε καταστήματα Vodafone, κτιριακές μας εγκαταστάσεις, όλα τα Συστήματα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και 161 εταιρικούς πελάτες

Μέχρι σήμερα έχουμε ανακυκλώσει περισσότερα από 775.000 προϊόντα κινητής επικοινωνίας.

Δυνατότητα ανακύκλωσης έχουν όλοι οι κάτοχοι συσκευών κινητών τηλεφώνων, ανεξαρτήτως συνεργαζόμενου δικτύου.Τόπος Δράσης

Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας & ανακύκλωσης υλοποιούνται στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο & κτίρια της εταιρείας.

Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων, Μπαταριών και Αξεσουάρ, αφορά σε όλα τα καταστήματα Vodafone πανελλαδικά, 400 συστήματα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, πάνω από 160 εταιρικούς πελάτες.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

 • Προμηθευτές & εγκεκριμένοι φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων για την διαχείριση των αποβλήτων
 • Συστήματα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, εταιρικοί πελάτες, συνεργαζόμενες εταιρείες, φορείς και οργανισμοί 
 • Θυγατρική Zelitron για την ανάπτυξη των εφαρμογών IoT 

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Υπάρχει Ομάδα Ενέργειας και Περιβάλλοντος με εκπροσώπους όλων των διευθύνσεων  της εταιρείας

Το σύνολο των εργαζομένων υλοποιεί καλές πρακτικές στην καθημερινότητα του διασφαλίζοντας σωστή διαχείριση των πόρων & αποδοτική χρήση ενέργειας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι επενδύσεις στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών μας και η ορθή ανακύκλωση υλικών, θωρακίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.

Μέσω των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας & χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

 • μειώσαμε την κατανάλωση ενέργειας στους Σταθμούς Βάσης, ανά σημείο δικτύου(2G/3G/4G), 11%
 • μειώσαμε τις συνολικές εκπομπές CO2e ανά megabyte κίνησης 24% φτάνοντας 6.3grCO2e/MB κίνησης
 • αποτρέψαμε την εκπομπή περισσότερων από 36.500tnCO2e
 • εξοικονομήσαμε 9εκατ.ευρώ που αντιστοιχούν στο 1,07% του συνολικού κύκλου εργασιών

Μέσω των προγραμμάτων μείωσης/επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης

 • Σώσαμε συνολικά ~2.900 δέντρα
 • Ανακυκλώσαμε 338,5tn επικίνδυνων αποβλήτων
 • Ανακυκλώσαμε 765,9tn μη επικίνδυνων αποβλήτωνΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Vodafone & Ίδρυμα Vodafone: Υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων

Vodafone bsafeonline: Χρησιμοποιούμε με ασφάλεια το διαδίκτυο

Vodafone Secure Net & Safebeep

Vodafone: Καταπολέμηση & αντιμετώπιση της διαφθοράς

Vodafone: Μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Vodafone: Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Έξυπνες εφαρμογές κινητής επικοινωνίας (Μ2Μ & Cloud Services)

Πρόγραμμα “STEMpowering Youth” του Ιδρύματος VodafoneΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation